Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy neuropsychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PNE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy neuropsychologii
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Potrafi wymienić i omówić główne koncepcje neuropsychologiczne dotyczące mózgowej regulacji mowy i zachowania

PC1_KK_W01, PC1_KK_W04

Potrafi wyjaśnić znaczenie podstawowych pojęć związanych z zaburzeniami zachowania i mowy uwarunkowanymi uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

PC1_KK_W04

Potrafi wymienić objawy wybranych zaburzeń mowy i zaburzeń zachowania związanych z uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

PC1_KK_K01

Rozumie konieczność pogłębiania własnej wiedzy dotyczącej mózgowych mechanizmów mowy i zachowania jako koniecznego warunku prawidłowej pracy z osobami z dysfunkcjami mózgowymi

PC1_KK_K03

Rozumie konieczność holistycznego podejścia do chorych z dysfunkcjami mózgu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Paweł Boguszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: ocena ustnej wypowiedzi

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych

Literatura:

 Literatura obowiązkowa

1. Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

2. Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

3. E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

4. K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

5. K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

6. E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

Literatura uzupełniająca

7. O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

8. O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

9. O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

10. O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykłady ilustrowane materiałem rysunkowym i filmowym.

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI oraz ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia - 30 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 20 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Anna Oroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: egzamin test wiadomości

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawy neurofizjologii

2. Podział układu nerwowego

3. Rola płatów czołowych w regulacji zachowań, kliniczne objawy uszkodzeń płatów czołowych

4. Rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, kliniczne objawy uszkodzeń płatów ciemieniowych.

5. Rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, kliniczne objawy uszkodzeń płatów skroniowych.

6. Rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, kliniczne objawy uszkodzeń płatów potylicznych.

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neurofizjologiczne podłoże mowy

9. Mózgowe podłoże emocji

10. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

11. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych

12. Metody badawcze w neuronaukach (EEG, fMRI, CT)

Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Domańska, Ł., Borkowska, A.R. (2008) Podstawy neuropsychologii klinicznej, UMCS.

2. Kalat James W. ( 2006) Biologiczne podstawy psychologii. PWN

3. K. Walsh, (1998) Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

4. K. Walsh (2001) Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii

5. E.M. Szepietowska (2000) Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin.

6. Grabowska A. , Górska T, Zagrodzka J. (2006) Mózg a zachowanie, wyd. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca

7. O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

8. O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

9. O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

10. O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru - zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Żulewska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Jauer-Niworowska
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Lorens
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Olga Jauer-Niworowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru: zaliczenie na ocenę

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podstawowe wiadomości dotyczące budowy i funkcji układu nerwowego

2. Definicja neuropsychologii, najważniejsze koncepcje neuropsychologiczne

3. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów czołowych w regulacji zachowań, pojęcie „zespołu czołowego”

4. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów ciemieniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń ciemieniowych

5. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu-rola płatów skroniowych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń skroni

6. Kliniczne objawy uszkodzeń mózgu- rola płatów potylicznych w regulacji zachowań, objawy uszkodzeń (prezentacja filmu ilustrującego objawy agnozji wzrokowej)

7. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul mózgowych – jeden czy dwa mózgi?

8. Neuropsychologiczne podłoże mowy, sekwencyjna i symultatywna organizacja mowy

9. Specyficzne trudności w nauce szkolnej - ujęcie psychologiczne i neuropsychologiczne (jako jedno z istniejących ujęć problematyki). Stosowane nazewnictwo i wyjaśnienia przyczyn trudności.

10. Diagnoza neuropsychologiczna- założenia, cel, omówienie wybranych narzędzi diagnostycznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Łuria A. R., 1976,Podstawy neuropsychologii , PWN, Warszawa

Sokołowska- Pituchowa Janina, 1990, Układ nerwowy ośrodkowy, obwodowy i autonomiczny, wyd.AM w Krakowie

E . Szeląg, 2006,Neuropsychologiczne podłoże mowy, [w:] Mózg a zachowanie (red.) Górska T., Grabowska A., Zagrodzka J. ,PWN , Warszawa

K. Walsh, 1998, Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa

K. Walsh, 2001, Jak rozumieć uszkodzenia mózgu – podstawy diagnozy neuropsychologicznej, Instytut Psychiatrii i Neurologii zamiennie z kolejną pozycją

E.M. Szepietowska, 2000, Badanie neuropsychologiczne – procedura i ocena, UMCS Lublin,

O. Sacks, 1997, Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem, wyd. Poznań Zysk i s-ka

LITERATURA UZUPEŁNIAJACA

O. Sacks, 1998, Antropolog na Marsie, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 1998, Zobaczyć głos, wyd. Poznań Zysk i s-ka

O. Sacks, 2009, Muzykofilia wyd. Poznań Zysk i s-ka

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, prezentacje

OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA

Godziny kontaktowe - 30 godzin

Przygotowanie do zajęć - 5 godzin

Przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Sumaryczna liczba punktów ECTS – 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.