Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-MNU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 zna cele oraz treści kształcenia i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02 zna metody i formy kształcenia i wychowania uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W02, PC2_KS_W04 zna dokumentację edukacyjno-terapeutyczną obowiązującą w kształceniu specjalnym uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_W05 zna trudności w opanowaniu programu kształcenia przez uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ich przejawy, przyczyny, sposoby niwelowania,

PC2_KS_W03 zna środki informatyczne możliwe do wykorzystania w edukacji i rehabilitacji uczniów z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U03, PC2_KS_U02 potrafi dostosować proces kształcenia i wychowania do indywidualnych specjalnych potrzeb ucznia z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną,

PC2_KS_U02 potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych realizowania I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_U02 potrafi opracować scenariusz lekcji dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizowanych na I, II, III i IV etapie edukacyjnym,

PC2_KS_K02, PC2_KS_U03 prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.