Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komunikacja wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-3F-KWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja wizualna
Jednostka: Instytut Edukacji Artystycznej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. EP, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student dysponuje podstawową wiedzą o psychofizjologicznych uwarunkowaniach widzenia człowieka.

2. Student posiada podstawy wiedzy z zakresu teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej.

Umiejętności:

1. Student potrafi wskazać i zanalizować środki użyte w komunikatach wizualnych.

2. Student potrafi zastosować poznane środki komunikacji wizualnej we własnych pracach plastycznych.

Kompetencje:

1. Student ma zdolność krytycznej oceny własnych prac pod kątem efektywności środków komunikacji wizualnej.

2. Student potrafi omówić wszelkie komunikaty wizualne, w szczególności artystyczne, ze względu na sposób użycia środków komunikacji wizualnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Świercz-Wojteczek
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

ocena wypowiedzi podczas zajęć, udziału w dyskusji

ocena osiągnięć podczas realizacji ćwiczeń

ocena prac domowych

Pełny opis:

Prezentacja teorii i zasad efektywnej komunikacji wizualnej. Elementy psychofizjologii widzenia

Inicjał. Przygotowanie prac własnych w technice fotografii cyfrowej. Kopia – realizacja zadania projektowego

Analiza prac studenckich

Doskonalenie projektów, prace projektowe z wykorzystaniem komputerów, zastosowanie właściwego oprogramowania oraz sprzętu.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Sarzyńska-Putowska J. (2002) Komunikacja wizualna. Kraków

2. Arnheim R. (2013) Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka. Łódź

3. Arnheim R. (2011) Myślenie wzrokowe. Gdańsk

4. Bergström B. (2008) Komunikacja wizualna. Warszawa

Literatura uzupełniająca

1. Lenk K. (2011) Krótkie teksty o sztuce projektowania. Gdańsk

2. Francuz P. [red] (2012) Komunikacja wizualna. Warszawa

3.Tkaczyk P. (2011) Zakamarki marki.Gliwice

4. Zakrzewski P. (2009) Photoshop, Illustrator, InDesign i Acrobat w praktyce. Gliwice

5. Biuletyn Sztuki Projektowania. (od 2005) Katedra Wzornictwa ASP. Katowice

Uwagi:

Ćwiczenia prowadzone z metodami oglądowymi (pokazy multimedialne i publikacje). Prezentacja utworów wizualnych wykonanych przez studenta, prezentacje multimedialne, konsultacje indywidualne bezpośrednie. Grupowe dyskusje nt. prezentowanego materiału.

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15 w/15 ćw.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 10

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 5

Sumaryczna liczba punktów ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michalina Izert, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Prowadzący grup: Michalina Izert, Agnieszka Kwiatkowska-Zwolan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Świercz-Wojteczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.