Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSZ1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

ZAKRES MERYTORYCZNY PRZEDMIOTU:

1. Zarys dziejów psychiatrii

2. Etiologia i patogeneza zaburzeń psychicznych

3. Charakterystyka wybranych zaburzeń psychicznych

a) organiczne zaburzenia psychiczne

b) zaburzenia afektywne (jedno i dwubiegunowe)

c) psychozy schizofreniczne

d) zaburzenia osobowości

4. Formy i metody stosowane w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi

5. Organizacja psychiatrycznej opieki zdrowotnej

6. Psychiatria środowiskowa

7. Zadania pracownika socjalnego w procesie rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

D. L. Rosenhan, M. E. P. Seligman, E. F. Walker: Psychopatologia. Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2001.

K. Drat-Ruszczak, E. Drążkowska-Zielińska: Podręcznik pomagania. Podstawy pomocy psychologicznej. Szkoły i kierunki psychoterapii. Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej Academica, Warszawa 2005.

A. Jarkiewicz: Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017.

Literatura uzupełniająca:

D. Greenberger, Ch. A. Padesky: Umysł ponad nastrojem. Wydawnictwo uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

S. Pużyński, J. Wciórka: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania

w ICD-10. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalis, Kraków 2000.

A. Suchańska: Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

C. Sutton: Psychologia dla pracowników socjalnych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2004.

I. D. Yalom: Dar terapii. Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne:

1. Wykład problemowy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

2. Dyskusja panelowa

3. Wymiana opinii w parach (TPS - think-pair-share)

4. Analiza swot

5. Studium przypadku

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na zajęciach

1. aktywność na zajęciach

2. pisemny sprawdzian wiedzy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dzieńdobry,

słuchacze reazlizują zakładany program poprzez zastąpienie spotkań o charakterze seminaryjnym opracowaniami pisemnymi.

Zadania:

- prezentacje pisemne wybranych pozycji literatury i wybranych z niej fragmentów / rozdziałów

Lista lektur została tak zweryfikowana, by wszystkie lektury dostępna był online - lub możliwe do kupienia

(dla tych, którzy się na to zdecydowali).

- przesłanie pracy do prowadzącej oraz rozesłanie do wszystkich słuchaczy

- odpowiedzi na pytania; ewentualnie prowadząca prosi o uzupełnienie prezentacji, jeśli zabrakło w niej ważnego wątku

(zdarzyło się to raz)

- po zakończeniu prezentacji przewiduję spotkanie na ZOOM lub SKYPE w celu przezentacji zagadnień związanych z reformą polskiej psychiatrii

- jeśli nie uda się nam spotkać w tym semestrze osobiście w celu napisania kolokwium, poproszę słuchaczy o dostarczenie pracy zaliczeniowej, jej temat podany zostanie na spotkaniu online.

Beata Leska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Telep
Prowadzący grup: Beata Leska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dzieńdobry,

słuchacze reazlizują zakładany program poprzez zastąpienie spotkań o charakterze seminaryjnym opracowaniami pisemnymi.

Zadania:

- prezentacje pisemne wybranych pozycji literatury i wybranych z niej fragmentów / rozdziałów

Lista lektur została tak zweryfikowana, by wszystkie lektury dostępna był online - lub możliwe do kupienia

(dla tych, którzy się na to zdecydowali).

- przesłanie pracy do prowadzącej oraz rozesłanie do wszystkich słuchaczy

- odpowiedzi na pytania; ewentualnie prowadząca prosi o uzupełnienie prezentacji, jeśli zabrakło w niej ważnego wątku

(zdarzyło się to raz)

- po zakończeniu prezentacji przewiduję spotkanie na ZOOM lub SKYPE w celu przezentacji zagadnień związanych z reformą polskiej psychiatrii

- jeśli nie uda się nam spotkać w tym semestrze osobiście w celu napisania kolokwium, poproszę słuchaczy o dostarczenie pracy zaliczeniowej, jej temat podany zostanie na spotkaniu online.

Beata Leska

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kos
Prowadzący grup: Agnieszka Kos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.