Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym - 1 tydz. (20 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-5P-ERI2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym - 1 tydz. (20 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Program praktyk

skierowanie

Efekty uczenia się:

PC2_KS_W03 Zna dokumentację placówki oraz organizację i

założenia programowe kształcenia i wychowania

uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w

stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole

podstawowej specjalnej.

PC2_KS_W03 Zna specyfikę pracy z uczniami z umiarkowaną lub

znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole

podstawowej specjalnej, , w tym formy, rodzaje i

etapy zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o

charakterze rewalidacyjnym, podstawowe cele,

metody pracy, formy pracy oraz zasady realizacji funkcji

kształcącej, opiekuńczo - wychowawczej i

rewalidacyjnej.

PC2_KS_W03 Zna zasady pracy zespołu wspierającego rozwój ucznia,

m.in. pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy,

nauczyciela-wychowawcy, innych specjalistów oraz zna

formy działań wpierających ucznia z umiarkowaną lub

znaczną niepełnosprawnością intelektualną w

placówkach, w których student realizował praktyki.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać analizy obserwowanych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć o charterze

rewalidacyjnym.

PC2_KS_U03 Potrafi dokonać anonimowej charakterystyki ucznia z

umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością

intelektualną – na podstawie własnych obserwacji,

analizy udostępnionych dokumentów, dotyczących

określonego ucznia oraz informacji, zdobytych od

nauczycieli i specjalistów.

PC2_KS_U03 Potrafi zaprojektować plan przebiegu zajęć dydaktyczno

- wychowawczych (konspekt) dla uczniów z

umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością

intelektualną na poziomie szkoły podstawowej.

PC2_KS_U02 Potrafi samodzielnie przeprowadzić zajęcia dla uczniów z

umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością

intelektualną zgodnie z opracowaną koncepcją oraz

dokonywać na bieżąco potrzebnych modyfikacji,

dostosowując proces nauczania do potrzeb i możliwości

uczniów.

PC2_KK_K04 Przejawia pozytywny stosunek do uczniów.

PC2_KK_K02 Dokonuje systematycznej analizy poziomu własnej

wiedzy i umiejętności, własnych oraz obserwowanych

działań edukacyjno-wychowawczych; wyraża gotowość

do korygowania błędów metodycznych i zdobywania

nowych praktycznych umiejętności pedagogicznych

poprzez aktywną współpracę z nauczycielami bądź

innymi specjalistami w ramach realizacji zadań praktyki i

pełne zaangażowanie w ich wypełnianie.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.