Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje społeczne, czyli świat do poprawki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-FF-ISS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Innowacje społeczne, czyli świat do poprawki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Fakultatywne dla III r. pedagogiki, 3-l stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Ocena pracy zespołowej (3-osobowe zespoły) polegającej na przygotowaniu i prowadzeniu zdalnego spotkania z osobą reprezentującą podmiot (organizację pozarządową, instytucję publiczną, grupę nieformalną) realizujący innowacje społeczne.

Kryteria oceny: merytoryczny poziom tekstu uzasadniającego wybór podmiotu (propozycja), merytoryczny poziom i atrakcyjność przygotowanych materiałów informujących o tematyce spotkania, jakość projektu zdalnego spotkania, przeprowadzenie zdalnego spotkania, autoewaluacja zespołu, jakość komentarzy indywidualnych do efektów prac pozostałych zespołów.

Pełny opis:

Tematem wykładu jest obszar twórczości, który w ostatnich dekadach zyskuje rosnące zainteresowanie nauk społecznych – innowacje społeczne (twórczość społeczna). Jest to obszar rozległy i różnorodny – obejmuje wszystkie aspekty rozwojowe współczesnych społeczeństw (m.in. zdrowie publiczne, stan środowiska naturalnego, edukację, gospodarkę, prawa człowieka), w którym innowacyjne inicjatywy są podejmowane przez różne podmioty (organizacje międzynarodowe, administrację rządową, NGO), a ukierunkowane najczęściej na identyfikację i rozwiązanie konkretnych problemów oraz na powiększanie kapitału społecznego.

Zajęcia będą obejmować: wprowadzenie w zagadnienia innowacyjności społecznej i organizowane przez uczestników zajęć spotkania z innowatorami społecznymi.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Mencwel J., Wygnański K. (2014). Głos Stoczni. Innowacje społeczne.

Wyrwa J. (red.) (2014). Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Kowalewski M. (2014). Innowacje społeczne: obywatelskie usprawnienia miast. „Studia Miejskie”, t. 15.

Pełka W. (2014). Innowacje społeczne w polityce Unii Europejskiej. „Polityka Społeczna: miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym”, r. 41, 1.

Rymsza A. (2015). Innowacje społeczne w organizacjach pozarządowych i przedsiębiorstwach społecznych. „Innowacyjna polityka społeczna”.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA: (do 15 marca) wykład z elementami konwersatorium, (od 15 marca) metoda projektu (praca zespołowa)

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

>b> FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Przygotowanie: 10 godz.

Zajęcia są realizowane od 15 marca wyłącznie w trybie zdalnym, asynchronicznie, z wykorzystaniem aplikacji Edmodo (rejestracja przez podany przez prowadzącą zajęcia login).

W aplikacji zamieszczone są instrukcje (w formie postów), zadania dla zespołów i recenzje zadań ("Assignments") oraz materiały do analizy (jako załączniki do postów). W aplikacji odbywa się również bieżąca komunikacja (czat, komentarze do postów). Zespoły mają możliwość cotygodniowych nieobowiązkowych konsultacji w czasie rzeczywistym (terminy ogłaszane w postach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.