Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy jako narzędzie komunikacji osób z niepełnosprawnością w erze globalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-JON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy jako narzędzie komunikacji osób z niepełnosprawnością w erze globalizacji
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość kontekstów społecznych, pedagogicznych i psychologicznych nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością.

Kolokwium pisemne odbędzie się 08.06.2020 w formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

Pełny opis:

1.Komunikacja międzyludzka.

2. Komunikacja pozawerbalna- szerokość źrenic, wyraz twarzy, gestykulacja, proksemika, postawa ciała.

3. Komunikacja werbalna.

4. Język jako proces poznawczy i narzędzie komunikacji.

5. Dwuklasowość języka.

6. Aspekt fonetyczny, leksykalny, składniowy i dyskursywny języka.

7. Prozodia języka.

8. Teorie komunikacji- klasyczna teoria komunikacji, teorie konstruktywistów, teoria systemowa komunikacji.

9. Mózgowa organizacja mowy, fenomen afazji, schizofazji i oligofazji.

10. Klasyfikacja języków- pojęcie rodziny i ligii jezykowej,

11. Zasady konstrukcji języków.

12. Metody nauki języków obcych - immersja i ekmersja.

13. Kontekst społeczny przezwajania języka obcego.

14. Wpływ dwujęzyczności na procesy poznawcze.

15. Reprezentacje umysłowe osób dwujęzycznych.

16. Język angielski jako język międzynarodowej komunikacji w biznesie i nauce.

17. Rożne rodzaje niepełnosprawności a przyswajanie języka obcego.

18. Kontrowersja wokół problemu nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

---------------------------------------------------------------------------------------------

W związku pandemią koronawirusa:

16.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczył następujących zagadnień: komunikacja werbalna i niewerbalna.

23.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: dwuklasowość języka.

30.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Aspekt fonetyczny, leksykalny, składniowy i dyskursywny języka.

06.04.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: Teorie komunikacji- klasyczna teoria komunikacji, teorie konstruktywistów, teoria systemowa komunikacji.

UWAGA: od 20.04.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. poniedziałki w godz. 11:40-13:15). Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie.

Link do zespołu na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7bf29773c9324855bfe425d38e13f72f%40thread.tacv2/conversations?groupId=4e92307c-4c36-4d0d-a545-b76ab5d88f1b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Ida Kurcz. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2007.

- Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005

- Zbigniew Nęcki. Komunikacja miedzyludzka. Drukarnia Antykwa Kraków- Kluczbork 2000.

- Katarzyna Kaczorowska- Bray. Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 2017.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat społecznych, pedagogicznych i psychologicznych aspektów nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 145 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia: wiedza - kolokwium pisemne, umiejętności - dyskusja, kompetencje społeczne - pogłębiona świadomość kontekstów społecznych, pedagogicznych i psychologicznych nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością.

Kolokwium pisemne odbędzie się 26.04.2020 w formie testu jednokrotnego wyboru (17 pytań) w aplikacji MS Forms. Link do testu zostanie udostępniony studentom na platformie MS Teams.

Pełny opis:

1.Komunikacja międzyludzka.

2. Komunikacja pozawerbalna- szerokość źrenic, wyraz twarzy, gestykulacja, proksemika, postawa ciała.

3. Komunikacja werbalna.

4. Język jako proces poznawczy i narzędzie komunikacji.

5. Dwuklasowość języka.

6. Aspekt fonetyczny, leksykalny, składniowy i dyskursywny języka.

7. Prozodia języka.

8. Teorie komunikacji- klasyczna teoria komunikacji, teorie konstruktywistów, teoria systemowa komunikacji.

9. Mózgowa organizacja mowy, fenomen afazji, schizofazji i oligofazji.

10. Klasyfikacja języków- pojęcie rodziny i ligii jezykowej,

11. Zasady konstrukcji języków.

12. Metody nauki języków obcych - immersja i ekmersja.

13. Kontekst społeczny przezwajania języka obcego.

14. Wpływ dwujęzyczności na procesy poznawcze.

15. Reprezentacje umysłowe osób dwujęzycznych.

16. Język angielski jako język międzynarodowej komunikacji w biznesie i nauce.

17. Rożne rodzaje niepełnosprawności a przyswajanie języka obcego.

18. Kontrowersja wokół problemu nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

---------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z pandemią koronawirusa:

15.03.20 - przesłanie prezentacji w Power Point z komentarzami autorskimi na adres mailowy grupy studentów wraz z zadaniami do realizacji. Prezentacja dotyczyła następujących zagadnień: komunikacja werbalna.

UWAGA: od 19.04.20 kolejne wykłady w dostępie synchronicznym w aplikacji Teams zgodnie z planem studiów (tj. 19.04, godz. 13:15-15:40; 25.04, godz. 15:45-18:10; 26.04, godz. 13:15-15:40). Możliwość zadawania pytań na czacie. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie. Link do zespołu na MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2b57af9f55274409970b8f412b049266%40thread.tacv2/conversations?groupId=9610d082-bdb7-4ded-b283-d62d99e3e70e&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Literatura:

- Ida Kurcz. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2007.

- Ida Kurcz. Psychologia języka i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005

- Zbigniew Nęcki. Komunikacja miedzyludzka. Drukarnia Antykwa Kraków- Kluczbork 2000.

- Katarzyna Kaczorowska- Bray. Kompetencja i sprawność językowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim. Wydawnictwo Uniwersytetu gdańskiego, Gdańsk 2017.

Uwagi:

Metody dydaktyczne:

Metody podające wykład z wykorzystaniem technik audiowizualnych (15 godz.).

Ocenie poddana jest:

Wiedza na temat społecznych, pedagogicznych i psychologicznych aspektów nauczania języka obcego osoby z niepełnosprawnością.

Nakład pracy własnej studenta:

- analiza zalecanej literatury przedmiotu (10 godz.)

- analiza treści wykładów (15 godz.)

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego (25 godz.)

(Przyjęto zasadę, że 25-30 godz. pracy własnej studenta odpowiada 1 punkt ECTS).

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOREKTA SYLABUSA W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA:

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.