Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teatr w pedagogice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-TEA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teatr w pedagogice
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki o profilu praktycznym, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi i wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych i zaprezentowanych przez studentów prac.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe wiadomości związane z teatrem i jego zastosowaniem w pedagogice.

2. Komunikacja niewerbalna

3. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

4. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

5. Wchodzenie w rolę- empatia

6. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

7. Jak powstaje spektakl teatralny

9. Przygotowanie i prezentacja etiud teatralnych lub scenariuszy zajęć, 10.podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

1. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

2. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

3. oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).: Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

4. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Metody i kryteria oceniania:

-wykład w połączeniu z dyskusją

-rejestrowany wykład

-ćwiczenia na przykładzie

-analiza wskazanych utworów

-warsztaty i dyskusja online

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Ostolska
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

- ocena wypowiedzi ustnych i wystąpień studentów

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena orientacji w tematyce przedmiotu

- ocena pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie studentów z podstawowymi elementami warsztatu aktora i ich zastosowaniem

- zapoznanie ze sposobami pracy z wykorzystaniem technik aktorskich,

- ćwiczenia z zakresu technik aktorskich i teatralnych

- merytoryczne omówienie samodzielnie przygotowywanych i zaprezentowanych przez studentów prac.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Podstawowe wiadomości związane z teatrem i jego zastosowaniem w pedagogice.

2. Komunikacja niewerbalna

3. Dialog- umiejętność słuchania i ocena przekazu

4. Ćwiczenia z zakresu sztuki świadomego komunikowania się

5. Wchodzenie w rolę- empatia

6. Różne osobowości- róże oczekiwania- analiza i ćwiczenia

7. Jak powstaje spektakl teatralny

9. Przygotowanie i prezentacja etiud teatralnych lub scenariuszy zajęć,

10.podsumowanie i zaliczenie

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

1. Toczyska B. (1998): Elementarne ćwiczenia dykcji. Gdańsk; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe,

2. Czechow M. A (1995).: O technice aktora, AKSHA.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

3. oprac. Klemensiewicz Z., uzup. Urbańczyk S.(1995).: Prawidła poprawnej wymowy polskiej. Kraków; Wydawnictwo Baran i Suszyński.

4. Pease A. (2001) Mowa ciała; Kielce, wyd. „Jedność”

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA - wykład aktywizujący, - dyskusja dydaktyczna, - ćwiczenia - praca w grupie,

NAKŁAD PRACY STUDENTA FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Grupa pozostaje w kontakcie z wykładowcą poprzez wskazane kanały komunikacji. - Messenger, mail, TEAMS.

Co tydzień grupa otrzymuje polecenie do zrealizowania w związku z uprzednio obejrzanym spektaklem teatralnym (dobór spektakli i przekazanie adresów pod którymi można je obejrzeć online- wykładowca za pośrednictwem maila grupowego). Przewiduje się analizę czterech różnorodnych, uznanych przez krytykę spektakli.

Planowane są cztery spotkania dla grupy w czasie rzeczywistym (Teams), - omówienie zadań, wykład, dyskusja.

W ramach zaliczenia przedmiotu studenci wysyłają przygotowane przez siebie materiały, które podlegają będą ocenie wykładowcy i są odniesieniem dla dyskusji z grupą podczas spotkań.

Studenci przesyłają swoje prace najpóźniej dwa tygodnie przed zakończeniem cyklu, tak, by dać czas wykładowcy na sprawdzenie prac i ewentualne korekty.

Godziny kontaktowe:

- ćwiczenia grupowe - trzy 1,5 godz. dydaktyczne na platformie TEAMS,

-ćwiczenia indywidualne- spotkania dla każdego studenta z grupy na platformie TEAMS (terminy ustalane indywidualnie), korespondencja mailowa

Przygotowanie studenta do zajęć,: 15 godz. (przygotowanie prac zaliczeniowych. Zapoznanie przesłanymi przez wykładowcę materiałami, przygotowanie do zajęć).

liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Ostolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.