Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa a niepełnosprawność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-7F-PPN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa a niepełnosprawność
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. (ID) interdyscyp. studia nad niepełnosprawnością, (2-l) stacjonarne II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Przedmiot podejmuje tematykę statusu prawnego osób z niepełnosprawnościami w świetle prawa krajowego i międzynarodowego, szczególnie Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia będą okazją do analizy wolności i praw osób z niepełnosprawnościami i praktyki ich realizacji.

Efekty uczenia się:

PN_KK_W01

Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawnych w obszarze niepełnosprawności.

PN2_KK_W09

Posiada uporządkowaną wiedzę o współczesnych tendencjach i możliwościach organizowania wsparcia osobom z niepełnosprawnością.

PN2_KK_W10

Ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o prawnych podstawach wspierania osób z niepełnosprawnością.

PN2_KK_U02

Posiada umiejętność spójnego, precyzyjnego i rozbudowanego wypowiadania się w mowie i piśmie na tematy dotyczące różnych aspektów prawnych a kontekście niepełnosprawności.

PN2_KK_K01

Potrafi ocenić poziom swojej wiedzy i umiejętności oraz określić potrzeby w zakresie rozwoju osobistego i społecznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. przygotowanie prezentacji na temat wybranych zagadnień

3. praca z aktami normatywnymi

Pełny opis:

1. Konstytucyjny status osoby z niepełnosprawnością - wolności i prawa, zasady polityki państwa

2. Osoba z niepełnosprawnością w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3. Nowy paradygmat niepełnosprawności

4. Znaczenie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

5 Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w praktyce

6. Nowoczesne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mieszkalnictwo wspomagane. Asystencja osobista. Zatrudnienie wspomagane.

7. Alternatywne wobec ubezwłasnowolnienia formy wsparcia prawnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r.

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe- wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 10

Metody kształcenia:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

3. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zima-Parjaszewska
Prowadzący grup: Monika Zima-Parjaszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

1. dyskusja dydaktyczna

2. przygotowanie prezentacji na temat wybranych zagadnień

3. praca z aktami normatywnymi

Pełny opis:

1. Konstytucyjny status osoby z niepełnosprawnością - wolności i prawa, zasady polityki państwa

2. Osoba z niepełnosprawnością w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

3. Nowy paradygmat niepełnosprawności

4. Znaczenie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami dla sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

5 Dyskryminacja osób z niepełnosprawnościami w praktyce

6. Nowoczesne formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Mieszkalnictwo wspomagane. Asystencja osobista. Zatrudnienie wspomagane.

7. Alternatywne wobec ubezwłasnowolnienia formy wsparcia prawnego

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2. Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami z 13 grudnia 2006 r.

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Literatura uzupełniająca:

Kubicki P.: Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017

Uwagi:

Nakład pracy studenta

Godziny kontaktowe- wykład 15

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Inne formy 10

Metody kształcenia:

1. wykład z prezentacją multimedialną

2. praca z aktami normatywnymi

3. analiza orzecznictwa

4. dyskusja dydaktyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.