Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Umiejętności interpersonalne w nawiązywaniu kontaktu z osobami chorymi psychicznie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3S-UIK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Umiejętności interpersonalne w nawiązywaniu kontaktu z osobami chorymi psychicznie
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Miniwykłady

Odgrywanie scenek

Ćwiczeni w dwu- oraz –trzyosobowych zespołach

Burza mózgów

Dyskusje grupowe

Opracowanie w dwuosbowych zespołach warsztatu arteterapeutycznego dla grupy osób z doświadczeniem choroby psychicznej z uwzględnieniem nabytej podczas zajęć wiedzy na temat komunikacji i przeprowadzenie go w grupie zajęciowej

Pełny opis:

Podstawowe założenia efektywnej komunikacji (komunikacja werbalna, niewerbalna, rola proksemiki)

Rola postaw oraz stereotypów w kontakcie.

Zasady komunikacji terapeutycznej.

Specyfika kontaktu z osobą z doświadczeniem choroby psychicznej (

Umiejętności komunikacyjne w pracy z grupą osób z doświadczeniem choroby psychicznej

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

1. Wilczek –Rużyczka E. Komunikowanie się z chorym psychicznie. Wydawnictwo CZELEJ 2007

2. McKay M., Davis M., Fanning P. Sztuka skutecznego porozumiewania się. Praca Rodzina Zabawa. GWP 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. (red) A. Bilikiewicz, S. Pużyński, J. Rybakowski, J. Wciórka – Psychiatria T 1-3-Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocław 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student posiada wiedzę na temat podstawowych zasad efektywnej komunikacji.

Posiada wiedze na temat specyfiki kontaktu z osobami z doświadczeniem różnych chorób psychicznych. Ma świadomość utrudnień w nawiązywaniu i podtrzymaniu takiego kontaktu, a także ich przyczyn.

Umiejętności

Student potrafi nawiązać efektywny kontakt z drugim człowiekiem.

Potrafi nawiązać oraz podtrzymać kontakt z osobą z doświadczeniem choroby psychicznej pomimo ewentualnych trudności.

Potrafi przygotować zajęcia dla grupy osób z doświadczeniem choroby psychicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu choroby oraz ubocznych skutków leczenia.

Kompetencje społeczne

Student posiada większą samoświadomość własnych umiejętności komunikacyjnych jak również przejawianych postaw.

Student postrzega osoby z doświadczeniem choroby psychicznej w sposób nie stereotypowy.

Kreuje się w studencie postawa otwartości wobec osób z doświadczeniem trudności natury psychicznej,

Sposób pomiaru

Dyskusje grupowe, ćwiczenia w zespołach, odgrywanie scenek, przygotowanie oraz przeprowadzenie podczas zajęć autorskiego warsztatu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.