Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rys historyczny niepełnosprawności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-RHN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rys historyczny niepełnosprawności
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PN2_KK_W01

Zna najważniejsze koncepcje pedagogiczne, mające wpływ na proces kształcenia i wychowania osób z niepełnosprawnością; wie, kto był twórcą danych koncepcji; wie, jakie jest znaczenie tych koncepcji dla współczesnej myśli pedagogiki specjalnej

PN2_KK_W02

Zna wybitnych polskich i europejskich przedstawicieli myśli pedagogiki specjalnej

PN2_KK_W03

Zna genezę i rozwój instytucji i organizacji związanych z opieką, kształceniem i wychowaniem osób z niepełnosprawnością w kontekście historycznym.

PN2_KK_W04

Ma wiedzę o tradycjach związanych z opieką, kształceniem i wychowaniem osób z niepełnosprawnością w poszczególnych okresach historycznych, z uwzględnieniem kontekstu kulturowego.

PN2_KK_U01

Potrafi omówić specyfikę procesów opieki, wychowania i kształcenia osób z niepełnosprawnością w poszczególnych okresach historycznych, uwzględniając specyfikę różnych niepełnosprawności.

PN2_KK_U02

Umie zaprezentować swoje stanowisko i argumentować podczas analizy zjawisk związanych z opieką, kształceniem i wychowaniem osób z niepełnosprawnością w poszczególnych epokach historycznych.

PN2_KK_U03

Dokonuje analizy sytuacji osób z niepełnosprawnością w poszczególnych epokach historycznych.

PN2_KK_K01

Podejmuje refleksję dotyczącą współczesnej pedagogiki specjalnej, z uwzględnieniem koncepcji i dokonań wybitnych przedstawicieli pedagogiki specjalnej w kontekście historycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Żuraw
Prowadzący grup: Hanna Żuraw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kulbaka
Prowadzący grup: Jacek Kulbaka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wykład obejmuje szeroko pojętą tematykę niepełnosprawności przedstawionej w perspektywie historycznej: od antyku po czasy współczesne.

Ukazane zostaną rozliczne uwarunkowania (społeczne, światopoglądowe, medyczne, psychologiczne, pedagogiczne i inne) towarzyszące narodzinom i ewolucji kształcenia specjalnego w dziejach. Zaprezentowane zostaną sylwetki osób szczególnie zasłużonych dla pedagogiki specjalnej (w świecie i w Polsce), działalność szkół i zakładów specjalnych - ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich, rozwiązania programowe i metodyczne stosowane w kształceniu specjalnym a także bariery i stereotypy towarzyszące problematyce niepełnosprawności na przestrzeni dziejów.

Literatura:

E. Nurowski, Surdopedagogika polska. Zarys historyczny, Warszawa 1983

K. Kirejczyk, Ewolucja systemów kształcenia dzieci głuchych, Warszawa 1967

E. Grodecka, Historia niewidomych polskich w zarysie, Warszawa 1996

Z. Sękowska, Kształcenie dzieci niewidomych, Warszawa 1974

Z. Sękowska, Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, Warszawa 1998

S. Dziedzic, Rewalidacja upośledzonych umysłowo. Zarys problematyki, Warszawa 1970

H. Borzyszkowska, Oligofrenopedagogika, Kraków 1998

J. Wyczesany, pedagogika upośledzonych umysłowo, Kraków 2007

M. Kalinowski, M. Pełka, Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 2003

M. Garbat, Historia niepełnosprawności. Geneza i rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych i wsparcia osób z niepełnosprawnością, Gdańsk 2015

M. Dycht, Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, Warszawa 2006

S. Mauersberg (red.), Dzieje szkolnictwa i pedagogiki specjalnej, Warszawa 1990

J. Pańczyk, pedagogika specjalna lat dwutysięcznych, Łódź 2000

J. Głodkowska, Rozwój polskiej pedagogiki specjalnej, Warszawa 2002

J. Kulbaka, Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego, Warszawa 2012

Uwagi:

Studenci otrzymują dodatkowo zestaw slajdów (koło 500) ew programie Power Point z zakresu poruszanej problematyki.

Literatura przedmiotu pozwala na bezproblemowe korzystanie z opracowań naukowych (zwartych i czasopiśmienniczych) znajdujących się w czytelni i bibliotece APS

Forma zaliczenia: test sprawdzający (pytania zamknięte)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.