Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka specjalistyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7P-PRS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka specjalistyczna
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W02

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z zakresu niepełnosprawności rozszerzony o terminy stosowane w różnych sektorach działań wspierających osoby z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W09

Ma uporządkowaną, pogłębioną i poszerzoną wiedzę o działalności instytucji publicznej, w której student realizował praktyki, jej specyfice, uwarunkowaniach, zachodzących w niej procesach.

PN2_KK_W10

Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością oraz działalności instytucji, w której student realizował praktyki.

PN2_KK_U01

Potrafi współpracować z pracownikami instytucji publicznych, na każdym etapie projektowani i realizacji działań wspierających, w tym potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych.

PN2_KK_U02

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się oraz formułowania konstruktywnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych obszarów funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, ich sytuacji życiowej oraz działalności instytucji publicznych zaangażowanych w proces wspierania osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U02

Potrafi prawidłowo sporządzić dokumentację praktyk studenckich.

PN2_KK_U08

Potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu studiów nad niepełnosprawnością w celu analizy i rozwiązywania złożonych problemów osób z niepełnosprawnością w kontekście działań instytucji, w których student realizował praktyki.

PN2_KK_U09

Umie rozpoznawać potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz w tym zakresie projektować i realizować zadania w aspekcie różnych obszarów życia osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K01

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego.

PN2_KK_K04

Ma świadomość konieczności zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki w pracy z osobami z niepełnosprawnością.

PN2_KK_K06

Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki.

PN2_KK_K07

Jest wrażliwy na problemy związane z niepełnosprawnością, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach działających na rzecz osób z niepełnoprawnością.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Paradowska
Prowadzący grup: Elżbieta Paradowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kasper Sipowicz
Prowadzący grup: Kasper Sipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.