Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4S-PKU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika kultury
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W07

- Ma pogłębioną wiedzę o kulturze w szerokim kontekście problemów edukacyjnych.

PE2_W13

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o wychowawczym wymiarze działalności kulturowej.

PE2_W18

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą koncepcji teoretycznych w zakresie pedagogiki kultury.

PE2_W19

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą różnych form działalności pedagogicznej ewokowanych przez pedagogikę kultury.

PE2_W20

- Ma uszczegółowioną wiedzę dotyczącą kontekstu psychologicznego, społecznego, kulturowego i organizacyjnego działań pedagogicznych w obszarze kultury.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i interpretowania informacji na temat zjawisk z obszaru kultury i wychowania.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki kultury w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych.

PE2_U03

- Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki kultury, wykorzystując w tym celu nowoczesne rozwiązania technologiczne.

PE2_U04

- Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny konstruować rozbudowane ustne i pisemne wypowiedzi na tematy dotyczące różnych zagadnień z obszaru pedagogiki kultury z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych.

PE2_U05

- Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w obszarze pedagogiki kultury, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów.

PE2_U07

- Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania kulturowego aspektu zjawisk edukacyjnych.

PE2_U08

- Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi z zakresu pedagogiki kultury w celu analizowania podejmowanych praktycznych działań pedagogicznych.

PE2_U10

- Potrafi wybrać i zastosować sposób postępowania, właściwy dla działalności pedagogiczno-kulturalnej.

PE2_U11

- Potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników działalności kulturalnej, a także inspirować do działań na rzecz kultury.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy na temat związków kultury i wychowania.

PE2_K03

- Docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu pedagogiki kultury i budowania warsztatu pracy pedagoga.

PE2_K04

- Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami animacyjnymi realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań w obszarze kultury.

PE2_K09

- Wykazuje wrażliwość i gotowość działania na rzecz osób wymagających opieki, pomocy i szczególnej troski ze szczególnym uwzględnieniem twórczego wymiaru kultury.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.