Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-PSU1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r.PS, spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych. Dostarczenie informacji na temat konsekwencji używania substancji psychoaktywnych oraz skutecznych sposobów pomagania osobom uzależnionym i ich rodzinom. Zadania pracownika socjalnego w pracy z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Pełny opis:

Istota uzależnienia- podstawowe definicje, klasyfikacja substancji psychoaktywnych, przyczyny uzależnień.

Uzależnienia od substancji i od czynności - przyczyny, istota, leczenie.

Współuzależnienie.

Formy pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Instytucje działające na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin.

Uwarunkowania prawne dotyczące pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Profilaktyka uzależnień.

Pracownik socjalny w kontakcie z klientem uzależnionym/ współuzależnionym.

Literatura:

Beattie, M., Koniec współuzależnienia, Media Rodzina, Poznań 2003

Cekiera Czesław, Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych, Lublin

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Kraków-Warszawa 2010

Fudała, J., Dąbrowska, K,. Łukowska, K., Uzależnienie od alkoholu – między diagnozą a działaniem, Instytut Rozwoju Służb Społecznych, Warszawa 2013

Ogińska-Bulik N., Uzależnienia od czynności, Difin, Warszawa 2016

Tatarsky A., Redukcja szkód w psychoterapii. Nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Warszawa 2007

Woronowicz, B. T., Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia, Media Rodzina, Poznań 2009

oraz:

Beck Aaron T , Wright Fred D., Newman Cory F., Liese Bruce S., Terapia poznawcza uzależnień, Kraków 2007

Connolly S., Warto wiedzieć. Heroina, Warszawa 2003

Connolly S., Warto wiedzieć. Kokaina, Warszawa 2003

Derwich-Nowak, A, Patologiczny hazard. Poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2010

Gaś Z., Wspólnota terapeutyczna w leczeniu uzależnień, Lublin 1993

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2010

Harold S. B., MacKenzi R. K., Podstawy terapii grupowej, Gdańsk 2004

Karpowicz Paweł, Narkotyki- jak pomóc człowiekowi i jego rodzinie, Wyd. II, Białystok 2003

McGill T., Przezwyciężyć uzależnienie- podręcznik dla rodziców, Wyd. I, Poznań 2007

Padesky Christie A., Greenberger Dennis, Umysł ponad nastrojem, Wyd. I, Kraków 2004

Sztander W., Poza kontrolą, Warszawa 1997

Yalom I. D., Dar terapii-List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów, Warszawa 2010

Zajączkowski Krzysztof, Uzależnienia od substancji psychoaktywnych, Wyd. II, Warszawa 2003

Efekty kształcenia:

Wiedza

Posiada wiedzę o sposobach wpływania na ludzi i wie jak oddziaływać na klientów pomocy społecznej, na rzecz rozwiązywania ich własnych problemów.

Ma elementarną wiedzę, dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego z klientami pomocy społecznej, ich prawidłowości i zakłóceń.

Wie, jakie są uprawnienia (klienta i pracownika socjalnego), ich zakres oraz sposoby egzekwowania.

Umiejętności

Projektuje rozwiązania na potrzeby swoich klientów w oparciu o kolejne etapy toku postępowania metodycznego w pracy socjalnej.

Proponuje działania służące interesom klienta z uwzględnieniem jego kontekstu rodzinnego i społecznego.

Posługuje się systemami normatywnymi oraz konkretnymi normami, w tym prawnymi, istotnymi z punktu widzenia pomocy społecznej.

Kompetencje

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania w różnych środowiskach społecznych.

Ma świadomość zasobów dostępnych w placówce i w społeczności oraz kreatywnego sposobu ich wykorzystywania.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusje, prezentacje, burze mózgów; zaliczenie: kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-28 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Mikołajczyk
Prowadzący grup: Marta Mikołajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.