Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MTA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla II r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC2_KS_W05 Zna konsekwencje zaburzeń ze spektrum zaburzeń autystycznych dla uczenia się na sposób szkolny oraz rozwoju społecznego

PC2_KS_W02 Zna współczesne metody terapii dzieci autystycznych

Umiejętności

PC2_KS_U02 Potrafi określić zakres dostosowania programu nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z autyzmem i innymi zaburzeniami ze spektrum zaburzeń autystycznych

PC2_KS_U02 Potrafi zastosować zasady pracy z uczniami autystycznymi do modyfikacji zajęć

PC2_KS_U03 Potrafi, na podstawie orzeczenia oraz WOPFU określić cele terapeutyczne wobec ucznia ze spectrum zaburzeń autystycznych

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, opis, praca z książką, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż, film.

Kolokwium pisemne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania otwarte),

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- prace zaliczeniowe grupowe (warsztaty): przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów z autyzmem, opracowanie przykładowego programu pracy z uczniem w oparciu o diagnozę funkcjonalną.

Pełny opis:

Treści:

1. Symptomatologia autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera, zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym). Ich konsekwencje dla uczenia się oraz rozwoju społecznego.

2. Metody diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne (klasyfikacja ICD-10, DSM-IV) .

3. Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stsosowana Anliza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidulana, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Terning Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

4. Praca z uczniem z autyzmem. Zachowania trudne, kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi. Dososowanie przedstrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

5. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem. Określanie możliwości fukcjonalnych ucznia i konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, opis, praca z książką, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta: Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania otwarte),

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- prace zaliczeniowe grupowe (warsztaty): przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów z autyzmem, opracowanie przykładowego programu pracy z uczniem w oparciu o diagnozę funkcjonalną.

Pełny opis:

Treści:

1. Symptomatologia autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera, zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym). Ich konsekwencje dla uczenia się oraz rozwoju społecznego.

2. Metody diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne (klasyfikacja ICD-10, DSM-IV) .

3. Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stsosowana Anliza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidulana, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Terning Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

4. Praca z uczniem z autyzmem. Zachowania trudne, kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi. Dososowanie przedstrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

5. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem. Określanie możliwości fukcjonalnych ucznia i konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, opis, praca z książką, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta: Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Pągowska
Prowadzący grup: Marta Pągowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- pisemne kolokwium końcowe (pytania otwarte),

- obserwacja aktywności słuchaczy podczas ćwiczeń (teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zajęć),

- prace zaliczeniowe grupowe (warsztaty): przygotowanie scenariuszy zajęć dydaktyczno - wychowawczych dla uczniów z autyzmem.

Pełny opis:

Treści:

1. Symptomatologia autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespół Aspergera, zespół Retta, Zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym). Ich konsekwencje dla uczenia się oraz rozwoju społecznego.

2. Metody diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu – kryteria diagnostyczne (klasyfikacja ICD-10, DSM-IV) .

3. Dyrektywne i niedyrektywne metody pracy z uczniem z autyzmem – Terapia Behawioralna (I. Lovaas, C.B. Ferster), Stsosowana Anliza Zachowania (ABA), Program TEACCH, Terapia RDI – Metoda Rozwoju Relacji, Metoda Opcji, Holding, Program Aktywności Knill, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Psychoterapia Indywidulana, Dieta bezglutenowa i bezkazeinowa, Terning Umiejętności Społecznych (TUS), inne metody uzupełniające (Trening uwagi słuchowej Tomatis, Trening słuchowy Johansen, Terapia SI, Logorytmika, Dogoterapia, Arteterapia, Muzykoterapia).

4. Praca z uczniem z autyzmem. Zachowania trudne, kryteria oceny trudnego zachowania, rodzaje zachowań trudnych, funkcje zachowań trudnych, przyczyny zachowań trudnych, radzenie sobie z zachowaniami trudnymi. Dososowanie przedstrzeni edukacyjno – terapeutycznej do potrzeb uczniów z autyzmem.

5. Planowanie pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z autyzmem. Określanie możliwości fukcjonalnych ucznia i konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Lovaas J., Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Warszawa 1993.

2. Bobkowicz – Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii, Kraków 2005, Wyd. Impuls.

3. Pisula E., Autyzm u dzieci: diagnoza, klasyfikacja, etiologia, Warszawa 2000.

4. Schopler E., Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych, Gdańsk 1995.

5. Schopler E., Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, Gdańsk 1995.

6. Kossewska J. (red.), Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. Schopler E., Reichler R. J., Lansing M., Techniki nauczania dla rodziców o profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

2. Olechnowicz H, Wokół autyzmu. Fakty, skojarzenia, refleksje, Warszawa 2004.

3. Striefel S., Jak uczyć przez modelowanie i imitację. Gdańsk 2002.

4. Kruk-Lasocka J., Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

5. Błeszyński J. (red. nauk.), Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2005, wyd. II zmienione.

6. Danielewicz D., Pisula E. (red.), Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

Uwagi:

Metody kształcenia:

Wykład, dyskusja, opis, praca z książką, pokaz zajęć praktycznych, instruktaż, film.

Nakład pracy studenta: Godziny kontaktowe (ćwiczenia, warsztaty) - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie się do egzaminu - 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji - 10

Inne formy - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób sprawdzania efektów kształcenia

1) Obecność na zajęciach (2 nieobecności)

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

3) Zaliczenie wszystkich wejściówek

4) obecność na hospitacjach

Pełny opis:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacje diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacja diagnostyczna DSM-V

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w praktyce

Diagnoza funkcjonalna i narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapoznanie z programami wspierającymi funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pisanie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwijanie teorii umysłu oraz kompetencji społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Stymulacja sensoryczna w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Howlin, P., Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydawnictwo JAK

• Kendall, P.,C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (str. 161-183). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Lansing, M., D., Schopler, E., Walters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo

• Maurice, C. (2007). Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem (rozdział 3 i 4). Warszawa: Wydawnictwo LTW.

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca

• Seligman, M.E.P., Walker, E.,F., Rosenhan, D., L. (2001). Psychopatologia. Wydawnictwo (str. 339-354). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

• American Psychological Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders : DSM-5. Washington ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013

• Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

• Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Pisula, E. (2012). Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej. AUTYZM (rozdział 2 i 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maas, V., F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (str 11-112). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: Słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu prowadzącego

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (4 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 30h (15h ćwiczeń + 15h warsztatów)

Przygotowanie się do zajęć - 45 h

Przygotowanie się do zaliczenia - 35 h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1) Obecność na zajęciach

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

3) Zaliczenie wszystkich wejściówek

Pełny opis:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacje diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacja diagnostyczna DSM-V

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w praktyce

Diagnoza funkcjonalna i narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

.

Zapoznanie z programami wspierającymi funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pisanie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwijanie teorii umysłu oraz kompetencji społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Howlin, P., Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydawnictwo JAK

• Kendall, P.,C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (str. 161-183). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Lansing, M., D., Schopler, E., Walters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo

• Maurice, C. (2007). Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem (rozdział 3 i 4). Warszawa: Wydawnictwo LTW.

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca

• Seligman, M.E.P., Walker, E.,F., Rosenhan, D., L. (2001). Psychopatologia. Wydawnictwo (str. 339-354). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

• American Psychological Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders : DSM-5. Washington ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013

• Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

• Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Pisula, E. (2012). Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej. AUTYZM (rozdział 2 i 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maas, V., F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (str 11-112). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: Słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (4 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 20h (5h ćwiczeń + 15h warsztatów)

Przygotowanie się do zajęć - 65h

Przygotowanie się do zaliczenia - 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1) Obecność na zajęciach

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

3) Zaliczenie wszystkich wejściówek

Pełny opis:

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacje diagnostyczne ICD-10 i DSM-IV

Zaburzenia ze spektrum autyzmu – klasyfikacja diagnostyczna DSM-V

Zaburzenia ze spektrum autyzmu w praktyce

Diagnoza funkcjonalna i narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapoznanie z programami wspierającymi funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pisanie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwijanie teorii umysłu oraz kompetencji społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Howlin, P., Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydawnictwo JAK

• Kendall, P.,C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (str. 161-183). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Lansing, M., D., Schopler, E., Walters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo

• Maurice, C. (2007). Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem (rozdział 3 i 4). Warszawa: Wydawnictwo LTW.

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca

• Seligman, M.E.P., Walker, E.,F., Rosenhan, D., L. (2001). Psychopatologia. Wydawnictwo (str. 339-354). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

• American Psychological Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders : DSM-5. Washington ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013

• Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

• Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Pisula, E. (2012). Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej. AUTYZM (rozdział 2 i 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maas, V., F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (str 11-112). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: Słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJETNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (4 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 20h (5h ćwiczeń + 15h warsztatów)

Przygotowanie się do zajęć - 65h

Przygotowanie się do zaliczenia - 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Prowadzący grup: Ewelina Młynarczyk-Karabin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1) Obecność na zajęciach

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

Pełny opis:

Diagnoza funkcjonalna i narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapoznanie z programami wspierającymi funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pisanie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwijanie teorii umysłu oraz kompetencji społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Howlin, P., Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydawnictwo JAK

• Kendall, P.,C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (str. 161-183). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Lansing, M., D., Schopler, E., Walters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo

• Maurice, C. (2007). Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem (rozdział 3 i 4). Warszawa: Wydawnictwo LTW.

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca

• Seligman, M.E.P., Walker, E.,F., Rosenhan, D., L. (2001). Psychopatologia. Wydawnictwo (str. 339-354). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

• American Psychological Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders : DSM-5. Washington ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013

• Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

• Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Pisula, E. (2012). Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej. AUTYZM (rozdział 2 i 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maas, V., F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (str 11-112). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: Słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (4 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 20h (5h ćwiczeń + 15h warsztatów)

Przygotowanie się do zajęć - 65h

Przygotowanie się do zaliczenia - 35h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Klaudia Majewska
Prowadzący grup: Klaudia Majewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1) Obecność na zajęciach

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

Pełny opis:

Diagnoza funkcjonalna i narzędzia diagnostyczne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Zapoznanie z programami wspierającymi funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Pisanie programów terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Teoria umysłu u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rozwijanie teorii umysłu oraz kompetencji społecznych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Literatura:

Literatura obowiązkowa

• Howlin, P., Baron-Cohen, S. Hadwin, J. (2012). Jak uczyć dzieci z autyzmem czytania umysłu. Praktyczny poradnik dla nauczycieli i rodziców. Kraków: Wydawnictwo JAK

• Kendall, P.,C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji (str. 161-183). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Lansing, M., D., Schopler, E., Walters, L. (1995). Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo

• Maurice, C. (2007). Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem (rozdział 3 i 4). Warszawa: Wydawnictwo LTW.

• Schopler, E., Reichler, R., J., Bashford, A., Lansing, M., D., Marcus, L.,M. (1995). Profil psychoedukacyjny PEP-R. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Wydawnictwo.

Literatura uzupełniająca

• Seligman, M.E.P., Walker, E.,F., Rosenhan, D., L. (2001). Psychopatologia. Wydawnictwo (str. 339-354). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo

• American Psychological Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental

disorders : DSM-5. Washington ; London : American Psychiatric Publishing, cop. 2013

• Moor, J. (2006). Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Cyklady.

• Frith, U. (2008). Autyzm. Wyjaśnienie tajemnicy (rozdział 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Pisula, E. (2012). Od badań mózgu do praktyki Psychologicznej. AUTYZM (rozdział 2 i 5). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

• Maas, V., F. (1998). Uczenie się przez zmysły. Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej (str 11-112). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Ćwiczenia usprawniające bazowe układy zmysłowe i korygujące zaburzenia planowania motorycznego. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

• Odowska-Szlachcic, B. (2011). Terapia integracji sensorycznej. Strategie terapeutyczne i ćwiczenia stymulujące układy: Słuchowy, wzrokowy, węchu i smaku oraz terapia światłem i kolorami. Gdańsk: Wydawnictwo HARMONIA.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy

UMIEJĘTNOŚCI:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna w wykonaniu studentów

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (4 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 20h (5h ćwiczeń + 15h warsztatów)

Przygotowanie się do zajęć - 65h

Przygotowanie się do zaliczenia - 35h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.