Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-1F-PAD1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne w pracy pracownika socjalnego
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PS, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

WYKŁAD

1. Pojęcie prawa administracyjnego (materialnego i formalnego).

2. Źródła prawa administracyjnego.

3. Zasady postępowania administracyjnego.

4. Pojęcie administracji publicznej.

5. Organ administracyjny.

6. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

7. Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy.

8. Charakterystyka postępowania administracyjnego.

9. Zasady postępowania administracyjnego i jego przebieg.

10. Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

11. Strony i podmioty na prawach strony.

12. Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

13. Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

14. Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego)

15. Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

16. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym .

17. Weryfikacja decyzji ostatecznych.

18. Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

19. Sądowe postępowanie administracyjne.

Literatura:

Akty prawne:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Literatura :

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2015

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny - test

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1) Pojęcie prawa administracyjnego (materialnego i formalnego). Źródła prawa administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego.

2) Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

3) Określenie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego oraz określenie instytucji, w których możliwe jest zatrudnienie pracownika socjalnego.

4) Pojęcie administracji publicznej.

5) Organ administracyjny. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

6) Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy, gminny.

7) Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

8) Charakterystyka postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego i jego przebieg.

9) Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

10) Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

11) Strony i podmioty na prawach strony.

12) Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

13) Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

14) Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego)

15) Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

16) Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym .

17) Weryfikacja decyzji ostatecznych.

18) Sądowe postępowanie administracyjne.

Literatura:

Akty prawne:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Literatura :

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2015

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, C.H. BECK, 2018

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czarkowska
Prowadzący grup: Małgorzata Czarkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: test pisemny

Pełny opis:

1) Pojęcie prawa administracyjnego (materialnego i formalnego). Źródła prawa administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego.

2) Charakterystyka zawodu pracownika socjalnego. Zadania pracownika socjalnego w świetle prawa administracyjnego.

3) Określenie wymagań kwalifikacyjnych dotyczących zawodu pracownika socjalnego oraz określenie instytucji, w których możliwe jest zatrudnienie pracownika socjalnego.

4) Pojęcie administracji publicznej.

5) Organ administracyjny. Organy administracji rządowej - centralne i terenowe.

6) Administracja samorządowa. Samorząd terytorialny - wojewódzki, powiatowy, gminny.

7) Zadania samorządu terytorialnego w pomocy społecznej.

8) Charakterystyka postępowania administracyjnego. Zasady postępowania administracyjnego i jego przebieg.

9) Zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w pomocy społecznej.

10) Podmioty orzekające. Właściwość organów administracji. Wyłączenie pracownika oraz organu od udziału w postępowaniu.

11) Strony i podmioty na prawach strony.

12) Doręczenia, wezwania, terminy w postępowaniu administracyjnym.

13) Wszczęcie postępowania administracyjnego. Metryki, protokoły oraz adnotacje, udostępnianie akt, postępowanie dowodowe.

14) Przerwanie toku postępowania (zawieszenie i umorzenie postępowania administracyjnego)

15) Rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, ugoda administracyjna, postanowienie w postępowaniu administracyjnym).

16) Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym .

17) Weryfikacja decyzji ostatecznych.

18) Sądowe postępowanie administracyjne.

Literatura:

Akty prawne:

ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1769)

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1868)

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 486)

Literatura :

E. Urla, Prawo administracyjne, Wolters Kluwer, 2015

M. Wierzbowski, M. Szubiakowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi, C.H. BECK, 2015

W. Federczyk, M. Klimaszewski, B. Majchrzak, Postępowanie administracyjne, C.H. BECK, 2018

Uwagi:

Metody pracy:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, dyskusja, praca z tekstem, rozwiązywanie kazusów, analiza przepisów prawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.