Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MON1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania orientacji przestrzennej osób niewidomych
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Potrafi wyjaśnić terminologię z zakresu orientacji przestrzennej osób niewidomych zorientowaną na zastosowanie praktyczne w działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej i terapeutycznej

PC1_KS_W05 PC1_KS_W06 Potrafi wymienić i wyjaśnić najczęściej pojawiające się trudności podczas nauczania orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się osób niewidomych i zna sposoby ich korygowania

Umiejętności

PC1_KS_U03 PC1_KS_U04 Potrafi zaprezentować i nauczyć inną osobę poszczególnych technik poruszania się osób niewidomych w terenie o różnym stopniu złożoności

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 PC1_KS_K02 Potrafi współdziałać i pracować w małej grupie warsztatowej, przyjmując w niej różne role

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Agnieszka Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia: pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez rozmaite typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

Literatura uzupełniająca:

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100h

Liczba punktów ECTS: 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Agnieszka Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny, przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez rozmaite typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Literatura uzupełniająca:

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 100h

Liczba punktów ECTS: 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Agnieszka Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny,

przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez rozmaite typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Wiciak, J., Młynarczyk, D., Borkowski, B (red.). (2010). Zastosowanie sygnałów falowo-wibracyjnych do orientacji przestrzennej osób niewidomych, Nowiny Lekarskie 79, 3, s.254-259

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Liczba punktów ECTS: 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Agnieszka Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny,

przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez rozmaite typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Wiciak, J., Młynarczyk, D., Borkowski, B (red.). (2010). Zastosowanie sygnałów falowo-wibracyjnych do orientacji przestrzennej osób niewidomych, Nowiny Lekarskie 79, 3, s.254-259

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Liczba punktów ECTS: 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Agnieszka Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny,

przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez rozmaite typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Wiciak, J., Młynarczyk, D., Borkowski, B (red.). (2010). Zastosowanie sygnałów falowo-wibracyjnych do orientacji przestrzennej osób niewidomych, Nowiny Lekarskie 79, 3, s.254-259

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Liczba punktów ECTS: 4.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Miler-Zdanowska
Prowadzący grup: Kamila Miler-Zdanowska, Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

pisemne kolokwium, sprawdzian praktyczny,

przygotowanie konspektów lekcji i ich realizacja w parach - sprawdzian praktyczny w terenie (ocena przeprowadzenia zajęć w warunkach symulowanych - warsztaty w opaskach).

Nauczanie zdalne:

Osiągniecie zakładanych efektów uczenia weryfikowane na podstawie:

kolokwium w formie pisemnej, dotyczące podanych zagadnień, przeprowadzone w kontakcie bezpośrednim lub za pomocą aplikacji Forms

ocena złożonych prac cząstkowych: charakterystyka kwadratu ulic, opis punktów usługowych, charakterystyka dzielnicy handlowej, etapy przekraczania ulic bez sygnalizacji świetlnej, analiza skrzyżowań

Pełny opis:

Treści:

1. Rozwijanie umiejętności bezpiecznego i samodzielnego przekraczania ulic przy których ruch jest regulowany sygnalizacją świetlną i ulic bez regulacji ruchu (m.in. rozumienie systemu kontroli ruchu ulicznego, ćwiczenie lokalizowania miejsca rozpoczęcia przejścia, modyfikacje techniki dotykowej ułatwiające zlokalizowanie krawężników i spadków przed wejściem na ulicę, rozróżnianie ruchu równoległego i prostopadłego w odniesieniu do kierunku poruszania się, ćwiczenie umiejętności samodzielnego przechodzenia przez różne typy skrzyżowań).

2. Rozwijanie umiejętności orientowania się i poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej i handlowej (lokalizowanie punktów usługowych i sklepów, poruszanie się wewnątrz sklepów, orientowanie się w sklepie).

3. Rozwijanie umiejętności korzystania ze środków transportu - autobus, tramwaj (lokalizowanie przystanku autobusowego lub tramwajowego oraz zatoczek tramwajowych, wiat ochronnych; poznanie pojazdu wewnątrz i zewnątrz, lokalizowanie drzwi autobusu / tramwaju na podstawie wskazówek słuchowych i dotykowych, wykorzystanie techniki trzypunktowej do lokalizowania otwartych drzwi pojazdów, ćwiczenie umiejętności bezpiecznego wchodzenia do pojazdu i wychodzenia z niego, ćwiczenie poruszania się wewnątrz pojazdu i orientowania się w nim; lokalizowanie miejsc siedzących i poręczy, odnajdywanie wolnego miejsca, utrzymywanie orientacji w trakcie przejazdu po określonej trasie, rozpoznawanie charakterystycznych punktów orientacyjnych trasy).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Miler-Zdanowska, K. (2010). Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności. W: Witczak-Nowotna J. (red.). Wspomaganie uczniów z dysfunkcją wzroku w szkołach ogólnodostępnych. Wyd. BON UW.

http://henrykl.home.amu.edu.pl/Publikacja/wspomaganie_uczniow.pdf

Walkiewicz-Krutak, M. (2015). „Od narodzin do dorosłości” – wspomaganie rozwoju umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się dzieci i młodych osób niewidomych. W: K. Czerwińska, M. Paplińska, M. Walkiewicz-Krutak (red.), Tyflopedagogika wobec współczesnej przestrzeni edukacyjno-rehabilitacyjnej. (s. 259–288). Warszawa: Wydawnictwo: APS.

Literatura uzupełniająca:

Kwapisz, J. i J. (1990). Orientacja przestrzenna i poruszanie się niewidomych oraz słabowidzących, Warszawa: WSiP.

Arrington S. (1995). Laska ze specjalnymi adaptacjami. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, kwiecień - maj 1995, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Kuczyńska-Kwapisz, J. (red.). (2001).Orientacja przestrzenna w usamodzielnianiu osób niewidomych, Warszawa: Wydawnictwo APS.

La Grow S.J., Blasch B.B., De I’Aune W. (1997). Skuteczność techniki dotykowej w sprawdzaniu powierzchni i miejsca, w którym klient postawi stopę. Źródło: Journal of Visual Impairment and Blindness, styczeń – luty 1997, maszynopis, tłum. M. Kamionka.

Wiciak, J., Młynarczyk, D., Borkowski, B (red.). (2010). Zastosowanie sygnałów falowo-wibracyjnych do orientacji przestrzennej osób niewidomych, Nowiny Lekarskie 79, 3, s.254-259

Pogrund, R.L., Gruffin-Shirley, N. (2018). Partners in O&M. Supporting Orientation and Mobility for Students Who Are Visually Impaired. New York: AFBPress.

Uwagi:

Metody kształcenia: pokaz, metoda zajęć praktycznych, ćwiczenia symulacyjne w terenie, seminaria tematyczne.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe - ćwiczenia: 60

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 20

Przygotowanie się do egzaminu: 20

Liczba punktów ECTS: 4.

Na czas edukacji on-line prowadzenie pracy i monitorowanie wykonywania zadań przez studentów na platformie Teams.

Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym na platformie Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim: tyflopedagogika99@gmail.com

Link do zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aef73fc79b25949c0aad1879430daedc7%40thread.tacv2/OP%2520niewidomi?groupId=6e6391ae-b993-4a5b-8b13-df8d8b1eb6d7&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia 20.03.2020

T: Dzielnica mieszkaniowa - charakterystyka wybranego terenu.

Treści zajęć:

Cechy dzielnicy mieszaniowej w doniesieniu do osób niewidomych.

Wskazówki i punkty orientacyjne dźwiękowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym w dzielnicy mieszkaniowej.

Wskazówki i punkty orientacyjne dotykowe ułatwiające poruszanie się osobom niewidomym w dzielnicy mieszkaniowej.

Problemy i trudności w zakrsie samodzielnego poruszania się osób niewidomych w dzielnicy mieszkaniowej

Przesłanie na adres mailowy grupy II roku Tyflopedagogiki w dniu 19.03.2020 maila ze szczegółowymi informacjami na temat realizacji zajęć

- przesłanie prezentacji Power Point "Dzielnica mieszkaniowa"

- przesłanie literatury w formie plików PDF na maila grupowego, link do lektury - do przeczytania rozdział "Orientacja przestrzenna dzieci z dysfunkcją wzroku – droga do niezależności"

http://henrykl.home.amu.edu.pl/Publikacja/wspomaganie_uczniow.pdf

Zadanie do samodzielnego wykonania do dnia 27.03.2020

Charakterystyka terenu (ostatnie ćwiczenia w terenie) - Ochota

przydatne może być skorzystanie z Google Maps

Proszę dokonać charakterystyki (opisu) poszczególnych ulic (w ramach ćwiczonych przez Panie kwadratów)

Według podanego poniżej schematu opisujemy kolejno wszystkie 4 ulice:

- nazwę ulicy,

- kierunki świata w jakich biegnie,

- nazwę chodnika, którym Panie poruszały się (według kierunków świata),

następnie charakteryzujemy ulicę pod względem wskazówek dotykowych (coś co odróżnia ją od pozostałych ulic np: nawierzchnia chodnika, zaparkowane samochody, szerokie chodniki, punkty usługowe itp),

kolejno charakteryzujemy ulice pod względem wskazówek słuchowych (głośność ulicy, charakterystyczne dźwięki - wentylator, odgłos myjni samochodowej, ilość poruszających się samochodów, dźwięk odbity od budynków - jeśli jest itp

W razie pytań służymy pomocą w formie mailowej oraz telefonicznej

Zajęcia 27.03.2020

T: Specyfika dzielnicy mieszkaniowo-handlowej

Zadanie 1. Dostępność przestrzeni dla osób niewidomych i słabowidzących (dzielnica mieszkaniowo-handlowa, fragment ul. Grójeckiej) - analiza zdjęć.

W oparciu o przesłane zdjęcia prosimy przeanalizować elementy przestrzeni / informacje istotne dla poruszania się osób niewidomych i słabowidzących w dzielnicy mieszkaniowo-handlowej.

Do każdego z zaprezentowanych na zdjęciach punktu usługowego proszę sformułować uwagi:

- Po czym osoba niewidoma może zlokalizować dany punkt? Czy będzie to dla niej łatwe czy trudne? Czy są tam jakieś elementy niebezpieczne dla osoby niewidomej - jakie?

- Po czym osoba słabowidząca może zlokalizować dany punkt? Czy będzie to dla niej łatwe czy trudne? Czy są tam jakieś elementy niebezpieczne dla osoby słabowidzącej-jakie?

- Jaka zmiana /zmiany pomogłyby osobie niewidomej zlokalizować to miejsce?

- Jaka zmiana /zmiany pomogłyby osobie słabowidzącej zlokalizować to miejsce?

W opisie punktów proszę stosować nazwy punktów (teatr, punkt xero, bank itd.)

Zadanie 2. Specyfika przestrzeni w dzielnicy mieszkaniowo-handlowej - opis na podstawie analizy zdjęć

Prosimy w punktach wskazać na specyfikę przestrzeni w dzielnicy mieszkaniowo-handlowej (fragment ul. Grójeckiej - chodnik wschodni i zachodni). Czym dzielnica mieszkaniowo-handlowa różni się od dzielnicy handlowej?

Zajęcia 03.04.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 31.03.2020 w godzinach 11:00-13:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

Temat: Punkty usługowe w dzielnicy mieszkaniowej w odniesieniu do osób niewidomych.

Tresci zajęć:

Charakterystyka punktów usługowych (typy, rodzaje)

Umiejętności wstępne z zakresu orientacji przestrzennej potrzebne do poruszania się w dzielnicy mieszkaniowej.

Zasady i sposoby poznawania punktów usługowych na zewnątrz (wskazówki i punkty orientacyjne).

Zasady i sposoby poznawania punktów usługowych wewnątrz w odniesieniu do osób niewidomych.

2. Zadanie do samodzielnego wykonania do dnia 08.04.2020

Proszę zrobić zdjęcie na zewnątrz punktu usługowego (sklep, apteka, bank itp.) tak aby widoczne było całe wejście

Proszę podać:

nazwę punktu usługowego

nazwę ulicy, chodnika (kierunki świata),

nazwę ściany budynku, na której zlokalizowane jest wejście

Proszę wskazać i scharakteryzować punkty orientacyjne słuchowe i dotykowe, węchowe, po których osoba niewidoma może zlokalizować to miejsce.

W razie pytań służymy pomocą w formie mailowej oraz telefonicznej.

Zajęcia 17.04.2020

Temat zajęć: Specyfika dzielnicy handlowej

Treści zajęć:

Specyfika terenu dzielnicy handlowej

Umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się w dzielnicy handlowej

Prowadzenie lekcji w dzielnicy handlowej

Etapy nauczania osoby niewidomej orientowania się i poruszania w dzielnicy handlowej.

Ocena widzenia osoby słabowidzącej poruszającej się w dzielnicy handlowej.

Załączam do wnikliwej analizy:

- informacje dotyczące wymienionych treści (opracowanie: Dzielnica handlowa)

- arkusz oceny widzenia w dzielnicy mieszkaniowo-handlowej

- zdjęcia potrzebne do wykonania zadania.

Zadanie do samodzielnego wykonania do dnia 21.04.2020

W oparciu o przesłane zdjęcia prosimy o analizę dotyczącą każdego z nich - co na danym zdjęciu ułatwia, a co utrudnia poruszanie się po chodniku i lokalizowanie punktów usługowych w dzielnicy handlowej?

Zajęcia 21.04.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 21.04.2020 w godzinach 11:00-13:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

Temat: Przejścia dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej

Tresci zajęć:

Zasady ruchu drogowego dotyczące pieszych.

Charakterystyka przejść dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej (budowa, rodzaje)

Umiejętności wstępne z zakresu orientacji przestrzennej.

Przechodzenie przez przejścia bez sygnalizacji świetlnej z białą laską - procedura.

2. Zadanie do samodzielnego wykonania do dnia 28.04.2020

Proszę opisać w punktach kolejne, najważniejsze etapy przechodzenia przez przejście dla pieszych z białą laską.

Prosimy o używanie precyzyjnych zwrotów typu: zlikalizowanie, ustawienie itd.

- kontakt telefoniczny i mailowy

Zajęcia 28.04.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 28.04.2020 w godzinach 12:00-14:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T: Nauka samodzielnego i bezpiecznego korzystania ze skrzyżowań przez osoby niewidome

Treści zajęć:

Rodzaje i typy skrzyżowań

Elementy skrzyżowań i otoczenia wokół nich

Zasady bezpieczeństwa osoby niewidomej na skrzyżowaniu

Umiejętności warunkujące bezpieczne i samodzielne przekraczanie jezdni wchodzących w skład skrzyżowania

Analiza słuchowa i dotykowa skrzyżowań

Na adres mailowy grupy przesłano prezentację zawierającą omawiane podczas zajęć treści oraz poglądowe zdjęcia.

Zajęcia 5.05.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 05.04.2020 w godzinach 12:00-14:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T:Sekwencje nauczania przechodzenia przez skrzyżowania

Treści zajęć:

Lokalizowanie skrzyżowań, przygotowanie się do przejścia przez jezdnię

Etapy nauczania prowadzącego do bezpiecznego i samodzielnego przechodzenia osoby niewidomej przez poszczególne jezdnie skrzyżowania

Kryteria bezpiecznego przechodzenia przez przejście

Planowanie lekcji na skrzyżowaniach

2. Zadanie do samodzielnego wykonania przesłane na mail studencki.

Zajęcia 12.05.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 12.05.2020 w godzinach 12:00-14:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T: Nauka samodzielnego i bezpiecznego korzystania ze skrzyżowań przez osoby słabowidzące

Treści zajęć:

Omówienie przykładu konspektu lekcji dotyczącej nauki poruszania się po skrzyżowaniu

Arkusz funkcjonalnej oceny widzenia na skrzyżowaniach - charakterystyka.

2. Zadanie do samodzielnego wykonania przesłane na mail studencki.

Zajęcia 19.05.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 19.05.2020 w godzinach 11:30-13:30. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T: Mapy, plany tyflograficzne, schematy dotykowe - cz 1.

Mapy, plany, makiety - terminologia.

Techniki wykonywania map, planów dla osób niewidomych i słabowidzących.

2. Lektura - skan wysłany na maila studenckiego

Zajęcia 26.05.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 19.05.2020 w godzinach 11:00-13:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T: Mapy, plany tyflograficzne, schematy dotykowe - cz 2.

Rodzaje planów dla osób niewidomych. Charakterystyka poszczególnych rodzajów planów.

Sposoby wykorzystania planów w orientacji przestrzennej.

Mapy multisensoryczne.

Zajęcia 02.06.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 02.06.2020 w godzinach 11:00-13:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T.Czynniki warunkujące nauczanie orientacji przestrzennej

Zajecia 09.06.2020

1. Zajęcia realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniu 09.06.2020 w godzinach 11:00-13:00. Harmonogram zadań i materiały udostępnione na wyżej wskazanej platformie oraz na mailu studenckim.

T: Podstawy echolokacji - wybrane zaganienia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.