Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychoterapia i artepsychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-6S-PSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychoterapia i artepsychoterapia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione główne nurty w psychoterapii. Zostanie pokazane jak teorie te można używać do rozumienia twórczości plastycznej oraz jak twórczość jest wykorzystywane w procesie leczenia.

Pełny opis:

Co to jest psychoterapia? Kontrakt psychoterapeutyczny. Problemy etyczne w psychoterapii i artepsychoterapii.

Diagnoza psychoterapeutyczna.

Psychoanaliza (Freud, Klein, Jung) i psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia humanistyczna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Terapia systemowa – rodzinna, pary

Terapia grupowa

Relacja terapeutyczna i etapy procesu psychoterapeutycznego w terapii indywidualnej i grupowej

Literatura:

L. Grzesiuk „Psychoterapia”

Cz. Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”

A. Leźnicka-Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej. Teoria i praktyka.”

C. A. Malchiodi "Arteterapia"

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady prowadzone są on-line, pomiędzy wykładami otrzymują linki do filmów i materiały w PP

Egzamin testowy przeprowadzony na platformie Forms

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Prot-Klinger
Prowadzący grup: Michalina Izert, Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione główne nurty w psychoterapii. Zostanie pokazane jak teorie te można używać do rozumienia twórczości plastycznej oraz jak twórczość jest wykorzystywane w procesie leczenia.

Pełny opis:

Co to jest psychoterapia? Kontrakt psychoterapeutyczny. Problemy etyczne w psychoterapii i artepsychoterapii.

Diagnoza psychoterapeutyczna.

Psychoanaliza (Freud, Klein, Jung) i psychoterapia psychodynamiczna

Psychoterapia humanistyczna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Terapia systemowa – rodzinna, pary

Terapia grupowa

Relacja terapeutyczna i etapy procesu psychoterapeutycznego w terapii indywidualnej i grupowej

Literatura:

L. Grzesiuk „Psychoterapia”

Cz. Czabała „Czynniki leczące w psychoterapii”

A. Leźnicka-Łoś „Podstawy terapii psychoanalitycznej. Teoria i praktyka.”

C. A. Malchiodi "Arteterapia"

Uwagi:

Wykład jest prowadzony on-line zgodnie z harmonogramem studiów na platformie ZOOM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)