Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konferencja grupy rodzinnej – trening (KGR)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1S-KGR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konferencja grupy rodzinnej – trening (KGR)
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS spec.: praca socjalna w pomocy społecznej, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Aktywne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych

FORMA ZALICZENIA: Opracowanie i przedstawienie przypadków, aktywność w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Charakterystyka Konferencji Grupy Rodzinnej jako metody pomocy rodzinie. Teoretyczne aspekty, definicje, geneza.

2. KGR wobec innych modeli pomocy.

3. Metodyka KGR: schemat pracy z rodziną, uczestnicy, kanon cech.

4. Przykładowe obszary zastosowania metody.

5. Standardy etyczne KGR.

6. Efektywność .

Literatura:

1.Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015

2.Raport ewaluacyjny „Praca z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą Konferencja Grupy Rodzinnej w 2010 roku w Polsce”, Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”

www.kgr.org.pl; http://www.kgr.org.pl/pobierz/raport_kgr_2010.pdf

3.STANDARDY PRACY SOCJALNEJ, Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Warszawa 2014.

4.Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy z rodziną wykorzystująca zasoby i potencjał każdej rodziny / Dunajska A., Pracownik socjalny - 2010, nr 4, s. 11-14

5.Konferencja Grupy Rodzinnej w opinii pracowników pomocy społecznej / (red. Knapik B., Problemy społeczne - 2011, nr 2, s. 8-9

6.Od bezradności do samodzielności - o nowym paradygmacie pracy z rodziną / Jarosław Przeperski, Izabela Krasiejko Czasopismo: Problemy społeczne . - 2011, nr 5, s. 38-41

7.Polsko-holenderskie rozmowy o KGR: Toruń / Grzempa A., Problemy społeczne - 2010, nr 3, s. 20

8.Konferencja Grupy Rodzinnej: nowa metoda pomocy dziecku i młodzieży w rodzinie / Zawadzki P., Wspólne tematy - 2011, nr 6, s. 3-11

9.Podmiotowo-systemowy model pracy z dzieckiem i rodziną, Baran D., http://dariuszbaran.weebly.com/uploads/6/2/4/2/6242726/2011_podmiotowo_systemowy_model_pracy_z_dzieckiem_i_rodzin.pdf

10.Lesner W., Wirkus K., Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie), w: Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach

http://www.wwr.uni.wroc.pl/volumes_pdf/4.pdf

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym – metoda warsztatowa

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Warsztat: 15

Przygotowywanie się do zajęć: 15

Sumaryczna liczba godzin: 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Aktywne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych

FORMA ZALICZENIA: Opracowanie i przedstawienie przypadków, aktywność w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1.Charakterystyka Konferencji Grupy Rodzinnej jako metody pomocy rodzinie. Teoretyczne aspekty, definicje, geneza.

2.KGR wobec innych modeli pomocy.

3.Metodyka KGR: schemat pracy z rodziną, uczestnicy, kanon cech.

4.Przykładowe obszary zastosowania metody.

5.Standardy etyczne KGR.

6.Efektywność .

Literatura:

1. Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015

2. Raport ewaluacyjny „Praca z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą Konferencja Grupy Rodzinnej w 2010 roku w Polsce”, Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”

www.kgr.org.pl; http://www.kgr.org.pl/pobierz/raport_kgr_2010.pdf

3. STANDARDY PRACY SOCJALNEJ, Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Warszawa 2014.

4. Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy z rodziną wykorzystująca zasoby i potencjał każdej rodziny / Dunajska A., Pracownik socjalny - 2010, nr 4, s. 11-14

5. Konferencja Grupy Rodzinnej w opinii pracowników pomocy społecznej / (red. Knapik B., Problemy społeczne - 2011, nr 2, s. 8-9

6. Od bezradności do samodzielności - o nowym paradygmacie pracy z rodziną / Jarosław Przeperski, Izabela Krasiejko Czasopismo: Problemy społeczne . - 2011, nr 5, s. 38-41

7. Polsko-holenderskie rozmowy o KGR: Toruń / Grzempa A., Problemy społeczne - 2010, nr 3, s. 20

8. Konferencja Grupy Rodzinnej: nowa metoda pomocy dziecku i młodzieży w rodzinie / Zawadzki P., Wspólne tematy - 2011, nr 6, s. 3-11

9. Podmiotowo-systemowy model pracy z dzieckiem i rodziną, Baran D., http://dariuszbaran.weebly.com/uploads/6/2/4/2/6242726/2011_podmiotowo_systemowy_model_pracy_z_dzieckiem_i_rodzin.pdf

10. Lesner W., Wirkus K., Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie), w: Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach

http://www.wwr.uni.wroc.pl/volumes_pdf/4.pdf

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym – metoda warsztatowa

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Warsztat: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć: 15

Sumaryczna liczba:" 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Aktywne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych

FORMA ZALICZENIA: Opracowanie i przedstawienie przypadków, aktywność w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1. Charakterystyka Konferencji Grupy Rodzinnej jako metody pomocy rodzinie. Teoretyczne aspekty, definicje, geneza.

2. KGR wobec innych modeli pomocy.

3. Metodyka KGR: schemat pracy z rodziną, uczestnicy, kanon cech.

4. Przykładowe obszary zastosowania metody.

5. Standardy etyczne KGR.

6. Efektywność .

Literatura:

1.Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015

2.Raport ewaluacyjny „Praca z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą Konferencja Grupy Rodzinnej w 2010 roku w Polsce”, Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”

www.kgr.org.pl; http://www.kgr.org.pl/pobierz/raport_kgr_2010.pdf

3.STANDARDY PRACY SOCJALNEJ, Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Warszawa 2014.

4.Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy z rodziną wykorzystująca zasoby i potencjał każdej rodziny / Dunajska A., Pracownik socjalny - 2010, nr 4, s. 11-14

5.Konferencja Grupy Rodzinnej w opinii pracowników pomocy społecznej / (red. Knapik B., Problemy społeczne - 2011, nr 2, s. 8-9

6.Od bezradności do samodzielności - o nowym paradygmacie pracy z rodziną / Jarosław Przeperski, Izabela Krasiejko Czasopismo: Problemy społeczne . - 2011, nr 5, s. 38-41

7.Polsko-holenderskie rozmowy o KGR: Toruń / Grzempa A., Problemy społeczne - 2010, nr 3, s. 20

8.Konferencja Grupy Rodzinnej: nowa metoda pomocy dziecku i młodzieży w rodzinie / Zawadzki P., Wspólne tematy - 2011, nr 6, s. 3-11

9.Podmiotowo-systemowy model pracy z dzieckiem i rodziną, Baran D., http://dariuszbaran.weebly.com/uploads/6/2/4/2/6242726/2011_podmiotowo_systemowy_model_pracy_z_dzieckiem_i_rodzin.pdf

10.Lesner W., Wirkus K., Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie), w: Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach

http://www.wwr.uni.wroc.pl/volumes_pdf/4.pdf

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym – metoda warsztatowa

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Warsztat: 15

Przygotowywanie się do zajęć: 15

Sumaryczna liczba godzin: 30

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Uczestnictwo w dyskusji

Aktywne uczestniczenie w zajęciach warsztatowych

FORMA ZALICZENIA: Opracowanie i przedstawienie przypadków, aktywność w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

1.Charakterystyka Konferencji Grupy Rodzinnej jako metody pomocy rodzinie. Teoretyczne aspekty, definicje, geneza.

2.KGR wobec innych modeli pomocy.

3.Metodyka KGR: schemat pracy z rodziną, uczestnicy, kanon cech.

4.Przykładowe obszary zastosowania metody.

5.Standardy etyczne KGR.

6.Efektywność .

Literatura:

1. Przeperski J., Konferencja grupy rodzinnej w teorii i praktyce pracy socjalnej z rodziną. Akapit. Toruń 2015

2. Raport ewaluacyjny „Praca z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym metodą Konferencja Grupy Rodzinnej w 2010 roku w Polsce”, Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji „Nadzieja dla Rodzin”

www.kgr.org.pl; http://www.kgr.org.pl/pobierz/raport_kgr_2010.pdf

3. STANDARDY PRACY SOCJALNEJ, Rekomendacje metodyczne i organizacyjne, Kadela K., Kowalczyk J., WRZOS, Warszawa 2014.

4. Konferencja Grupy Rodzinnej jako innowacyjna metoda pracy z rodziną wykorzystująca zasoby i potencjał każdej rodziny / Dunajska A., Pracownik socjalny - 2010, nr 4, s. 11-14

5. Konferencja Grupy Rodzinnej w opinii pracowników pomocy społecznej / (red. Knapik B., Problemy społeczne - 2011, nr 2, s. 8-9

6. Od bezradności do samodzielności - o nowym paradygmacie pracy z rodziną / Jarosław Przeperski, Izabela Krasiejko Czasopismo: Problemy społeczne . - 2011, nr 5, s. 38-41

7. Polsko-holenderskie rozmowy o KGR: Toruń / Grzempa A., Problemy społeczne - 2010, nr 3, s. 20

8. Konferencja Grupy Rodzinnej: nowa metoda pomocy dziecku i młodzieży w rodzinie / Zawadzki P., Wspólne tematy - 2011, nr 6, s. 3-11

9. Podmiotowo-systemowy model pracy z dzieckiem i rodziną, Baran D., http://dariuszbaran.weebly.com/uploads/6/2/4/2/6242726/2011_podmiotowo_systemowy_model_pracy_z_dzieckiem_i_rodzin.pdf

10. Lesner W., Wirkus K., Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie), w: Wychowanie w rodzinie. Rodzina o specjalnych potrzebach

http://www.wwr.uni.wroc.pl/volumes_pdf/4.pdf

Uwagi:

Opis metod kształcenia:

Dyskusja kierowana

Metody oparte na działaniu praktycznym – metoda warsztatowa

Nakład pracy studenta:

Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności

Godziny kontaktowe

Warsztat: 15 h

Przygotowywanie się do zajęć: 15

Sumaryczna liczba:" 30

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Sędzicki
Prowadzący grup: Mieczysław Sędzicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.