Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Balbutologopedia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-BAL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balbutologopedia
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W04, PC1_KK_W05, PC1_KK_W06, PC1_KK_W08

Potrafi omówić teorie dotyczące etiologii jąkania

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06

Zapoznał się z klasyfikacjami jąkania

PC1_KK_W08

Potrafi opisać różnice między rozwojową niepłynnością mówienia a jąkaniem wczesnodziecięcym

PC1_KK_W08, PC1_KS_W01, PC1_KS_W03

Zapoznał się z metodami terapii jąkania wczesnodziecięcego, jąkania i giełkotu

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KK_U04, PC1_KK_U06

Umie przeprowadzić badanie logopedyczne i postawić diagnozę

PC1_KS_U01, PC1_KS_U02, PC1_KK_U04, PC1_KS_U04

Umie zaprojektować program terapii logopedycznej oraz konspekt zajęć jednostkowych

PC1_KS_U03

Umie przeprowadzić zajęcia logopedyczne

PC1_KK_K03, PC1_KK_K04

Zna zasady etyki zawodowej w postępowaniu z pacjentami z zaburzeniami płynności mowy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2015-02-24 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Krzysztof Szamburski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

3. Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia.

2. Fizjologiczna niepłynność mówienia.

3. Jąkanie rozwojowe i jąkanie nabyte, a giełkot

4. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

5. Patomechanizm powstawania jąkania rozwojowego.

6. Zasady diagnozy pacjentów z niepłynnością mówienia

7. Zasady terapii pacjentów z niepłynnością mówienia (metody psychologiczne i logopedyczne)

ĆWICZENIA:

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie planu terapii pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B.: Terapia jąkania metodą „Echo”. W: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Redakcja: T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski. Wyd. UMCS, Lublin, 1993. (strony 141–145)

2. Byrne R.: Pomówny o zacinaniu. PZWL, Warszawa, 1989.

3. Chęciek M.: Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków, 2007.

4. Szamburski K.: Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii. W: Postępy psychoterapii. Tom III. Redakcja Gapik L. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.

5. Szamburski K.: Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia. Logopedia nr 23, PTL, Lublin 1996.

6. Tarkowski Zb.: Jąkanie. PWN, Warszawa, 1999. (strony 35–47, 168–221)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M.: Etapy w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. Logopedia 24. (strony 41–60)

2. Janeczko M., Lewandowska H.: Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową. W: Materiały dydaktyczne dla logopedów. Redakcja: J. Wójtowiczowa. Wyd. UW, Warszawa 1987. (strony 9–54)

3. Szamburski K.: Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii. Logopedia nr 26, PTL, Lublin 1999.

4. Szeląg E.: Neuropsychologiczne podłoże jąkania – przegląd badań empirycznych nad asymetrią funkcjonalną mózgu. „Kosmos”, 44, 199–214

5. Tarkowski Zb.: Jąkanie wczesnodziecięce. WSIP, Warszawa 1992.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Pokaz filmów i prezentacja stosowanych technik terapii, konwersatoria, przekaz ustny, samodzielne stosowanie wybranych technik przez słuchaczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

3. Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia

2. Etiologia jąkania. Klasyfikacje jąkania

3. Jąkanie wczesnodziecięce i jąkanie nabyte. Patomechanizm powstawania jąkania wczesnodziecięcego

4. Giełkot

5. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

6. Zasady diagnozy pacjentów z niepłynnością mówienia

7. Zasady terapii pacjentów z niepłynnością mówienia (metody psychologiczne i logopedyczne)

ĆWICZENIA:

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie planu terapii pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B.: Terapia jąkania metodą „Echo”. W: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Redakcja: T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski. Wyd. UMCS, Lublin, 1993. (strony 141–145)

2. Byrne R.: Pomówny o zacinaniu. PZWL, Warszawa, 1989.

3. Chęciek M.: Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków, 2007.

4. Szamburski K.: Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii. W: Postępy psychoterapii. Tom III. Redakcja Gapik L. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2000.

5. Szamburski K.: Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia. Logopedia nr 23, PTL, Lublin 1996.

6. Tarkowski Zb.: Jąkanie. PWN, Warszawa, 1999. (strony 35–47, 168–221)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M.: Etapy w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. Logopedia 24. (strony 41–60)

2. Janeczko M., Lewandowska H.: Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową. W: Materiały dydaktyczne dla logopedów. Redakcja: J. Wójtowiczowa. Wyd. UW, Warszawa 1987. (strony 9–54)

3. Szamburski K.: Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii. Logopedia nr 26, PTL, Lublin 1999.

4. Szeląg E.: Neuropsychologiczne podłoże jąkania – przegląd badań empirycznych nad asymetrią funkcjonalną mózgu. „Kosmos”, 44, 199–214

5. Tarkowski Zb.: Jąkanie wczesnodziecięce. WSIP, Warszawa 1992.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;

Ćwiczenia - pokaz filmów (studia przypadków) i prezentacja stosowanych technik terapii, konwersatoria, przekaz ustny, samodzielne stosowanie wybranych technik przez słuchaczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

3. Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia

2. Etiologia jąkania. Klasyfikacje jąkania

3. Jąkanie wczesnodziecięce i jąkanie nabyte. Patomechanizm powstawania jąkania wczesnodziecięcego

4. Giełkot

5. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

6. Zasady diagnozy pacjentów z niepłynnością mówienia

7. Zasady terapii pacjentów z niepłynnością mówienia (metody psychologiczne i logopedyczne)

ĆWICZENIA:

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie planu terapii pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B., 1993, Terapia jąkania metodą „Echo”, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski (red), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Wyd. UMCS, Lublin, 1993, s. 141–145.

2. Byrne R., 1989, Pomówny o zacinaniu, PZWL, Warszawa.

3. Chęciek M., 2007, Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków.

4. Szamburski K., 2012, Diagnoza niepłynnosci mówienia, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, GWP, Sopot, s. 367-415.

5. Szamburski K., 2000, Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii, t. III, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, PWN, Warszawa, s. 35–47, 168–221.

8.Węsierska K., Jeziorczak B., 2016, DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Komlogo, Katowice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M. Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. "Logopedia", t. 24, s.41–60.

2. Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Wyd. Impuls, Kraków.

3.Janeczko M., Lewandowska H., 1987, Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową, [w:] J. Wójtowiczowa (red.), Materiały dydaktyczne dla logopedów, Wyd. UW, Warszawa, s. 9–54.

4. Szamburski K., 1999, Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii, "Logopedia", t. 26.

5. Szamburski K., 1996, Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia, "Logopedia", t. 23.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, WSIP, Warszawa.

8. Tarkowski Z., 2016, Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 75-91.

9. Woźniak T., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jakania i giełkotu, "Logopedia", t.37, s. 217-234.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;

Ćwiczenia - pokaz filmów (studia przypadków) i prezentacja stosowanych technik terapii, konwersatoria, samodzielne stosowanie wybranych technik przez słuchaczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 25 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

3. Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia

2. Etiologia jąkania. Klasyfikacje jąkania

3. Jąkanie wczesnodziecięce i jąkanie nabyte. Patomechanizm powstawania jąkania wczesnodziecięcego

4. Giełkot

5. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

6. Zasady diagnozy pacjentów z niepłynnością mówienia

7. Zasady terapii pacjentów z niepłynnością mówienia (metody psychologiczne i logopedyczne)

ĆWICZENIA:

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie planu terapii pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B., 1993, Terapia jąkania metodą „Echo”, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski (red), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Wyd. UMCS, Lublin, 1993, s. 141–145.

2. Byrne R., 1989, Pomówny o zacinaniu, PZWL, Warszawa.

3. Chęciek M., 2007, Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków.

4. Szamburski K., 2012, Diagnoza niepłynnosci mówienia, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, GWP, Sopot, s. 367-415.

5. Szamburski K., 2000, Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii, t. III, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, PWN, Warszawa, s. 35–47, 168–221.

8.Węsierska K., Jeziorczak B., 2016, DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Komlogo, Katowice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M. Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. "Logopedia", t. 24, s.41–60.

2. Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Wyd. Impuls, Kraków.

3.Janeczko M., Lewandowska H., 1987, Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową, [w:] J. Wójtowiczowa (red.), Materiały dydaktyczne dla logopedów, Wyd. UW, Warszawa, s. 9–54.

4. Szamburski K., 1999, Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii, "Logopedia", t. 26.

5. Szamburski K., 1996, Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia, "Logopedia", t. 23.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, WSIP, Warszawa.

8. Tarkowski Z., 2016, Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 75-91.

9. Woźniak T., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jakania i giełkotu, "Logopedia", t.37, s. 217-234.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;

Ćwiczenia - pokaz filmów (studia przypadków) i prezentacja stosowanych technik terapii, konwersatoria, samodzielne stosowanie wybranych technik przez słuchaczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. Egzamin pisemny

2. Ocena aktywności podczas ćwiczeń praktycznych

3. Ocena ustnej wypowiedzi (dyskusja w grupie)

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia

2. Etiologia jąkania. Klasyfikacje jąkania

3. Jąkanie wczesnodziecięce i jąkanie nabyte. Patomechanizm powstawania jąkania wczesnodziecięcego

4. Giełkot

5. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

6. Zasady diagnozy pacjentów z niepłynnością mówienia

7. Zasady terapii pacjentów z niepłynnością mówienia (metody psychologiczne i logopedyczne)

ĆWICZENIA:

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie planu terapii pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B., 1993, Terapia jąkania metodą „Echo”, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski (red), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Wyd. UMCS, Lublin, 1993, s. 141–145.

2. Byrne R., 1989, Pomówny o zacinaniu, PZWL, Warszawa.

3. Chęciek M., 2007, Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków.

4. Szamburski K., 2012, Diagnoza niepłynnosci mówienia, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, GWP, Sopot, s. 367-415.

5. Szamburski K., 2000, Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii, t. III, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, PWN, Warszawa, s. 35–47, 168–221.

8.Węsierska K., Jeziorczak B., 2016, DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Komlogo, Katowice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M. Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. "Logopedia", t. 24, s.41–60.

2. Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Wyd. Impuls, Kraków.

3.Janeczko M., Lewandowska H., 1987, Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową, [w:] J. Wójtowiczowa (red.), Materiały dydaktyczne dla logopedów, Wyd. UW, Warszawa, s. 9–54.

4. Szamburski K., 1999, Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii, "Logopedia", t. 26.

5. Szamburski K., 1996, Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia, "Logopedia", t. 23.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, WSIP, Warszawa.

8. Tarkowski Z., 2016, Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 75-91.

9. Woźniak T., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jakania i giełkotu, "Logopedia", t.37, s. 217-234.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

Wykład - z zastosowaniem prezentacji multimedialnej;

Ćwiczenia - pokaz filmów (studia przypadków) i prezentacja stosowanych technik terapii, konwersatoria, samodzielne stosowanie wybranych technik przez słuchaczy

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny kontaktowe - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 5 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Prowadzący grup: Łukasz Kowalczyk, Izabela Więcek-Poborczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSÓB POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Ocena przygotowanych plakatów

Egzamin pisemny, w formie testu, obejmujący treści zaprezentowane w materiałach wykładowych, wykładach online i materiałach ćwiczeniowych

Platforma Forms - 23 VI 2020 godzina 11.00

Pełny opis:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

kontakt drogą mailową za pośrednictwem poczty w domenie aps.edu.pl

WYKŁAD:

1. Rodzaje niepłynności mówienia

2. Etiologia jąkania. Klasyfikacje jąkania

3. Jąkanie wczesnodziecięce i jąkanie nabyte. Patomechanizm powstawania jąkania wczesnodziecięcego

4. Giełkot

5. Różnicowanie fizjologicznej niepłynności mówienia, jąkania i giełkotu

ĆWICZENIA (lkowalczyk@aps.edu.pl):

1. Próba diagnozy pacjenta z niepłynnością mówienia

2. Opracowanie opinii na temat pacjenta z niepłynnością mówienia

3. Próba zastosowania poznanych technik terapeutycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Adamczyk B., 1993, Terapia jąkania metodą „Echo”, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zalewski (red), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Wyd. UMCS, Lublin, 1993, s. 141–145.

2. Byrne R., 1989, Pomówny o zacinaniu, PZWL, Warszawa.

3. Chęciek M., 2007, Jąkanie. Diagnoza, terapia, program, Wyd. Impuls, Kraków.

4. Szamburski K., 2012, Diagnoza niepłynnosci mówienia, [w:] E. Czaplewska, S. Milewski (red.), Diagnoza logopedyczna, GWP, Sopot, s. 367-415.

5. Szamburski K., 2000, Jąkanie – przyczyna czy skutek zaburzeń emocjonalnych? Konsekwencje dla terapii, [w:] L. Gapik (red.), Postępy psychoterapii, t. III, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1999, Jąkanie, PWN, Warszawa, s. 35–47, 168–221.

8.Węsierska K., Jeziorczak B., 2016, DJ – Diagnoza jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym, Wyd. Komlogo, Katowice.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Chęciek M. Etapy terapii w zmodyfikowanym programie psychofizjologicznej terapii jąkających się. "Logopedia", t. 24, s.41–60.

2. Góral-Półrola J., 2016, Jąkanie. Analiza procesu komunikacji słownej, Wyd. Impuls, Kraków.

3.Janeczko M., Lewandowska H., 1987, Terapia jąkania prowadzona metodą kompleksową, [w:] J. Wójtowiczowa (red.), Materiały dydaktyczne dla logopedów, Wyd. UW, Warszawa, s. 9–54.

4. Szamburski K., 1999, Analiza patomechanizmu powstawania jąkania a program terapii, "Logopedia", t. 26.

5. Szamburski K., 1996, Nerwica jąkania – inny sposób spojrzenia na problem niepłynności mówienia, "Logopedia", t. 23.

6. Szeląg E., 1996, Neurobiologiczne korzenie jąkania, "Biuletyn Polskiej Fundacji Zaburzeń Mowy", z.4, s.71-82.

7. Tarkowski Z., 1992, Jąkanie wczesnodziecięce, WSIP, Warszawa.

8. Tarkowski Z., 2016, Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk, s. 75-91.

9. Woźniak T., 2008, Standard postępowania logopedycznego w przypadku jakania i giełkotu, "Logopedia", t.37, s. 217-234.

STRONY INTERNETOWE:

www.stutteringhelp.org

http://jakanielublin.pl

http://demostenes.eu

http://www.asha.org

http://westutter.org

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

ZDALNA REALIZACJA WYKŁADÓW

Przesłanie materiałów z wykładów 23 III, 30 III, 6 III

Wykłady online z pomocą programu Teams 23 III, 30 III, 6 III

Wskazanie dodatkowych źródeł pozyskiwania wiedzy dotyczącej tematyki wykładów

Wskazówki do opracowania zadań przez studentów

Mail kontaktowy: iwiecek@aps.edu.pl

ZDALNA REALIZACJA ĆWICZEŃ/WARSZTATÓW:

Ćwiczenia online z pomocą programu Teams (20 IV, 23 IV, 30 IV, 4 V, 7 V)

Studenci (w podziale na trzy grupy) mają za zadanie stworzyć plakat informacyjny dotyczący wspierania płynności mowy dziecka (termin: do 12.06.2020)

Tematy plakatów:

1. Rady dla rodziców

2. Rady dla nauczycieli

3. Rady dla kolegów i koleżanek dzieci w wieku szkolnym

Plakaty zostaną wysłane do przedszkoli/szkół i/lub opublikowane na portalach społecznościowych placówek edukacyjnych.

Mail kontaktowy: lkowalczyk@aps.edu.pl

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Godziny - wykład, ćwiczenia - 30 godz. (15+15)

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu - 25 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.