Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie aplikacji grantowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1M-PAG Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie aplikacji grantowych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla II r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla II r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie doktorantów ze strukturą finansowania badań naukowych w Polsce, przede wszystkim zapoznanie doktorantów z konkursem Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę (ZO).

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Źródła finansowania badań naukowych: wymagania, szanse, ograniczenia, statystyki dotychczasowych konkursów.

2. Analiza struktury aplikacji grantowych.

3. Omówienie aplikacji grantowych na przykładzie projektów realizowanych w ramach programu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki.

4. Przygotowanie indywidualnych aplikacji grantowej zgodnie z wymaganiami konkursu Preludium.

5. Prezentacje indywidualnych projektów wniosku o finansowanie badań podstawowych.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Bajor, P., Fichna, J., Grabowski, M., Lis, B., Matuszewski, M. i Oprocha, P. (2013). Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców. Warszawa: Rada Młodych Naukowców.

Lektura uzupełniająca:

American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition

Friedland A. J. & Folt. C. L. (2009). Writing Successful Science Proposals. New Haven: Yale University Press.

Silvia, P. J. (2007). How to write a lot: A practical guide to productive writing. Washington, D.C: American Psychological Association.

Metody i kryteria oceniania:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

- projekt

OCENA na podstawie:

- zaangażowania doktoranta na zajęciach

- przygotowania własnej aplikacji grantowej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wiedza

H3P_W07 Student ma podstawową wiedzę o prawach, ekonomicznych i etycznych uwarunkowaniach działalności badawczej i pracy badacza

H3P_W08 Student zna główne metody oceny publikacji naukowych, projektów badawczych oraz posiada ogólną orientację w zasadach finansowania badań naukowych.

Umiejętności

H3P_U06 Student potrafi sporządzić wniosek o przyznanie środków na realizację projektu badawczego związanego z wybraną problematyką badawczą

H3P_08 Student posiada umiejętność formułowana i uzasadniania sądów o najnowszych dokonaniach naukowych i dydaktycznych w pedagogice

H2P_10 Student posiada umiejętności argumentowania, formułowania własnych oryginalnych poglądów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntez problemowych

Kompetencje społeczne

H3K_01 Student ma świadomość poziomu własnych kompetencji badawczych, ich oryginalności, możliwości realizacji projektu badawczego, poziomu twórczości i istotności wkładu w rozwój pedagogiki

H3K_02 Student wykazuje kreatywność w poszukiwaniu nowych obszarów badań i kierowaniu ich przebiegiem oraz aktywnie uczestniczy w komunikacji naukowej

S3K_04 Student jest przygotowany do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej

Pełny opis:

Źródła finanoswania badań naukowych: wymagania, szanse, ograniczenia, satystyki dotychczasowych konkursów 3h

Analiza struktury aplikacji grantowych 1,5 h

Omówienie aplikacji grantowych na przykładzie projektów realizowanych w ramach programu „Preludium” Narodowego 4,5 h

Centrum Nauki

Przygotowanie w zespołach aplikacji grantowej zgodnie z wymaganiami wybranego konkurs 3h

Prezentacje indywidualnych projektów wniosku o finansowanie badań podstawowych 3h

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Bajor, P., Fichna, J., Grabowski, M., Lis, B., Matuszewski, M. i Oprocha, P. (2013). Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców. Warszawa: Rada Młodych Naukowców.

Lektura uzupełniająca:

American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition

Friedland A. J. & Folt. C. L. (2009). Writing Successful Science Proposals. New Haven: Yale University Press.

Silvia, P. J. (2007). How to write a lot: A practical guide to productive writing. Washington, D.C: American Psychological Association.

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 30

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Lebuda
Prowadzący grup: Izabela Lebuda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szumski
Prowadzący grup: Grzegorz Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie doktorantów ze strukturą finansowania badań naukowych w Polsce, przede wszystkim zapoznanie doktorantów z konkursem Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę (ZO).

Pełny opis:

Podczas zajęć realizowane są następujące tematy:

1. Źródła finansowania badań naukowych: wymagania, szanse, ograniczenia, statystyki dotychczasowych konkursów.

2. Analiza struktury aplikacji grantowych.

3. Omówienie aplikacji grantowych na przykładzie projektów realizowanych w ramach programu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki.

4. Przygotowanie indywidualnych aplikacji grantowej zgodnie z wymaganiami konkursu Preludium.

5. Prezentacje indywidualnych projektów wniosku o finansowanie badań podstawowych.

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

Bajor, P., Fichna, J., Grabowski, M., Lis, B., Matuszewski, M. i Oprocha, P. (2013). Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych. Poradnik Rady Młodych Naukowców. Warszawa: Rada Młodych Naukowców.

Lektura uzupełniająca:

American Psychological Association (2013). Publication Manual of the American Psychological Association, Sixth Edition

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- dyskusja panelowa

- dialog

- prezentacja multimedialna

UMIEJETNOŚCI:

- działania praktyczne

- dialog

- projekt

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

- prezentacja

- projekt

OCENA na podstawie:

- zaangażowania doktoranta na zajęciach

- przygotowania własnej aplikacji grantowej.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 45h

Liczba punktów ECTS - 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smogorzewska
Prowadzący grup: Joanna Smogorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.