Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka pedagogiczna asystencka (wprowadzająca - śródroczna) w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-LOG2b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka pedagogiczna asystencka (wprowadzająca - śródroczna) w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. PC, spec.: logopedia, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W07, PC1_KK_W10, PC1_KS_W02

Zna założenia organizacyjne placówki, w której realizuje praktykę oraz założenia programowe i zakres treści realizowanych w ramach zajęć logopedycznych

PC1_KK_W03

Zna terminologię z zakresu logopedii, szczególnie dyslalii.

PC1_KK_W05, PC1_KK_W06, PC1_KS_W06

Zapoznał się założeniami procesu usprawniania logopedycznego oraz metodyką pracy logopedycznej z dziećmi z dyslalią.

PC1_KK_W03, PC1_KK_W08

Zna cele hospitowanych zajęć logopedycznych

PC1_KS_U04

Umie przeprowadzić rozmowę z logopedą na temat dzieci z dyslalią uczestniczących w zajęciach logopedycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mężyk
Prowadzący grup: Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mężyk
Prowadzący grup: Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

Zaliczenie praktyki dokonywane jest po indywidualnej rozmowie, opiekun praktyk weryfikuje osiągnięcie efektów praktyki na drodze analizy dokumentacji. W czasie pracy na odległość można przesłać dokumentacje w wersji elektronicznej i odbyć rozmowę z opiekunem w aplikacji Teams.

Ze względu na stan epidemii czas zaliczenia praktyk zostaje wydłużony do 30 września. W przypadku utrzymywania się stanu epidemii możliwa będzie realizacja praktyki w kolejnym roku akademickim.

W związku z zarządzeniem JM Rektora nr 337/2020 z dnia 30 marca 2020 roku, w którym został zamieszczony zapis dotyczący praktyk:

"punkt 4. Praktyki przygotowujące do zawodu nauczyciela muszą być realizowane zgodnie z programem studiów", co oznacza, że dotyczy to studentów specjalności logopedia jako studiów nadających kwalifikacje do pracy w oświacie.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z W/W ZARZĄDZENIEM REKTORA APS

Pełny opis:

Kontakt ze studentami odbywa się drogą mailową za pośrednictwem

poczty w domenie aps.edu.pl, w aplikacji Teams i z użyciem aplikacji Whatsapp.

1) Poznanie warsztatu pracy nauczyciela-logopedy.

2) Dokonanie obserwacji niezbędnych do wyjaśnienia poruszanych na zajęciach zagadnień teoretycznych z zakresu tematyki zajęć metodycznych.

3) Rozwijanie uzdolnień, zainteresowań i postaw pedagogicznych.

4) Poznanie organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych czynności nauczyciela-logopedy, w szczególności:

- zapoznanie z przebiegiem postępowania logopedycznego – diagnozy i terapii w przypadku dzieci z dyslalią,

- zapoznanie z dokumentacją logopedyczną,

- zapoznanie z wyposażeniem gabinetu logopedycznego.

5) Nabycie umiejętności analizy pracy nauczyciela-logopedy i dzieci podczas wspólnego omawiania praktyki przez logopedów prowadzących studenta podczas praktyk indywidualnych i studentów.

Praktyka asystencko-pedagogiczna jest wprowadzeniem do próbnej pracy pedagogicznej, obejmuje obserwację i uczestnictwo w różnych formach działalności dydaktyczno-wychowawczych realizowanych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, logopedów, innych specjalistów – zgodnie z nabywanymi przez studentów kwalifikacjami.

Uwagi:

Metody pracy: hospitowanie indywidualnych zajęć logopedycznych z dziećmi z dyslalią

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Mężyk
Prowadzący grup: Agata Mężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.