Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 tyg. (40 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2P-ERI2a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - 2 tyg. (40 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W03 zna dokumentację dziecka w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

PC1_KS_W04 zna rodzaje i etapy zajęć w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

PC1_KS_W03

PC1_KS_W04 zna rodzaje zajęć terapeutyczno - rehabilitacyjnych, stosowanych w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

PC1_KS_W03 zna założenia przygotowania konspekt zajęć,

PC1_KS_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zajęć dydaktycznych,

PC1_KS_U06

PC1_KK_U07 potrafi pełnić rolę wspierającą podczas lekcji prowadzonej przez nauczyciela

PC1_KS_U06 właściwie sporządzić dokumentację praktyk studenckich,

PC1_KS_U04

PC1_KS_U03 potrafi opracować konspekt do dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

PC1_KS_U02

PC1_KS_U03 potrafi przeprowadzić zajęcia z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

PC1_KS_K01 potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC1_KS_K01 potrafi współpracować w grupie realizując zadania,

PC1_KS_K02

PC1_KK_K05 prezentuje swoje umiejętności dotyczące tworzenia sytuacji zadaniowych i wykonanych prac,

PC1_KS_K01 nawiązuje pozytywną relację z osobami niepełnosprawnymi i kadrą w placówce,

PC1_KK_K05 dostosowuje się do zasad obowiązujących szkole specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością,

PC1_KS_K01 wykonuje polecenia kadry pedagogicznej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.