Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia twórczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- Zna genezę psychopedagogiki kreatywności.

- Zna podstawową terminologię (jej źródła oraz zastosowania) używaną w zakresie psychopedagogiki kreatywności w kontekście działań pedagogicznych ukierunkowanych na analizę zjawiska twórczości oraz diagnozowanie zdolności i postaw twórczych.

- Zna podstawowe ujęcia (teorie, koncepcje, modele) stanowiące teoretyczne podstawy psychopedagogiki kreatywności i wpływające na praktyczne działania pedagogów twórczości w zakresie edukacji do twórczości.

PE1_W23

- Zna metody służące diagnozowaniu i analizie zdolności twórczych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych) oraz kreatogennego klimatu. Rozumie ich znaczenie dla działalności pedagoga twórczości.

PE1_W24

- Rozumie znaczenie wpływów społecznych i kulturowych na twórczy potencjał i twórczą aktywność grup i jednostek.

- Zna koncepcje opisujące społeczne, kulturowe i organizacyjne uwarunkowania twórczości.

- Rozumie ich znaczenie dla działań podejmowanych przez pedagogów twórczości i konieczność wielokierunkowego rozpatrywania uwarunkowań rozwoju twórczego jednostki.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- Prawidłowo definiuje i rozpoznaje czynniki społeczne oddziaływujące na aktywność twórczą jednostki.

PE1_U05

- Potrafi posługiwać się wybranymi testowymi oraz kwestionariuszowymi narzędziami badania kreatywności jednostki oraz klimatu dla kreatywności w środowisku społecznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Karwowski
Prowadzący grup: Maciej Karwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Maciej Karwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Realizacja projektu badawczego dotyczącego społecznego kontekstu twórczości lub esej problemowy związany z tematyką zajęć.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Twórczość na skrzyżowaniu dyscyplin naukowych - perspektywa psychologiczna, antropologiczna i socjologiczna.

2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania twórczości: struktura społeczna, ruchliwość społeczna i przestrzenna, stosunek do zmiany i dyfuzji kulturowej, pozycja jednostki.

3. Twórczość w społeczeństwach tradycyjnych i nowoczesnych. Społeczeństwo zamknięte vs. otwarte. Twórczość w ponowoczesności.

4. Obszary twórczości: działalność kulturotwórcza, twórcza praca, twórcza interpretacja ról społecznych, samorozwój jako twórczość.

5. Twórczość w edukacji: twórczość w ramach systemu oświaty, szkoła jako obiekt twórczości (szkoła autorska), szkoła szkoła jako przestrzeń twórczości.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Schulz R. (1990) Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Golka M. (1996) Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova.

Szahaj A. (2004) Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wyd. UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład aktywizujący,

dyskusja,

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego lub napisanie eseju: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Uryga
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

SPOSOBY POMIARU EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Realizacja projektu badawczego dotyczącego społecznego kontekstu twórczości lub esej problemowy związany z tematyką zajęć.

Pełny opis:

Zagadnienia:

1. Twórczość na skrzyżowaniu dyscyplin naukowych - perspektywa psychologiczna, antropologiczna i socjologiczna.

2. Społeczno-kulturowe uwarunkowania twórczości: struktura społeczna, ruchliwość społeczna i przestrzenna, stosunek do zmiany i dyfuzji kulturowej, pozycja jednostki.

3. Twórczość w społeczeństwach tradycyjnych i nowoczesnych. Społeczeństwo zamknięte vs. otwarte. Twórczość w ponowoczesności.

4. Obszary twórczości: działalność kulturotwórcza, twórcza praca, twórcza interpretacja ról społecznych, samorozwój jako twórczość.

5. Twórczość w edukacji: twórczość w ramach systemu oświaty, szkoła jako obiekt twórczości (szkoła autorska), szkoła jako przestrzeń twórczości.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Schulz R. (1990) Twórczość - społeczne aspekty zjawiska, PWN.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Golka M. (1996) Socjologiczny obraz sztuki, Ars Nova.

Szahaj A. (2004) Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki, Wyd. UMK.

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład aktywizujący,

dyskusja,

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

FORMA AKTYWNOŚCI:

Godziny kontaktowe: 15 godz.

Prowadzenie badania empirycznego lub napisanie eseju: 25 godz.

Przygotowanie się do egzaminu: 10 godz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Danuta Uryga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.