Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka nauczania technik brajlowskich - 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-MB2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka nauczania technik brajlowskich - 2
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: tyflopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC. spec.: tyflopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.braille.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KS_W03 Potrafi wymienić wady i zalety pisma liniowego, punktowego oraz słuchowej metody dostępu do informacji, w kontekście specyfiki czytania dotykowego oraz potrzeb, technologicznych możliwości komunikacyjnych osób niewidomych

PC1_KS_W03 PC1_KS_W04 PC1_KS_W06 Zna zasady, metody nauczania pisma brajla dzieci i dorosłych

PC1_KS_W01 PC1_KS_W05 Przedstawia wyniki badań naukowych dotyczących różnych metod nauczania brajla w Polce i na świecie

PC1_KS_W03 Potrafi wymienić kody brajlowskie oraz wskazać podstawowe podobieństwa i różnice w odmianach sytemu Braille’a (dla języka polskiego, angielskiego i francuskiego) oraz notacjach matematycznych stosowanych na świecie

Umiejętności

PC1_KS_U01 PC1_KS_U03 Potrafi posługiwać się stosowanym w Polsce integralnym pismem brajlowskim, Polskimi Ortograficznymi Skrótami Brajlowskimi I Stopnia oraz prawidłową notacją matematyczną, fizyczną i chemiczną

PC1_KS_U01 PC1_KS_U03 Potrafi czytać teksty brajlowskie zapisane w brajlu integralnym, skrótowym (Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I Stopnia) oraz rozszyfrowywać przykłady podstawowych działań matematycznych, wzorów fizycznych i chemicznych

PC1_KS_U01 Potrafi poprawnie pisać na tabliczce i maszynie brajlowskiej stosując reguły obowiązującej w Polsce notacji brajlowskiej

PC1_KS_U02 PC1_KS_U03 Posiada umiejętność analizy i doboru programów do nauki brajla dla konkretnej osoby niewidomej z uwzględnieniem jej wieku, czasu utraty wzroku, możliwości, z wykorzystaniem wiedzy o współczesnych tendencjach w nauczaniu i przygotowaniu do czytania dotykowego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K01 Wykazuje wrażliwość wobec trudności, tempa czytania dotykowego początkujących użytkowników brajla oraz szanuje potrzeby osób niewidomych wynikające ze specyfiki czytania pisma brajla

PC1_KS_K01 Potrafi współdziałać i pracować w grupie przygotowując zestawy prostych matryc (linie, figury, rzuty brył) i wykonując wypukłe kopie z użyciem termoformu (ksero brajlowskie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny w brajlu składający się z 4 części

Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego)

Ocena ustnej wypowiedzi (praca w grupie w trakcie zajęć)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Znaczenie brajlowskiego pisma skrótowego - wady i zalety.

2. Polskie Ortograficzne Skróty Brajlowskie I stopnia – charakterystyka i zasady stosowania

3. Nauka czytania i pisania skrótami brajlowskimi I stopnia

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016). Skróty brajlowskie w tydzień. Program do samodzielnej nauki Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich I Stopnia. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Warszawa (wersja czarnodrukowa i w brajlu)

Józefowicz T., Saloni Z., (1991) System Polskich Ortograficznych Skrótów Brajlowskich, PZN, Warszawa.

Paplińska M. (red.) (2016). Pismo Braille’a. Z tradycją w nowoczesność. Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”. Warszawa, ss. 189

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Paplińska M. (2008) Przyszłość pisma Braille’a – rozwój czy schyłek? W: Czerwińska M., Dederko T. (red.) Niewidomi w świecie książek i bibliotek. Polski Związek Niewidomych, Kielce, s. 53-63

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania skrótami brajlowskimi, wykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 15

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 15

ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- 2 części egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji matematycznej

- 1 część egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji fizycznej, chemicznej

- Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego, praca w grupie)

- prace domowe w brajlu

Pełny opis:

TREŚCI

1 Odmiany brajlowskiej notacji matematycznej: Epheser, Nemeth Code, UEBC – podobieństwa i różnice.

2.. Nauka zapisu działań matematycznych, wzorów fizycznych i reakcji chemicznych.

3. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania w brajlu.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016) Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania w brajlu, wwykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 60

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu -15

inne formy - 15

ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Paplińska
Prowadzący grup: Małgorzata Paplińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- 2 części egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji matematycznej

- 1 część egzaminu praktycznego z brajlowskiej notacji fizycznej, chemicznej

- Ocena ustnej wypowiedzi (odczytanie tekstu brajlowskiego, praca w grupie)

- prace domowe w brajlu

Pełny opis:

TREŚCI

1 Odmiany brajlowskiej notacji matematycznej: Epheser, Nemeth Code, UEBC – podobieństwa i różnice.

2.. Nauka zapisu działań matematycznych, wzorów fizycznych i reakcji chemicznych.

3. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania w brajlu.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Paplińska M. (2016) Pismo Braille'a. Z tradycją w nowoczesność. Warszawa: Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących "Trakt".

Paplińska M. (2009) Nauka brajla w weekend. Podręcznik dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, wykładowców pracujących z niewidomym uczniem i studentem. APS, Warszawa

Literatura do zajęć w dniu 17.03.2020

Autorskie opracowania zostały przesłane na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

Literatura do zajęć w dniu 24.03.2020

Autorskie opracowania, zadanie do pracy kontrolnej 2 umieszczone w pliku Brajl_materialy_do_zajec w usłudze One Drive na serwerze APS (link wysłany studentom)

Literatura do zajęć w dniu 07.04.2020

Artykuły i prezentacja zostały przesłane na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

Uwagi:

Metody kształcenia:

pokaz zajęć praktycznych, warsztaty z czytania i pisania w brajlu, wwykład, dyskusja

Nakład pracy studenta (godziny kontaktowe) ćwiczenia, warsztaty - 60

przygotowanie się do zajęć (prace domowe w brajlu) - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu -15

inne formy - 15

ECTS 2

Zajęcia w dniu 17.03.2020, godz. 9.00 on-line za pomocą komunikatora Skype

Temat: Zapis symboli geometrycznych

1.Zapoznanie się z materiałami przesłanymi na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

2. Zapis zadanych przykładów w brajlu z wykorzystaniem darmowych programów

3. Ocena w trakcie zajęć poprawności zapisu notacji brajlowskiej (wymiana plików drogą e-mailową)

3. Praca kontrolna 1 - zapis symboli geometrycznych w notacji brajlowskiej

4. Termin odesłania prac na adres mpaplinska@aps.edu.pl 22.03.20 r

5. W razie pytań i wątpliwości kontakt e-mailowy lub telefoniczny lub przez Skype (wtorki i środy w godz. 12-14).

Zajęcia w dniu 24.03.2020 godz. 9..00 on-line za pośrednictwem komunikatora Skype (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Zapis wartości kątów - stopnie, minuty i sekundy kątowe

1.Zapoznanie się z materiałami przesłanymi na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

2. Zapis zadanych przykładów w brajlu z wykorzystaniem darmowych programów

3. Ocena w trakcie zajęć poprawności zapisu notacji brajlowskiej (wymiana plików drogą e-mailową)

3. Praca kontrolna 2 - powtórzenie

4. Termin odesłania prac na adres mpaplinska@aps.edu.pl 31.03.20 r

5. W razie pytań i wątpliwości kontakt e-mailowy lub telefoniczny

Zajęcia w dniu 31.03.2020 godz. 9..00 on-line za pośrednictwem komunikatora Skype (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Zapis ułamków zwykłych

1.Zapoznanie się z materiałami przesłanymi na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

2. Zapis zadanych przykładów w brajlu z wykorzystaniem darmowych programów

3. Ocena w trakcie zajęć poprawności zapisu notacji brajlowskiej (wymiana plików drogą e-mailową)

3. Praca kontrolna 3

4. Termin odesłania prac na adres mpaplinska@aps.edu.pl 6.04.20 r

5. W razie pytań i wątpliwości kontakt e-mailowy lub telefoniczny

Zajęcia w dniu 07.04.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Brajlowskie notacje matematyczne stosowane na świecie

1.Zapoznanie się z materiałami przesłanymi na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

2. Dyktando matematyczne z wykorzystaniem darmowych programów

3. Ocena w trakcie zajęć poprawności zapisu notacji brajlowskiej (wymiana plików drogą e-mailową)

3. Wykład na temat brajlowskich notacji matematycznych stosowanych na świecie

4. Indywidualne omówienie prac kontrolnych

Zajęcia w dniu 21.04.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Brajlowski zapis potęg i pierwiastków

1.Zapoznanie się z materiałami przesłanymi na adres e-mailowy grupy tyflopedagogika99@gmail.com

2. Ocena w trakcie zajęć poprawności zapisu notacji brajlowskiej (wymiana plików drogą e-mailową)

3. Praca kontrolna 4

4. Termin odesłania prac na adres mpaplinska@aps.edu.pl 27.04.2020

Zajęcia w dniu 30.04.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Kolokwium

Zajęcia w dniu 5. 05.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Zapis złożonych i prostych wyrażeń ułamkowych

Zajęcia w dniu 12.05.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Utrwalanie zapisu wyrażeń ułamkowych

Zajęcia w dniu 19.05.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Kolokwium.

Nowy temat: podstawy notacji chemicznej

Zajęcia w dniu 26.05.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Brajlowska notacja chemiczna

Zajęcia w dniu 02.06.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Brajlowska notacja fizyczna

Zajęcia w dniu 09.06.2020 godz. 9..00-10.30 on-line za pośrednictwem usługi Teams (zaproszenia wysłano Studentom).

Temat: Kolokwium

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.