Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologie w cyberprzestrzeni oraz świecie wirtualnym. Diagnoza i profilaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-PCS1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologie w cyberprzestrzeni oraz świecie wirtualnym. Diagnoza i profilaktyka
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla II r. pedagogiki, 2-l stacjonarne II stopnia
Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena wykonanej pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Teoretyczny kontekst patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

2. Uwarunkowania powstawania patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

3. Hikikomori jako zjawisko alienacji społecznej

4. Infoholizm – narkotyk XXI w

5. Zmiany osobowościowe nadmiernego użytkowania cyberprzestrzeni

6. Dolegliwości zdrowia fizycznego. Ergonomiczne aspekty korzystania z urządzeń cyfrowych

7. Przemoc i agresja powodowana grami komputerowymi

8. Cyberprzemoc i jej uwarunkowania

9. Seksting jako forma autoprezentacji w cyberprzestrzeni

10. Cyberpornografia i jej konsekwencje

11. Cyberprzestrzeń inspiracją do zażywania substancji psychoaktywnych

12. Portale społecznościowe a jakość i styl życia

13. Działania edukacyjne środowiska szkolnego wobec patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

14. Środowisko rodzinne wobec ryzykownych zachowań w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

2. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

3. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

5. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach,

- analiza przypadków,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena wykonanej pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Teoretyczny kontekst patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

2. Uwarunkowania powstawania patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

3. Hikikomori jako zjawisko alienacji społecznej

4. Infoholizm – narkotyk XXI w

5. Zmiany osobowościowe nadmiernego użytkowania cyberprzestrzeni

6. Dolegliwości zdrowia fizycznego. Ergonomiczne aspekty korzystania z urządzeń cyfrowych

7. Przemoc i agresja powodowana grami komputerowymi

8. Cyberprzemoc i jej uwarunkowania

9. Seksting jako forma autoprezentacji w cyberprzestrzeni

10. Cyberpornografia i jej konsekwencje

11. Cyberprzestrzeń inspiracją do zażywania substancji psychoaktywnych

12. Portale społecznościowe a jakość i styl życia

13. Działania edukacyjne środowiska szkolnego wobec patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

14. Środowisko rodzinne wobec ryzykownych zachowań w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach,

- analiza przypadków,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook oraz poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi ustnych w formie dyskursu prowadzonego podczas zajęć,

- ocena poziomu i jakości uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć,

- ocena wykonanej pracy zaliczeniowej

Pełny opis:

1. Teoretyczny kontekst patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

2. Uwarunkowania powstawania patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

3. Hikikomori jako zjawisko alienacji społecznej

4. Infoholizm – narkotyk XXI w

5. Zmiany osobowościowe nadmiernego użytkowania cyberprzestrzeni

6. Dolegliwości zdrowia fizycznego. Ergonomiczne aspekty korzystania z urządzeń cyfrowych

7. Przemoc i agresja powodowana grami komputerowymi

8. Cyberprzemoc i jej uwarunkowania

9. Seksting jako forma autoprezentacji w cyberprzestrzeni

10. Cyberpornografia i jej konsekwencje

11. Cyberprzestrzeń inspiracją do zażywania substancji psychoaktywnych

12. Portale społecznościowe a jakość i styl życia

13. Działania edukacyjne środowiska szkolnego wobec patologii w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

14. Środowisko rodzinne wobec ryzykownych zachowań w cyberprzestrzeni i świecie wirtualnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni, Wyd. Impuls, Kraków 2018.

2. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń - Człowiek - Edukacja. Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Wyd. Impuls, Kraków 2018.

3.M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Wyd. Impuls, Kraków 2015

4. M. Tanaś (red.), Nastolatki wobec Internetu, Wyd. NASK, Warszawa 2016

5. J. Bednarek, A. Andrzejewska (red.), Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja. Dylematy społeczności cyfrowej, Wyd. Impuls, Kraków 2015

6. A. Andrzejewska, Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

7. A. Andrzejewska, J. Bednarek (red.), Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

1. A. Andrzejewska J. Bednarek (red.), Cyberświat możliwości i zagrożenia, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2009

2. S. Kozak, Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka, Wyd. DIFIN, Warszawa 2007

3. S. Kozak, Patologia fonoholizmu,. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego, Wyd. DIFIN, Warszawa 2013

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący,

- dyskusja dydaktyczna,

- ćwiczenia,

- praca w zespołach,

- analiza przypadków,

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe (wykład, ćwiczenia): 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 20 godz.

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania. Główne środki cyklicznej komunikacji (o charakterze synchronicznym oraz niesynchronicznym): program Microsoft Teams oraz Microsoft Outlook oraz poprzez kontakt telefoniczny. Narzędzia wykorzystywane w zależności od możliwości uczestników procesu kształcenia, według ustalonych sposobów pracy z grupami. Wykorzystywane formy komunikacji: poczta e-mail, kontakt telefoniczny, spotkania on line.

Użycie poszczególnych form komunikacji jest uzależnione od podejmowanych tematów na zajęciach, dotyczy to także godzin spotkań.

Różnorodność wykorzystywanych narzędzi i metod pracy ze studentami podyktowana jest troską o realizację celów zajęć w sposób najbardziej przystępny dla ogółu grupy, bez dyskryminacji osób nieposiadających wystarczających możliwości technicznych do korzystanie z programu Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Andrzejewska
Prowadzący grup: Anna Andrzejewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.