Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Istota uzależnienia- podstawowe definicje, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień.

Uzależnienia od substancji i od czynności - przyczyny, istota, leczenie.

Współuzależnienie.

Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Instytucje działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

Uwarunkowania prawne dotyczące pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Profilaktyka uzależnień.

Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

oraz:

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010

Harold S. B., MacKenzi R. K., Podstawy terapii grupowej, Gdańsk 2004

Karpowicz Paweł, Narkotyki- jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Wyd. II, Białystok 2003

McGill T., Przezwyciężyć uzależnienie- podręcznik dla rodziców, Wyd. I, Poznań 2007

Padesky Christie A., Greenberger Dennis, Umysł ponad nastrojem, Wyd. I, Kraków 2004

Sztander W., Poza kontrolą, Warszawa 1997

Zajączkowski Krzysztof, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wyd. II, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami, w tym prawnymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej.

Kompetencje

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusje, prezentacje, burze mózgów; zaliczenie: kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Uwagi:

W związku z koniecznością realizacji zajęć w formie zdalnej modyfikacjom ulegną metody ich prowadzenia. Studenci będą otrzymywać materiały do studiowania w domu (prezentacje z komentarzem, teksty artykułów/ rozdziałów, treści z rzetelnych źródeł internetowych), ćwiczenia do wykonania i odesłania wykładowcy do sprawdzenia.

Zajęcia zdalne cz.1:

treści: działania wybranych narkotyków (objawy, formy występowania) - ćwiczenie do pracy własnej, modele i fazy używania substancji psychoaktywnych; dwa teksty do przeczytania, dwa ćwiczenia do wykonania w domu, prezentacja

literatura/ źródła: www.kbpn.gov.pl; B. Ziółkowska, J. Wycisk, Autodestruktywność dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2019.

Zajęcia zdalne cz.2:

treści: szkody wynikające z zażywania narkotyków, skala narkomanii w Polsce, wybrane prawne aspekty narkomanii. Studenci otrzymają prezentację z pytaniami do refleksji i kontrolnymi, czterema "filmikami" do obejrzenia na Youtube, fragment z książki do przeczytania.

literatura: ustawa z 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2020 poz. 322), Raport o stanie narkomanii w Polsce 2019, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii; H. Rogal, Moja córka narkomanka, Lissner Studio, 2013.

Zajęcia zdalne cz.3:

treści: psychologiczne mechanizmy uzależnienia, mity dot.substancji zmieniających świadomość; prezentacja wysłana studentom;

literatura: J. Mellibruda, Psychologiczna koncepcja mechanizmów uzależnienia, artykuł w portalu IPZ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień od substancji i od czynności. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji uzależnień oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Podstawowe definicje zw. z uzależnieniami, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień. Współuzależnienie. Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Prawne aspekty uzależnień.

Profilaktyka uzależnień. Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Obowiązkowa:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

P. Jabłoński, B. Bukowska, J.Cz. Czabała (red.), Uzależnienie od narkotyków, podręcznik dla terapeutów, KBdsPN, Warszawa 2012

M. Rowicka, Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia, Fundacja Praesterno, KBdsPN, Warszawa 2015

D. Pstrąg (red.), Uzależnienia oraz związane z nimi zagrożenia społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014.

Uzupełniająca:

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.