Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształcenie integracyjne i włączające

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5S-KIN2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształcenie integracyjne i włączające
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PC, spec. naucz.: edukacja integracyjna i włączająca, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W01 Rozróżnia integrację jako cel i jako środek realizacji celów edukacyjnych

PC2_KS_W04 Zna pedagogiczne, społeczne i prawne przesłanki wprowadzania systemów kształcenia integracyjnego w świecie

PC2_KS_W03 Rozróżnia cechy koncepcji integracji i włączania

PC2_KS_W01 Zna charakterystyczne cechy systemu wspólnego nurtu w edukacji osób niepełnosprawnych

PC2_KS_U01 Zna podstawowe problemy badawcze formułowane w badaniach na temat kształcenia integracyjnego i edukacji włączającej

PC2_KS_U02 Potrafi zakwalifikować badanie na temat integracyjnego kształcenia i edukacji włączającej do odpowiedniego typu badania i uzasadnić swój wybór posługując się typologią K. Konarzewskiego

PC2_KS_U02 Potrafi posługiwać się systemami klasyfikacyjnymi W. Bachmanna, V. Lechty i G. Szumskiego do analizy sytuacji edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

PC2_KS_U01 Potrafi przygotować sprawozdanie ze wskazanego, anglojęzycznego raportu badawczego na temat edukacji włączającej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.