Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia i profilaktyka problemów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-SIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia i profilaktyka problemów społecznych
Jednostka: Katedra Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla III r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Problem społeczny a problem indywidualny

Teoria dezorganizacji społecznej F. Znanieckiego i W. I. Thomasa. Teoria anomii E. Durkheima.

Kapitał społeczny

Zaufanie społeczne i ryzyko społeczne

Patologia społeczna.

Dewiacja społeczna. Teorie F. Znanieckiego i R. Mertona.

Teoria kontroli społecznej T. Hirschiego

Teoria naznaczania

Teoria subkultur dewiacyjnych

Literatura:

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993.

Socjologia problemów społecznych : teorie i rzeczywistość, red. K. Frieske, Wrocław 1987

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna wybrane socjologiczne koncepcje człowieka; rodzaje zachowań aspołecznych i patologii społecznych.

Umiejętności

Student/-ka posiada umiejętność analizy zjawisk społecznych, w tym patologii społecznych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka jest gotów/-owa do aktywnego udziału w działaniach podejmowanych na rzecz osób z różnych środowisk społecznych.

Przejawia empatyczną postawę względem innych ludzi, szczególnie klientów pomocy społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Arkadiusz Korycki, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania- obecność, egzamin ustny, praca zaliczeniowa

Pełny opis:

Problem społeczny a problem indywidualny

Teoria dezorganizacji społecznej F. Znanieckiego i W. I. Thomasa. Teoria anomii E. Durkheima.

Kapitał społeczny

Zaufanie społeczne i ryzyko społeczne

Patologia społeczna.

Dewiacja społeczna. Teorie F. Znanieckiego i R. Mertona.

Teoria kontroli społecznej T. Hirshiego

Teoria naznaczania

Teoria subkultur dewiacyjnych

Literatura:

K. Frysztacki, Socjologia problemów społecznych, Warszawa 2009.

A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969.

A. Siemaszko, Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych. Warszawa 1993.

Socjologia problemów społecznych : teorie i rzeczywistość, red. K. Frieske, Wrocław 1987

Uwagi:

metoda dydaktyczna- praca zdalna

Nakład pracy studenta- 15 godz. kontaktowych, 5 godz. przygotowanie do zajęć, 5 godz. przygotowanie do zaliczenia- łącznie 25 godz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)