Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Problemy współczesnej cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2F-PWC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Problemy współczesnej cywilizacji
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PC, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla II r. pedagogiki specjalnej (PC), (3-l) niestacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W07 Wymienia zagrożenia i problemy współczesnej cywilizacji wynikające ze zmian ekonomicznych,

technicznych, społecznych

PC1_KK_U01 Wyjaśnia wpływ zmian cywilizacyjnych na procesy życiowe człowieka i społeczeństw Egzamin pisemny

PC1_KK_U01 Wyjaśnia globalny zasięg zagrożeń XXI wieku, argumentuje własne stanowisko

PC1_KK_K03 Ma świadomość związku zagrożeń cywilizacyjnych z nieprzemyślaną, nieodpowiedzialną działalnością człowieka

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Panecki
Prowadzący grup: Tadeusz Panecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot omawia wybrane problemy cywilizacji zachodniej i zagrożenia współczesne.

Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2.Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3.Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5.Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład 15h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 10h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślęzak
Prowadzący grup: Monika Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot omawia wybrane problemy cywilizacji zachodniej i zagrożenia współczesne.

Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2.Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3.Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5.Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład 15h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 10h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Ślęzak
Prowadzący grup: Monika Ślęzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot omawia najwazniejsze zagrożenia zwiazane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka cywilizacji zachodu i społeczeństw z tego kregu kulturowego

Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2.Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3.Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5.Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład - 12h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 15h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Podczas wykładów studenci są regularnie proszeni o zajęcie stanowiska wobec dyskutowanej treści, skomentowanie pokazywanych materiałów oraz uzasadnianie wygłaszanych opinii. Ponadto wykorzystywany jest format tzw. "feedback lecture", w którym studenci podczas wykładu krótko odpowiadają pisemnie na zadawane pytania, związane z treścią konkretnego wykładu (tzw. comprehensive test, czyli badanie stopnia zrozumienia treści). Takie testy nie są oceniane, ale stanowią znakomite źródło informacji dla prowadzącego odnośnie stopnia przyswojenia danego zagadnienia przez studentów.

Pełny opis:

1. Cywilizacja XXI wieku – identyfikacja problemów

2. Pojęcie cywilizacji.

3. Triumf Zachodu i klęski XX wieku

4. Zachód i Islam - zderzenie cywilizacji?

5. Ubóstwo, masowe migracje i wielokulturowość

6. Kapitalizm i globalna niesprawiedliwość

7. Życie rodzinne – życie społeczne – życie polityczne

8. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – zanieczyszczenie i globalne ocieplenie

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład 15h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- obecność na wykładach i udział w dyskusjach 10h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2.Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3.Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5.Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład - 12h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- obecność na wykładach i udział w dyskusjach 10h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kozłowski
Prowadzący grup: Wojciech Kozłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot zaliczany jest w formie indywidualnego, krótkiego egzaminu ustnego. Student wskazuje zagadnienie/temat wykładu, wokół którego chciałby rozmawiać. Następnie otrzymuje jedno/dwa - w razie potrzeby - trzy pytania, na które na bieżąco odpowiada. Jeśli rozmowa jest merytorycznie satsyfakcjonująca, student otrzymuje zaliczenie.

Pełny opis:

Podczas wykładów studenci są regularnie proszeni o zajęcie stanowiska wobec dyskutowanej treści, skomentowanie pokazywanych materiałów oraz uzasadnianie wygłaszanych opinii. Ponadto wykorzystywany jest format tzw. "feedback lecture", w którym studenci podczas wykładu krótko odpowiadają pisemnie na zadawane pytania, związane z treścią konkretnego wykładu (tzw. comprehensive test, czyli badanie stopnia zrozumienia treści). Takie testy nie są oceniane, ale stanowią znakomite źródło informacji dla prowadzącego odnośnie stopnia przyswojenia danego zagadnienia przez studentów.

1. Wstęp organizacyjny. Cywilizacja XXI wieku

2. Pojęcie cywilizacji - najważniejsze zagadnienia

3. Triumf Zachodu

4. Zachód i Islam - zderzenie cywilizacji?

5. Ubóstwo, masowe migracje i wielokulturowość

6. Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – zanieczyszczenie i globalne ocieplenie

7. Ku przyszłości

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład 15h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- obecność na wykładach i udział w dyskusjach 10h;

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2.Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3.Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5.Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład 15h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 10h;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot omawia najważniejsze zagrożenia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka cywilizacji zachodu i społeczeństw z tego kręgu kulturowego

Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2. Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3. Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5. Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład - 12h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 15h;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ludwik Malinowski
Prowadzący grup: Ludwik Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot omawia najważniejsze zagrożenia związane z funkcjonowaniem współczesnego człowieka cywilizacji zachodu i społeczeństw z tego kręgu kulturowego

Pełny opis:

1. Pojęcie cywilizacji

2. Kształtowanie się cywilizacji zachodniej

3. Uzależnienie od techniki

4. Społeczeństwo informacyjne

5. Głód konsumpcji

6. Migracje i wielokulturowość

7. Tożsamość

8. Zanik autorytetów

9. Kryzysy i zagrożenia

10.Zagrożenia cywilizacyjne

Literatura:

Golka, Cywilizacja Współczesna i globalne problemy, Warszawa 2012

Czerny, Krzyszpin, Wprowadzenie do cywilizacji XXI wieku, Bytom 2006

Cervera Antonio, Zagrożenia cywilizacji XX wieku,Wrocław 1999

Problemy XXI wieku. Poznać i zrozumieć człowieka, Warszawa 2012

Uwagi:

Metody kształcenia: wykład.

Nakład pracy studenta:

- godziny kontaktowe: wykład - 12h

- zapoznanie się z literaturą wskazaną w bibliografii 10h;

- przygotowanie się do zaliczenia 15h;

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Telep
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.