Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci lokalne i rozległe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-SLR Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci lokalne i rozległe
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedag. informatyki i pedag. zdolności, (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

GŁÓWNE TREŚCI PROGRAMOWE:

Współczesne technologie komputerowe

Komunikacji metody transmisji danych.

Bezpieczeństwo informatyczna.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE1_W22

- zna sposoby wykorzystania sieci komputerowych i trendy rozwojowe TI,

- rozumie wpływ rozwoju TI na zmiany cywilizacyjno- społeczne,

- zna zasady bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych,

- umie wykorzystać dostępne zasoby i usługi istniejącej sieci komputerowej,

- potrafi stworzyć i skonfigurować prostą sieć komputerową,

- potrafi naprawić i zmodernizować stację roboczą.

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U04

- potrafi samodzielnie znaleźć informacje o zmianach i uaktualnieniach oprogramowania oraz o sposobach modernizacji sprzętu komputerowego,

- wie jak uaktualniać swoją wiedzę o TI,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- zna stosunek zakresu swojej wiedzy do ogółu wiedzy z obszaru TI,

- rozumie konieczność ciągłego doskonalenia umiejętności informatycznych w stosunku do rozwoju TI.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://sergo.pl/sieci-lokalne-i-rozlegle-2/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom podstawowych informacji teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu najczęściej wykorzystywanych, współczesnych technologii komputerowych w kontekście metod komunikacji opartych na sieciach komputerowych.

Ze względu na szybki rozwój informatyki zajęcia nakierowane są na wykształcenie wśród studentów umiejętności samodzielnego rozwoju w dziedzinie technologii informatycznej.

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych i teoretycznych (w tym kolokwia),

- oceny z egzaminu składającego się z krótkiej części teoretycznej i części praktycznej

Pełny opis:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

- rozumie podstawowe zagadnienia z zakresu informatyki.

- zna podstawowe założenia tworzenia, eksploatacji i zabezpieczania sieci komputerowych.

- potrafili stworzyć, skonfigurować sieć komputerową z podstawowymi jej usługami, skorzystać z rozwiązań typu "cloud computing"

Zyskają umiejętność samodzielnego poszukiwania informacji o zmianach i uaktualnienia oprogramowania sieciowego oraz modernizacji i drobnych napraw stacji roboczej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały publikowane na stronie przedmiotu

B. Sosinsky - Sieci komputerowe Biblia Helion 2011

E. Brynjolfsson A. Mcaffee - Drugi wiek maszyny Praca postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii MT BIznes, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z pracy i serwisów o tematyce informatycznej.

E. Bendyk, Antymatrix Wydawnictwo W.A.B. 2004

G. Musiołek (red.) , Cywilizacja 2.0 – Świat po rewolucji informatycznej – z serii Niezbędnik inteligenta dodatek do tygodnika POLITYKA, Warszawa 2011

Digital Shadows LTD. 2013. Haw Big is Your Digital Shadow. DigitalShedows. [Online] 2013. [Zacytowano: 25 05 2013.] http://digitalshadows.com/.

Cantelmi T. 2015. Człowiek w epoce internetu: Technopłynny umysł. Kraków : Bratni Zew Wydawnctwo Franciszkanów, 2015.

Kurz C. Rieger F. Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę, Muza Warszawa, 2013

Rushkoff D. 2006. Cyberia - życie w okopach hiperprzetrzeni. Warszawa : Okultura, 2006.

Uwagi:

Zajęcia maja formę laboratorium. W domu studenci opanowują omamiane krótko na zajęciach zagadnienia teoretyczne stanowiące podstawę do wykonywanych wspólnie zadań praktycznych.

Metody kształcenia wykorzystywane podczas przedmiotu to prezentacja, ćwiczenia laboratoryjne, samokształcenia, prezentacja, pogadanka.

2 punkty ECTS - czyli ok. 55 godz. pracy ucznia:

30 godzin to praca na zajęciach

20 godz. praca własna w domu przygotowanie do zająć studia literaturowe

5 godz. przygotowanie do zaliczenia/egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://sergo.pl/sieci-lokalne-i-rozlegle-2/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia realizowany jest poprzez:

- ocenę uczestnictwa w zajęciach,

- ocenę rozwiązywaniu zadań praktycznych i teoretycznych (w tym kolokwia),

- oceny z egzaminu składającego się z krótkiej części teoretycznej i części praktycznej

Pełny opis:

TREŚCI PROGRAMOWE:

Podstawowe pojęcia z zakresu informatyki i komunikacji.

Współczesne rozwiązania w zakresie transmisji danych z wykorzystaniem mediów: miedzianych, światłowodowych i fal radiowych.

Diagnostyka systemu

Zasady bezpieczeństwa informatycznego, metody zabezpieczeń i narzędzia.

Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne.

Rodzaje systemów operacyjnych

Nośniki danych.

Programy narzędziowe, naprawcze i diagnostyczne.

Rozwiązania "chmurowe":

infrastruktura jako usługa (IaaS - Infrastructure as a Service),

platforma jako usługa (PaaS - Platform as a Service ),

oprogramowanie jako usługa (SaaS – Software as a Service).

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Materiały publikowane na stronie przedmiotu

Bradford Russell. Podstawy sieci komputerowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności WKŁ

E. Brynjolfsson A. Mcaffee - Drugi wiek maszyny Praca postęp i dobrobyt w czasach genialnych technologii MT BIznes, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

Artykuły z pracy i serwisów o tematyce informatycznej.

E. Bendyk, Antymatrix Wydawnictwo W.A.B. 2004

G. Musiołek (red.) , Cywilizacja 2.0 – Świat po rewolucji informatycznej – z serii Niezbędnik inteligenta dodatek do tygodnika POLITYKA, Warszawa 2011

Digital Shadows LTD. 2013. Haw Big is Your Digital Shadow. DigitalShedows. [Online] 2013. [Zacytowano: 25 05 2013.] http://digitalshadows.com/.

Cantelmi T. 2015. Człowiek w epoce internetu: Technopłynny umysł. Kraków : Bratni Zew Wydawnctwo Franciszkanów, 2015.

Kurz C. Rieger F. Pożeracze danych. O zawłaszczaniu naszych danych i o tym, jak odzyskać nad nimi kontrolę, Muza Warszawa, 2013

Rushkoff D. 2006. Cyberia - życie w okopach hiperprzetrzeni. Warszawa : Okultura, 2006.

Uwagi:

W związku z pandemią COVID-19 zajęcia odbywają się w trybie zdalnym.

Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym zgodnie z planem zajęć oraz z zasadami podziału studentów na grupy zajęciowe, z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams

2 punkty ECTS - czyli ok. 55 godz. pracy ucznia:

30 godzin to praca na zajęciach

20 godz. praca własna w domu przygotowanie do zająć studia literaturowe

5 godz. przygotowanie do zaliczenia/egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.