Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-RMG1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój mowy, gotowość do nauki czytania i pisania – metodyka
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PEP1_W04 Ma podstawową wiedzę na w zakresie wybranych filozoficznych, psychologicznych i społecznych koncepcji człowieka oraz jego rozwoju (biologicznego, psychologicznego i społecznego) stanowiącą teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej.

PEP1_W14 Ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności pedagogicznej,

zorientowaną na zastosowanie w praktycznej działalności pedagogicznej w obszarze

studiowanej specjalności.

PEP1_W15 Ma uporządkowaną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w wybranych obszarach działalności

pedagogicznej związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U02 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagog-

giki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki dla analizowania i interpretowania wybranych problemów pedagogicznych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

PEP1_U03 Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i powiązanych z nią dyscyplin oraz praktyki do diagnozowania, projektowania i realizowania działań pedagogicznych związanych ze studiowaną specjalnością.

PEP1_U05 Potrafi diagnozować i prognozować sytuację życiową jednostek oraz planować i realizować działania praktyczne w wybranym obszarze działalności pedago-

gicznej.

PEP1_U11 Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi

używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogi-

ki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, w języku ojczystym i obcym.

PEP1_K03 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium/warsztaty, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska, Agnieszka Piechowicz
Prowadzący grup: Natalia Bednarska, Agnieszka Piechowicz, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego

podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywny udział na zajęciach, czytanie zadanej literatury, opracowanie prac zaliczeniowych

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Periodyzacja rozwoju mowy. Przyswajanie mowy dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. Funkcje mowy.

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach: teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje behawiorystyczne), natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego, konstruktywizm – teorie: Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome'a Brunera

3. Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy - różnice, wybrane rodzaje.

4.Gotowość do nauki czytania i pisania - definicja, zakres. Pojęcie świadomości pisma.

5. Czytania i pisanie - definicje, ujęcia. Mowa pisana – jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

Treści ćwiczeń:

1. Przesiewowe badania wykrywania zaburzeń rozwoju mowy

2. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji.

3. Nauczycielska diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania. Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania

4. Metody stymulowania gotowości do nauki czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (rozdz.: Dbałość o rozwój mowy. Wspomaganie dzieci w dłuższych i logicznych wypowiedziach oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń mowy)

A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka (część 1, par.: 2.1, 2.2),

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 1)

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa (część 1)

Literatura uzupełniająca:

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Słodownik-Rycaj,Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

E. Roszyńska, Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania... [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej. M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wydawnictwo APS 2012 (rozdział 4)

Uwagi:

Nakład pracy studenta:

liczba godzin kontaktowych: 15 W + 15 godzin laboratoria/warsztaty+15 godzin warsztaty

liczba godzin potrzebnych do przygotowanie się do zajęć: 10

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 5

Punkty ECTS: 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bednarska
Prowadzący grup: Natalia Bednarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego

podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywny udział na zajęciach, czytanie zadanej literatury, opracowanie prac zaliczeniowych

Pełny opis:

Treści wykładów:

1. Periodyzacja rozwoju mowy. Przyswajanie mowy dzieci 3-, 4-, 5-, 6-letnich. Funkcje mowy.

2. Teoretyczne podstawy nabywania języka w różnych ujęciach: teorie uczenia się i wpływu społecznego (koncepcje behawiorystyczne), teoria dwóch kodów językowych Basila Bernsteina, natywistyczna teoria Noama Chomsky'ego, konstruktywizm – teorie: Jeana Piageta, Lwa Wygotsky’iego, Jerome'a Brunera

3. Zaburzenia i zakłócenia rozwoju mowy - różnice, wybrane rodzaje.

4.Gotowość do nauki czytania i pisania - definicja, zakres. Pojęcie świadomości pisma.

5. Czytania i pisanie - definicje, ujęcia. Mowa pisana – jej znaczenie dla rozwoju dziecka.

Treści ćwiczeń:

1. Przesiewowe badania wykrywania zaburzeń rozwoju mowy

2. Wspieranie rozwoju mowy - rodzaje działań, częstotliwość, zalecenia do realizacji.

3. Nauczycielska diagnoza gotowości do nauki czytania i pisania. Wspieranie gotowości do nauki czytania i pisania

4. Metody stymulowania gotowości do nauki czytania i pisania

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

E. Słodownik-Rycaj, O mowie dziecka. Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju (rozdz.1 i 2)

L. Kaczmarek, Nasze dziecko uczy się mowy (rozdz.: Okresy kształtowania się mowy dziecka)

D. Emiluta-Rozya, H. Mierzejewska, P. Atys, Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Starsze przedszkolaki. Jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu (rozdz.: Dbałość o rozwój mowy. Wspomaganie dzieci w dłuższych i logicznych wypowiedziach oraz korygowanie ewentualnych zaburzeń mowy)

A. Brzezińska, Czytanie i pisanie - nowy język dziecka (część 1, par.: 2.1, 2.2),

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej (rozdz. 1)

M. Bogdanowicz, Metoda Dobrego Startu

Mam 6 lat. Przewodnik dla nauczyciela, Praca zbiorowa (część 1)

Literatura uzupełniająca:

D. Emiluta-Rozya, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

E. Słodownik-Rycaj,Gry i zabawy językowe, Jak pomagać dziecku w przyswajaniu języka

G. Krasowicz-Kupis, Rozwój świadomości językowej dziecka. Teoria i praktyka

I. Koźmińska, E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie

E. Roszyńska, Nauka czytania czy kształtowanie gotowości do czytania... [w:] Wyzwania współczesnej edukacji przedszkolnej. M. Kotarba-Kańczugowska (red.), Wydawnictwo APS 2012 (rozdział 4)

Uwagi:

liczba godzin kontaktowych: 9 W + 15 ćwiczenia

liczba godzin potrzebnych di przygotowanie się do zajęć: 20

przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia: 15

Punkty ECTS: 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.