Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-4F-TWY1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) niestacjonarne II st.
Obowiązkowe dla I r. pedagogiki (PE), (2-l) stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W01

- Ma poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych wykładni teoretycznych pojęć pedagogicznych, z uwzględnieniem ich odniesienia do praktyki wychowania.

- Zna i rozumie wybrane antropologiczne i aksjologiczne podstawy wychowania i pedagogiki.

PE2_W02

- Ma pogłębioną wiedzę na temat innych dyscyplin naukowych, badających specyfikę jednostkowych, społecznych i kulturowych form rozwoju człowieka.

PE2_W03

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat wybranych nurtów i systemów pedagogicznych i ich powiązaniu ze zjawiskami, tendencjami i przemianami zachodzącymi w przestrzeni społeczno-kulturowej.

PE2_W12

- Ma uporządkowaną wiedzę na temat założeń i twierdzeń teorii uczenia się.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania obszarów dysfunkcjonalności i niedomagania systemu edukacyjnego, rewiduje założenia i strategie edukacyjne.

PE2_U02

- Potrafi wykorzystywać wiedzę z zakresu pedagogiki w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych oraz projektowania specjalistycznych działań pedagogicznych i psychologicznych.

PE2_U04

- Potrafi konstruować rozbudowane propozycje strategii wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych człowieka oraz różnorodnych wyzwań społeczno-kulturowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywania swojej wiedzy i umiejętności do nowych wyzwań edukacyjnych.

PE2_K06

- Ma świadomość własnego wpływu na kształt i kierunek zmian praktyki pedagogicznej, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra działa lub będzie działać.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Gara
Prowadzący grup: Jarosław Gara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jarosław Gara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.