Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi jednostkami chorób psychicznych – ich etiologią, patogenezą, leczeniem.

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) organiczne zaburzenia psychiczne

b) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

c) psychozy schizofreniczne

d) zaburzenia osobowości

4. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

6. Psychiatria środowiskowa - niemedyczne programy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. L. Rosenhan, M. E. P. Seligman, E. F. Walker: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

P. Bronowski, H. Kaszyński, O. Maciejewska: Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

W. A. Brodniak: Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

P. Bronowski: Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

R. Carson,J. Butcher, S. Mineka: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

A. Jakubik: Zaburzenia osobowości. PZWL, Warszawa 1999.

A. Jarkiewicz: Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

B. J. Kaplan, B. J. Sadok, V. A. Sadock: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2001.

H. Kaszyński: Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

A. Lauveng: Niepotrzebna jak róża. Potrzeba normalności w chorobie psychicznej. Smak Słowa, Sopot 2009.

J. Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

S. Pużyński, J. Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

A. Suchańska: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

C. Sutton: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

I. D. Yalom: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

M. Załuska: (red.) Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę na temat istoty zaburzeń psychicznych (klasyfikacje, kryteria, patogeneza) oraz wiedzę o specyficznych właściwościach funkcjonowania społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi.

Student posiada wiedzę o założeniach i zakresie pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi, a także wiedzę o systemach rehabilitacji tychże osób.

Umiejętności

Student potrafi wskazać systemy rehabilitacji i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi.

Kompetencje społeczne

Student posiada świadomość prawnych aspektów pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz dylematów etycznych związanych z własną pracą.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Zaliczenie: kolokwium pizemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dzieńdobry,

słuchacze reazlizują zakładany program poprzez zastąpienie spotkań o charakterze seminaryjnym opracowaniami pisemnymi.

Zadania:

- prezentacje pisemne wybranych pozycji literatury i wybranych z niej fragmentów / rozdziałów

Lista lektur została tak zweryfikowana, by wszystkie lektury dostępna był online - lub możliwe do kupienia

(dla tych, którzy się na to zdecydowali).

- przesłanie pracy do prowadzącej oraz rozesłanie do wszystkich słuchaczy

- odpowiedzi na pytania; ewentualnie prowadząca prosi o uzupełnienie prezentacji, jeśli zabrakło w niej ważnego wątku

(zdarzyło się to raz)

- po zakończeniu prezentacji przewiduję spotkanie na ZOOM lub SKYPE w celu przezentacji zagadnień związanych z reformą polskiej psychiatrii

- jeśli nie uda się nam spotkać w tym semestrze osobiście w celu napisania kolokwium, poproszę słuchaczy o dostarczenie pracy zaliczeniowej, jej temat podany zostanie na spotkaniu online.

Beata Leska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dzieńdobry,

słuchacze reazlizują zakładany program poprzez zastąpienie spotkań o charakterze seminaryjnym opracowaniami pisemnymi.

Zadania:

- prezentacje pisemne wybranych pozycji literatury i wybranych z niej fragmentów / rozdziałów

Lista lektur została tak zweryfikowana, by wszystkie lektury dostępna był online - lub możliwe do kupienia

(dla tych, którzy się na to zdecydowali).

- przesłanie pracy do prowadzącej oraz rozesłanie do wszystkich słuchaczy

- odpowiedzi na pytania; ewentualnie prowadząca prosi o uzupełnienie prezentacji, jeśli zabrakło w niej ważnego wątku

(zdarzyło się to raz)

- po zakończeniu prezentacji przewiduję spotkanie na ZOOM lub SKYPE w celu przezentacji zagadnień związanych z reformą polskiej psychiatrii

- jeśli nie uda się nam spotkać w tym semestrze osobiście w celu napisania kolokwium, poproszę słuchaczy o dostarczenie pracy zaliczeniowej, jej temat podany zostanie na spotkaniu online.

Beata Leska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi jednostkami chorób psychicznych – ich etiologią, patogenezą, leczeniem.

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) organiczne zaburzenia psychiczne

b) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

c) psychozy schizofreniczne

d) zaburzenia osobowości

4. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

6. Psychiatria środowiskowa - niemedyczne programy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. L. Rosenhan, M. E. P. Seligman, E. F. Walker: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

P. Bronowski, H. Kaszyński, O. Maciejewska: Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

W. A. Brodniak: Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

P. Bronowski: Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

R. Carson,J. Butcher, S. Mineka: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

A. Jakubik: Zaburzenia osobowości. PZWL, Warszawa 1999.

A. Jarkiewicz: Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

B. J. Kaplan, B. J. Sadok, V. A. Sadock: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2001.

H. Kaszyński: Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

A. Lauveng: Niepotrzebna jak róża. Potrzeba normalności w chorobie psychicznej. Smak Słowa, Sopot 2009.

J. Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

S. Pużyński, J. Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

A. Suchańska: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

C. Sutton: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

I. D. Yalom: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

M. Załuska: (red.) Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w trakcie semestru, każda dodatkowa nieobecność powinna być zaliczona w formie ustalonej z prowadzącym zajęcia)

2. aktywność na zajęciach

3. pisemny sprawdzian wiedzy - test w aplikacji MS Forms - pytania otwarte i zamknięte (wybór jednokrotny), zaliczenie od 50% +1

Nakład pracy studenta (studia stacjonarne):

30 godzin - godziny kontaktowe

15 godzin - przygotowanie do zajęć

30 godzin - lektura

25 godzin - przygotowanie do zaliczenia z oceną

Punkty ECTS: 4

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

W ramach tematyki przedmiotu student zapoznaje się z podstawowymi jednostkami chorób psychicznych – ich etiologią, patogenezą, leczeniem.

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) organiczne zaburzenia psychiczne

b) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

c) psychozy schizofreniczne

d) zaburzenia osobowości

4. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

6. Psychiatria środowiskowa - niemedyczne programy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. L. Rosenhan, M. E. P. Seligman, E. F. Walker: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

P. Bronowski, H. Kaszyński, O. Maciejewska: Kryzys psychiczny. Odzyskiwanie zdrowia. Wsparcie społeczne. Praca socjalna. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

W. A. Brodniak: Choroba psychiczna w świadomości społecznej. Oficyna Naukowa, Warszawa 2000.

P. Bronowski: Środowiskowe systemy wsparcia w procesie zdrowienia osób chorych psychicznie. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012.

R. Carson,J. Butcher, S. Mineka: Psychologia zaburzeń. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

A. Jakubik: Zaburzenia osobowości. PZWL, Warszawa 1999.

A. Jarkiewicz: Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

B. J. Kaplan, B. J. Sadok, V. A. Sadock: Psychiatria kliniczna. Wydawnictwo Medyczne Urban i Partner, Wrocław 2001.

H. Kaszyński: Praca socjalna z osobami chorującymi psychicznie. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

A. Lauveng: Niepotrzebna jak róża. Potrzeba normalności w chorobie psychicznej. Smak Słowa, Sopot 2009.

J. Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

S. Pużyński, J. Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

A. Suchańska: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

C. Sutton: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

I. D. Yalom: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

M. Załuska: (red.) Opieka zdrowotna i wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Informator dla chorujących, ich rodzin i przyjaciół, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2015.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zgodnie z planem zajęć w systemie zdalnym w aplikacji Teams.

Metody dydaktyczne:

1. Metody podające - prezentacja multimedialna

2. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Dyskusja dydaktyczna

3. Metody problemowe - Metody aktywizujące - Metoda przypadków

4. Metody eksponujące - film

5. Metody podające - opis

6. Metody poszukujące - biograficzna, ćwiczeniowa, giełda pomysłów

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność w trakcie semestru, każda dodatkowa nieobecność powinna być zaliczona w formie ustalonej z prowadzącym zajęcia)

2. aktywność na zajęciach

3. pisemny sprawdzian wiedzy - test w aplikacji MS Forms - pytania otwarte i zamknięte (wybór jednokrotny), zaliczenie od 50% +1

Nakład pracy studenta (studia niestacjonarne):

15 godzin - godziny kontaktowe

15 godzin - przygotowanie do zajęć

45 godzin - lektura

25 godzin - przygotowanie do zaliczenia z oceną

Punkty ECTS: 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.