Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-RSA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W01 Zna na poziomie rozszerzonym koncepcje rehabilitacji i rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów

PC2_KS_W05 Ma poszerzoną widzę o uczestnikach rehabilitacji, ich potrzebach i możliwościach oraz ograniczeniach

PC2_KS_W01 Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rehabilitacji w celu analizy problemów aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

PC2_KS_U03 Umie rozpoznawać możliwości i ograniczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Kompetencje społeczne

PC2_KS_K01 Ma świadomość odpowiedzialności za własne przygotowanie do pracy

PC2_KS_K02 Jest gotowy do współpracy z otoczeniem

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska, Agnieszka Żabińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Skrócony opis:

Ocena z pisemnego egzaminu.

Opracowanie projektu kompleksowego programu rehabilitacji społeczno-zawodowej dl osoby z niepoprawnością intelektualną i/lub autyzmem.

Pełny opis:

Pełny opis:

Wykład

Cele, zadania i cechy oraz zasady procesu kompleksowej rehabilitacji. Ustawodawstwo w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Organizacje pozarządowe im pozarządowe działające na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością (fundacje, stowarzyszenia,) podstawy prawne zadania działalność.Wybrane zagadnienia dorosłości osób z niepełnosprawnością: ubezwłasnowolnienie i jego prawne i funkcjonalne konsekwencje.Bariery w rehabilitacji społecznej i zawodowej.Instytucje działające w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Etyczne aspekty w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Ćwiczenia

Poradnictwo zawodowe a zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem na otwartym i chronionym rynku pracy.

Formy i metody rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Praktyczne działania na rzecz wsparcia psychologiczno-socjalnego osób dorosłych z niepełnosprawnością i ich rodzin. Kompleksowe programy rehabilitacji społeczno-zawodowej.

Literatura:

Literatura:

Głodkowska J., Giryński A., (red.), Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualna- od bierności do aktywności, Wyd. Naukowe AKAPIT, Warszawa, 2006

Gajdzica Z.(2007).(red.).Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych: konteksty edukacyjne i prawne. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Gałęziak, J.(2004).Osoby niepełnosprawne na rynkach w krajach Unii Europejskiej. Warszawa. Wyd. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Głodkowska, J., Giryński, A.(2006).(red.).Rehabilitacja społeczna i zawodowa- od bierności do aktywności. Kraków. Wyd. Naukowe AKAPIT.

Rzezicka, A., Kobylańska,K.(2003).(red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny: na pograniczu pedagogiki specjalnej. Kraków. Oficyna Wydawnicza Impuls.

Żuraw, H.(2008).Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Warszawa. Wyd. Żak.

Kowalik S.: Psychologia rehabilitacji. Warszawa. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007

Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji. Bydgoszcz. Wyd. Uczelniane, 1999

Sowa J.: Proces rehabilitacji w kontekście edukacyjnym. Rzeszów. Wyd. Uczelniane, 2001

Uwagi:

Uwagi:

Metody kształcenia: analiza literatury, działania praktyczne, dyskusja

symulacja.

Nakład pracy studenta:

udział w zajęciach dydaktycznych - 30 h (1 ECTS);

przygotowanie się do ćwiczeń - 25 h (1 ECTS);

opracowanie projektu kompleksowego programu rehabilitacji społeczno-zawodowej 25 h (1ECTS);

przygotowanie się do egzaminu - 25 h (1 ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.