Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki arteterapeutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3S-TAR1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki arteterapeutyczne
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla III r. EP, spec.: edukacja plastyczna z arteterapią, stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium, ćwiczenia. Wprowadzenie w techniki arteterapii: techniki bazujące na procesie twórczym, na procesie doświadczania sztuki. Praktyczne zastosowanie metod arteterapii. Artepsychoterapia -prezentacja warsztatu arteterapeuty.

Pełny opis:

1. Pojęcie arteterapii-cele ,funkcje, zadania, etyka arteterapii. 3

2. Wprowadzenie w techniki terapeutyczne – analiza warsztatu pracy arteterapeuty.3

3. Techniki bazujące na procesie twórczym – teoretyczne koncepcje a praktyka zawodowa-multimedialne prezentacje warsztatów arteterapeutycznych.6

4. Techniki bazujące na procesie doświadczania sztuki – analiza projektów arteterapeutycznych.6

5. Techniki terapeutyczne w arteterapii analitycznej, artepsychoterapii i arteterapii opartej na sztuce (przykłady).6

6. Terapeutyczne znaczenie rysunku w arteterapii – praktyczna analiza warsztatu arteterapeuty.6

7. Terapia przez metaforę plastyczną – analiza technik opartych na na analogii symbolicznej, prostej, fantastycznej. Metoda synektyczna w arteterapii. 3

8. Techniki terapeutyczne w psychoterapii, wprowadzenie technik do warsztatu arteterapeuty.3

9. Wprowadzenie w interdyscyplinarne techniki arteterapii. 3

10. Arteterapia – techniki nauki socjalnych umiejętności.3 Prezentacja amerykańskiego programu Early Warning Timely Response. A Guide to Safe Schools. Profilaktyka agresji w szkole.3

Literatura:

Chmielnicka-Plaskota A (2010). Metoda projektu w edukacji i arteterapii. Warszawa. Wyd. APS.

Chmielnicka-Plaskota A. (red.). (2010). Aktywność twórcza w edukacji i arteterapii. Warszawa: APS.

Chmielnicka-Plaskota A.(2010). Techniki nauki socjalnych umiejętności. Prezentacja amerykańskiego programu Early Warning Timely Response. A Guide to Safe Schools. Warszawa. TWP.

Fuks B. (2003). Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napiec a grupie. Kielce. Wyd. Jedność.

Józefowski E. (2009). Edukacja artystyczna w działaniach warsztatowych. Łódź. WSH-E.

Handford O. Karolak W, (2008), Zabawa z przedmiotami w twórczym rozwoju i arteterapii, Łódź: WSH-E.

Karolak W. (1996), Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka. Warszawa: Wyd. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Limont W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Toruń. Wyd. UMK.

Efekty kształcenia

Wiedza:

1. Student ma podstawową wiedzę o technikach stosowanych w arteterapii, ich możliwościach i ograniczeniach.

2. Student ma podstawową wiedzę o psychologiczno-pedagogicznych podstawach technik arteterapeutycznych.

Umiejętności:

1. Student potrafi w podstawowym zakresie zaplanować, przygotować i przeprowadzić działania arteterapeutyczne, stosując poznane techniki arteterapeutyczne.

2. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii do analizy zachowań indywidualnych bądź grupowych w prowadzenia działań arteterapeutycznych.

Kompetencje:

1. Student ma świadomość odpowiedzialności profesjonalnej i etycznej w kontaktach z osobami poddawanymi działaniom arteterapeutycznym.

2. Student potrafi profesjonalnie porozumiewać się na temat prowadzonych działań

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma podstawową wiedzę o technikach stosowanych w arteterapii, ich możliwościach i ograniczeniach.

2. Student ma podstawową wiedzę o psychologiczno-pedagogicznych podstawach technik arteterapeutycznych.

Umiejętności:

1. Student potrafi w podstawowym zakresie zaplanować, przygotować i przeprowadzić działania arteterapeutyczne, stosując poznane techniki arteterapeutyczne.

2. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki i psychologii do analizy zachowań indywidualnych bądź grupowych w prowadzenia działań arteterapeutycznych.

Kompetencje:

1. Student ma świadomość odpowiedzialności profesjonalnej i etycznej w kontaktach z osobami poddawanymi działaniom arteterapeutycznym.

2. Student potrafi profesjonalnie porozumiewać się na temat prowadzonych działań arteterapeutycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia i praktyka arteterapeutyczna. Metody oglądowe (pokazy multimedialne). Zadania indywidualne i grupowe. Dyskusja i „burza mózgów”. Praca pisemna (zaliczenie na ocenę).

Godziny kontaktowe np. ćwiczenia 45

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do egzaminu 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 10

Inne formy 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Monika Gałkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota
Prowadzący grup: Aleksandra Chmielnicka-Plaskota, Michalina Izert
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.