Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka badań naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10SD-1A-EBN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka badań naukowych
Jednostka: Wydział Nauk Pedagogicznych
Grupy: Obowiązkowe dla IV r. (niestacjonarne 3 stopnia)
Obowiązkowe dla IV r. (stacjonarne 3 stopnia)
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone etycznej odpowiedzialności badacza.

Pomiar efektów kształcenia;

udział w zajęciach (dyskusji, analizie tekstów i przypadków),

przygotowanie pracy na wybrany temat.

Pełny opis:

1. Współczesny wymiar refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za własne

działania.

2. Tradycyjna struktura nauki a jej współczesna odpowiedzialność.

3. Nauka skorumpowana? Interesowność i bezinteresowność w nauce.

4. Nauka jako sposób robienia kariery? Praktyki tworzenia pozorów

naukowości.

5. Błąd, ideologia, manipulacja i arogancja w nauce.

6. Oszustwo w nauce a pseudonauka.

7. Etyczny wymiar praktyk badawczych.

8. Dobre obyczaje w nauce i polskim życiu naukowym - kodeks etyczny

pracownika naukowego.

Literatura:

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wyd. Platan, Kraków 1996, s.61-102.

G. Picht, Odwaga utopii, PIW, Warszawa 1981, s.118 -188.

S. Krimsky, Nauka skorumpowana. O niejasnych związkach nauki i biznesu, PIW, Warszawa 2006, s. 19-55; 167- 213; 319-344.

S. Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 21-101; 239-272.

E. Black. Wojna przeciw słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, WWL Muza SA, Warszawa 2004, s. 43 – 150 (bez przypisów).

T. Stawiszyński, Kanciarze z tytułami, „Newsweek. Polska” 2011/46 (14-20. 11.2011), s. 93- 95

P. B. Sztabiński, Badacz jako współautor wyników badania, „ASK”, 2003, nr 12, s.51-83.

A. Brzezińska, Dziecko w badaniach psychologicznych, /w/ Etyczne dylematy psychologii, /w:/ red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 221- 254.

J. Strelau, Dylematy etyczne dotyczące publikacji naukowych oraz testów

psychologicznych, /w:/ Etyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz- Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 255-268.

Dobre obyczaje w nauce, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki, Warszawa 1994 i 2001.

W. Galewicz, O etyce badań naukowych, /w:/ Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009, s. 59 – 69.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja do Spraw Etyki w Nauce (Załącznik do Uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012).

Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” opracowany przez Fundację Rektorów Polskich Uchwalony przez Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 26 kwietnia 2007r., Kraków 2007.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Załącznik do uchwały Nr 2/2020

Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.).

Metody i kryteria oceniania:

Analiza tekstów oraz dyskusja na bazie tekstów i casusów.

Zajęcia odbywają się w aplikacji Teams.

Link do zajęć zostanie przesłany doktorantom.

Praktyki zawodowe:

Nakład pracy doktoranta:

20 h - zajęcia

30 h - przygotowanie się do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Ciążela
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Udział w dyskusji. Przygotowanie pracy na wybrany temat.

Pomiar efektów kształcenia;

udział w zajęciach (dyskusji, analizie tekstów i przypadków),

przygotowanie pracy na wybrany temat.

Pełny opis:

1. Współczesny wymiar refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za własne

działania.

2. Tradycyjna struktura nauki a jej współczesna odpowiedzialność.

3. Nauka skorumpowana? Interesowność i bezinteresowność w nauce.

4. Nauka jako sposób robienia kariery? Praktyki tworzenia pozorów

naukowości.

5. Błąd, ideologia, manipulacja i arogancja w nauce.

6. Oszustwo w nauce a pseudonauka.

7. Etyczny wymiar praktyk badawczych.

8. Dobre obyczaje w nauce i polskim życiu naukowym - kodeks etyczny

pracownika naukowego.

Literatura:

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wyd. Platan, Kraków 1996, s.61-102.

G. Picht, Odwaga utopii, PIW, Warszawa 1981, s.118 -188.

S. Krimsky, Nauka skorumpowana. O niejasnych związkach nauki i biznesu, PIW, Warszawa 2006, s. 19-55; 167- 213; 319-344.

S. Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 21-101; 239-272.

E. Black. Wojna przeciw słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, WWL Muza SA, Warszawa 2004, s. 43 – 150 (bez przypisów).

T. Stawiszyński, Kanciarze z tytułami, „Newsweek. Polska” 2011/46 (14-20. 11.2011), s. 93- 95

P. B. Sztabiński, Badacz jako współautor wyników badania, „ASK”, 2003, nr 12, s.51-83.

A. Brzezińska, Dziecko w badaniach psychologicznych, /w/ Etyczne dylematy psychologii, /w:/ red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 221- 254.

J. Strelau, Dylematy etyczne dotyczące publikacji naukowych oraz testów

psychologicznych, /w:/ Etyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz- Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 255-268.

Dobre obyczaje w nauce, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki, Warszawa 1994 i 2001.

W. Galewicz, O etyce badań naukowych, /w:/ Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009, s. 59 – 69.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja do Spraw Etyki w Nauce (Załącznik do Uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012).

Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” opracowany przez Fundację Rektorów Polskich Uchwalony przez Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 26 kwietnia 2007r., Kraków 2007.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Załącznik do uchwały Nr 2/2020

Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.).

Uwagi:

Analiza tekstów oraz dyskusja na bazie tekstów i casusów.

Nakład pracy doktoranta:

20 h - zajęcia

30 h - przygotowanie się do zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Helena Ciążela
Prowadzący grup: Helena Ciążela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone etycznej odpowiedzialności badacza.

Pomiar efektów kształcenia;

udział w zajęciach (dyskusji, analizie tekstów i przypadków),

przygotowanie pracy na wybrany temat.

Pełny opis:

1. Współczesny wymiar refleksji nad odpowiedzialnością człowieka za własne

działania.

2. Tradycyjna struktura nauki a jej współczesna odpowiedzialność.

3. Nauka skorumpowana? Interesowność i bezinteresowność w nauce.

4. Nauka jako sposób robienia kariery? Praktyki tworzenia pozorów

naukowości.

5. Błąd, ideologia, manipulacja i arogancja w nauce.

6. Oszustwo w nauce a pseudonauka.

7. Etyczny wymiar praktyk badawczych.

8. Dobre obyczaje w nauce i polskim życiu naukowym - kodeks etyczny

pracownika naukowego.

Literatura:

H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wyd. Platan, Kraków 1996, s.61-102.

G. Picht, Odwaga utopii, PIW, Warszawa 1981, s.118 -188.

S. Krimsky, Nauka skorumpowana. O niejasnych związkach nauki i biznesu, PIW, Warszawa 2006, s. 19-55; 167- 213; 319-344.

S. Andreski, Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 21-101; 239-272.

E. Black. Wojna przeciw słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stworzenia rasy panów, WWL Muza SA, Warszawa 2004, s. 43 – 150 (bez przypisów).

T. Stawiszyński, Kanciarze z tytułami, „Newsweek. Polska” 2011/46 (14-20. 11.2011), s. 93- 95

P. B. Sztabiński, Badacz jako współautor wyników badania, „ASK”, 2003, nr 12, s.51-83.

A. Brzezińska, Dziecko w badaniach psychologicznych, /w/ Etyczne dylematy psychologii, /w:/ red. J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 221- 254.

J. Strelau, Dylematy etyczne dotyczące publikacji naukowych oraz testów

psychologicznych, /w:/ Etyczne dylematy psychologii, red. J. Brzeziński, M. Toeplitz- Winiewska, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 2000, s. 255-268.

Dobre obyczaje w nauce, Polska Akademia Nauk, Komitet Etyki, Warszawa 1994 i 2001.

W. Galewicz, O etyce badań naukowych, /w:/ Etyczne i prawne granice badań naukowych, red. W. Galewicz, „Universitas” Kraków 2009, s. 59 – 69.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego, Komisja do Spraw Etyki w Nauce (Załącznik do Uchwały nr 10/2012 Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 13 grudnia 2012).

Kodeks „Dobre praktyki w szkołach wyższych” opracowany przez Fundację Rektorów Polskich Uchwalony przez Zgromadzenie plenarne Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 26 kwietnia 2007r., Kraków 2007.

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego (Załącznik do uchwały Nr 2/2020

Zgromadzenia Ogólnego PAN z dnia 25 czerwca 2020 r.).

Uwagi:

Analiza tekstów oraz dyskusja na bazie tekstów i casusów.

Nakład pracy doktoranta:

20 h - zajęcia

30 h - przygotowanie się do zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.