Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4P-PEW1a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolu
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) niestacj. II st.
Obowiązkowe dla I r. PE, spec. naucz.: pedagogika wczesnoszkolna, (2-l) stacj. II st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PE2_W07 ma pogłębioną wiedze o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikami wpływających na ich kształtowanie się

PE2_W15 Ma pogłębioną wiedzę o nauczycielach i nauczycielach - specjalistach, jako realizatorach działalności edukacyjnej, wychowawczej,

opiekuńczej, kulturalnej, pomocowej i terapeutycznej

PE2_U07 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z

obszaru trudności dzieci w opanowywaniu umiejętności szkolnych

PE2_U08 Potrafi dokonać poprawnej analizy teoretycznej obserwowanych i podejmowanych działań praktycznych w pracy z dziećmi na etapie wczesnej edukacji

PE2_U09 Potrafi zaproponować oryginalne rozwiązania złożonych problemów pedagogicznych dotyczących dzieci z trudnościami w uczeniu się, a

także przewidywać skutki zaproponowanych działań

PE2_U10 Potrafi wybrać i zastosować zindywidualizowany sposób postępowania wobec danego dziecka z trudnościami w uczeniu się, dobrać odpowiednie do jego potrzeb i możliwości metody pracy

PE2_U11 Potrafi samorzutnie podejmować działania w celu własnego rozwoju, a także wspierać uczestników procesu edukacyjno

- wychowawczego w zdobywaniu przez nich wiedzy i rozwijaniu samodzielności w procesie uczenia się

PE2_U12 Potrafi skutecznie współpracować w zespole przyjmując wspólne cele działania, zarówno kierować

praca zespołu, jak i pełnić rolę jego odpowiedzialnego i aktywnego członka

PE2_K01 Ma gruntowną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu wczesnej edukacji dzieci z trudnościami w uczeniu się i rozumie ciągła potrzebę doskonalenia się

PE2_K04 Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w czasie praktyk asystencko - pedagogicznych, odznacza się rozwagą i dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań wynikających z programu praktyk i bieżących zadań praktykanta

PE2_K05 Jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej w czasie realizacji praktyk asystencko - pedagogicznych; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą;

poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych

PE2_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z trudnościami w uczeniu się, za podejmowane decyzje, działania i ich skutki, odznacza się odpowiedzialnością wobec ludzi, dla których dobra stara się działać i

odznacza się taką postawą

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pawlak
Prowadzący grup: Agnieszka Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Uwagi:

w okresie edukacji zdlanej - przesyłanie dokumentacji poprzez Microsoft Forms, link w mailu na adresie poczty APS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.