Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-SON Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KK_W01

Ma uporządkowaną wiedzę o znaczeniu i specyfice socjologii niepełnosprawności w systemie nauk społecznych.

PC2_KK_W02

Posiada usystematyzowany zasób terminologiczny z obszaru socjologii zdrowia, choroby i niepełnosprawności.

PC2_KK_W05

Zna kluczowe socjologiczne koncepcje człowieka i jego rozwoju.

PC2_KS_W05

Ma wiedzę dotyczącą społeczno – demograficznej sytuacji osób z niepełnosprawnością w Polsce i na świecie.

PC2_KS_W05

Ma pogłębioną wiedzę o głównych teoriach socjologicznych niepełnosprawności.

PC2_KS_W05

Ma uporządkowaną wiedzę na temat znaczenia postaw społecznych dla autopercepcji osób z niepełnosprawnością oraz ich obecności w życiu społecznym i aktywności społecznej.

PC2_KK_W05

Ma poszerzoną wiedzę o teoriach socjologicznych leżących u podstaw zjawiska stygmatyzacji i dyskryminacji oraz zna rodzaje działań stymulujących pozytywne zmiany postaw społecznych.

PC2_KS_W04

Ma usystematyzowaną i pogłębioną wiedzę o dokumentach oraz aktach prawnych (międzynarodowych i Unii Europejskiej) leżących u podstaw działań na rzecz normalizacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością.

PC2_KS_W05

Zna i omawia aktualne problemy osób niepełnosprawnych w warunkach dokonujących się zmian społeczno – kulturowych.

PC2_KS_W05

Zna i opisuje doniesienia współczesnych badań socjologicznych dotyczących jakości i stylu życia osób z niepełnosprawnością oraz ich uwarunkowań.

PC2_KK_U02

Potrafi omówić i uzasadnić w odniesieniu do czynników społeczno – kulturowych przemiany postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych w ujęciu historycznym.

PC2_KK_U02

Analizuje i interpretuje aktualne postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością (obserwowane w stosunkach międzyludzkich, w mediach).

PC2_KK_U02

Potrafi określić rolę rodziny oraz innych grup społecznych w funkcjonowaniu społecznym osób niepełnosprawnych.

PC2_KS_U02

Potrafi wyjaśnić związek miedzy przyjętym w danym społeczeństwie modelem niepełnosprawności a sytuacją społeczną osób niepełnosprawnych.

PC2_KK_K01

Określa poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego.

PC2_KS_K02

Rozumie potrzebę przezwyciężania uprzedzeń wobec osób z niepełnosprawnością dla kształtowania pozytywnych postaw społecznych wobec tej grupy osób.

PC2_KS_K02

Jest przygotowany do włączania się w działania różnych grup społecznych w celu zwalczania stereotypów i uprzedzeń w stosunku do osób z niepełnosprawnością oraz propagowania współczesnych idei na rzecz osób niepełnosprawnych, dla polepszenia ich sytuacji społecznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Rafał Maciąg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Paweł Boryszewski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Pyszczek
Prowadzący grup: Mateusz Bieńkowski, Grzegorz Pyszczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia: zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach, prezentacje, lektury

Pełny opis:

Rola społeczna osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawni a społeczeństwo- integracja, wykluczenie, izolacja. Stereotyp osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawni w sferze edukacji. Niepełnosprawni w miejscu pracy. Życie rodzinne osób niepełnosprawnych. Organizacje i stowarzyszenie osób niepełnosprawnych. Organizacje pomagające niepełnosprawnym. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Rola społeczna osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawni a społeczeństwo- integracja, wykluczenie, izolacja. Zróżnicowanie kulturowe społecznych postaw wobec niepełnosprawnych. Społeczny obraz osoby niepełnosprawnej. Stereotyp osoby niepełnosprawnej. Cykl życiowy osoby niepełnosprawnej. Niepełnosprawni w rodzinie pochodzenia. Niepełnosprawni w sferze edukacji. Niepełnosprawni w miejscu pracy. Niepełnosprawni w miejscu zamieszkania. Życie rodzinne osób niepełnosprawnych. Aktywność społeczna osób niepełnosprawnych. Organizacje i stowarzyszenie osób n niepełnosprawnych. Aktywność kulturalna osób niepełnosprawnych. Religijność osób niepełnosprawnych. Osoby pomagające niepełnosprawnym. Organizacje pomagające niepełnosprawnym. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych.

Literatura:

I Banach, Od integracji do inkluzji : o problemach integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Zielona Góra 2014.

S. Bedyńska, P. Rycielski, Kim jestem? : przeciwdziałanie stereotypizacji i stygmatyzacji osób z ograniczeniami sprawnośći, Warszawa 2010.

C. Barnes, G. Mercer, Niepełnosprawność, Warszawa 20008.

B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych, Kraków 2012

Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, red. P. Tomaszewski, K. Bargiel-Matusiewicz, E. Pisula, Warszawa 2015.

O. Speck, Niepełnosprawni w społeczeństwie : podstawy ortopedagogiki, Gdańsk 2005

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład, praktycznego działania

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe - 15 godz. ćwiczenia, 30 godz. wykład

studiowanie literatury - 20 godz.

przygotowanie do egzaminu - 15 godz.

przygotowanie do zajęć - 15 godz.

Liczba punktów : 4 ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.