Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka wychowania przez muzykę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MWM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka wychowania przez muzykę
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) niestacjonarne I st.
Obowiązkowe dla II r. PE; spec.: wychow. przedszk. z eduk. wczesnoszk., (3-l) stacjonarne I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23

Zna prawidłowości rozwoju społecznego i emocjonalnego i wie, w jakim zakresie muszą być one rozwijane w wieku przedszkolnym.

PE1_W24

Zna sposoby i formy wspomagania dzieci w wychowaniu muzycznym.

PE1_U09

Umie przeprowadzić zajęcia, których celem jest kształtowanie wrażliwości dzieci na muzykę: odróżnianie i rozpoznawanie dźwięków, dostrzeganie dynamiki, tempa i wysokości dźwięków. Zna i śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego. Używa prostych instrumentów i potrafi improwizować.

PE1_U07

Potrafi współpracować z rodzicami w obszarze wychowania muzycznego dzieci

Potrafi porozumiewać się z dziećmi w sposób werbalny i niewerbalny na tyle, aby prowadzić zajęcia, gry i zabawy.

PE1_K04

Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki

zawodowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawelec
Prowadzący grup: Andrzej Stadnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia związane z rolą ruchu z muzyką (zabaw z muzyką) oraz tańca w wychowaniu.

Pełny opis:

Zasadniczą formą przekazywania wiedzy na temat roli ruchu z muzyką oraz tańca w wychowaniu jest działanie praktyczne. W ramach zajęć zrealizowane będą w sposób praktyczny zabawy z muzyką (rytmiczne, taneczne i inscenizacyjne), polskie tańce narodowe i regionalne, wybrane tańce różnych narodów (jako formy integracyjne i zabawowo-rekreacyjne). Nakreślone zostanie również znaczenie i sposoby realizacji różnego rodzaju akompaniamentów do ćwiczeń (naturalny, instrumentalny oraz z nagrań CD). W ramach działań praktycznych zrealizowane będą też scenariusze (fragmenty scenariuszy) zajęć muzyczno-ruchowych.

Literatura:

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawelec
Prowadzący grup: Anna Pawelec, Andrzej Stadnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Pawelec
Prowadzący grup: Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Piotr Chróściak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Pełny opis:

zagadnienia teoretyczne

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

zagadnienia praktyczne

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Nakład Pracy Studenta

Godziny Kontaktowe 24

Sumaryczna ilośc punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Piotr Chróściak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Pełny opis:

zagadnienia teoretyczne (ca. 15 godz.)

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

zagadnienia praktyczne (ca. 15 godz.)

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Piotr Chróściak, Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ocena pracy podczas zajęć (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zagadnienia teoretyczne (ca. 15 godz.)

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

Zagadnienia praktyczne (ca. 15 godz.)

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Nakład Pracy Studenta :

Godziny Kontaktowe 30 h

Studia literaturowe, przygotowanie do zajęć: 20h

Sumaryczna ilość Punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Piotr Chróściak, Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ocena pracy na zajęciach (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

- zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

- zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

- charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

- zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zagadnienia teoretyczne

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

Zagadnienia praktyczne

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Nakład pracy studenta :

Godziny kontaktowe: 18 h

Studia literaturowe: 20 h

Przygotowanie do zajęć:12 h

Sumaryczna Liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ocena pracy podczas zajęć (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

zasady planowania zajęć umuzykalniających.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zagadnienia teoretyczne (ca. 15 godz.)

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

Zagadnienia praktyczne (ca. 15 godz.)

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Nakład Pracy Studenta :

Godziny Kontaktowe 30 h

Studia literaturowe, przygotowanie do zajęć: 20h

Sumaryczna ilość Punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Ocena pracy na zajęciach (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

- zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

- zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

- charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

- zasady planowania zajęć umuzykalniających.

Pełny opis:

Zajęcia wprowadzające w problematykę prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolu i szkole. Tematyka obejmuje:

- zapoznanie z podstawami programowymi MEN (obszar muzyczny),

- zapoznanie z podstawami wybranych koncepcji wychowania muzycznego,

- charakterystykę rozwoju muzyczno-ruchowego dziecka,

- zasady planowania zajęć umuzykalniających.

W zakres zajęć wchodzą ćwiczenia praktyczne (wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych, śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki).

Zagadnienia teoretyczne

1. Podstawy programowe MEN – Edukacja przedszkolna (zakresy: Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec), Edukacja wczesnoszkolna – I etap edukacyjny, klasy I-III (w zakresie edukacji muzycznej.)

2. Formy edukacji muzycznej – przedszkole, szkoła podstawowa.

3. Zarys wybranych koncepcji wychowania muzycznego (C. Orff, E. Jaques-Dalcroze, Z. Kodaly, B. Strauss)

4. Rozwój dyspozycji muzycznych i ruchowych; możliwości słuchowo-głosowo-ruchowe dzieci na poszczególnych etapach rozwoju.

5. Dobór piosenek, zabaw muzyczno-ruchowych, tańców, utworów do słuchania stosownych do wieku i możliwości percepcyjnych i fizycznych dziecka.

6. Korelacja działań muzyczno-ruchowych z innymi działaniami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.

7. Sylwetka osoby prowadzącej zajęcia muzyczno-ruchowe w przedszkolu i w szkole.

8. Budowa konspektu zajęć umuzykalniających: cele i formy prowadzenia zajęć, pomoce dydaktyczne, opis ćwiczeń.

9. Literatura przedmiotu: poradniki metodyczne dla nauczycieli, zbiory piosenek, zbiory z opisami tańców i zabaw muzycznych, itp.

10. Nauka posługiwania się prostym programem komputerowym do pisania i edycji nut - Musescore

Zagadnienia praktyczne

1. Konspekty/pojedyncze ćwiczenia dotyczące wybranych problemów metodycznych dla różnych grup przedszkolnych – tworzenie, omawianie z komentarzem.

2. Zadania praktyczne: wykonywanie ćwiczeń muzyczno-ruchowych (ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, tańce dla dzieci: narodowe, regionalne, integracyjne), śpiewanie piosenek dziecięcych, gra na instrumentach szkolnych, aktywne słuchanie muzyki.

Literatura:

Literatura obowiązkowa

Stadnicka J. (1998) - Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (1994) - Tańce dla dzieci, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2009) - Kształcenie muzyczno-ruchowe, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Tańce integracyjne, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Nagrania do książki "Tańce integracyjne", APS, Warszawa

Stadnicki A. (2013) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - nagrania CD i DVD, APS, Warszawa

Stadnicki A. (2014) - Muzyka i tańce z różnych stron świata - książka, APS, Warszawa

Dąbrowska G. (1991) - Tańcujże dobrze, WSiP, Warszawa

Stadnicki A. (2011) - Synkretyzm w twórczości i metodzie Carla Orffa (w:) Sz. Kawalla, E. Lewandowska-Tarasiuk, J. W. Sienkiewicz (red.) Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, TRIO, Warszawa

Stadnicki A. (2012) - Edukacja muzyczno-ruchowa studentów w latach 1967-2012; PIPS - WSPS - APS (w:) H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka (red.), APS, Warszawa

Wieman M. (1990) - A czy wy tak potraficie?, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnyska M. – „Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka”, WSiP, Warszawa 1997

Czasopisma: „Wychowanie w przedszkolu”, „Ruch muzyczny”

Dadak-Kozicka K. – „Śpiewajże mi jako umiesz”, WSiP, Warszawa 1992

Dasiewicz-Tobiasz A. – „Umuzykalnienie w przedszkolu”, WSiP, Warszawa

Gallen B., Toupet C., Simon F., - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa starsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Gąsienica-Szostak A. – „Muzykoterapia w rehabilitacji i profilaktyce”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2003

Gummesson T. – „Miał raz tata grata fiata”, WSiP, Warszawa 1989

Halprin A. – „Taniec jako sztuka uzdrawiania”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2010

Kappert D. – „Tańcząc z dziećmi”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2005

Kisiel M. – „Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka”, Wydawnictwo WSB w Dąbrowie Górniczej 2007

Klöppel R., Vliex S. – „Rytmika w wychowaniu i terapii”, Wydawnictwo PNO, Warszawa 1995

Konaszkiewicz Z. – „Szkice z pedagogiki muzycznej”, Wydawnictwo AMFC, Warszawa 2001

Lenartowska J. – „Wesołe zabawy rytmiczne”, PWM, Kraków 1963

Lewandowska K. – „Elementy wychowania muzycznego i muzykoterapii dziecięcej”, Kwartalnik Polskiej Sekcji ISME, 1985

Ławrowska R. – „Muzyka i ruch”, WSiP, Warszawa 1991

Majewska J., Majewski A. – „Zarys psychomotoryki”, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012

Malko D. – „Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu”, WSiP, Warszawa 1988

Materiały z Ogólnopolskich Sesji Naukowych „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji”, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Łodzi

Newlove J., Dalby J. – „Laban dla wszystkich”, Wydawnictwo Kined, Warszawa 2011

Podolska B. – „Bawiło się lato z wiosną”, WSiP, Warszawa 1983

Podstawa programowa MEN – Tom I: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – www.men.gov.

Przychodzińska M. – „Muzyka i wychowanie”, WSiP, Warszawa 1969

Siemek D. – „Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku przedszkolnym” Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986

Smoczyńska-Nachtman U. – „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”, WSiP ,Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Muzyka dla dzieci”, WSiP, Warszawa 1992

Smoczyńska-Nachtman U. – „Rozśpiewane przedszkole”, WSiP, Warszawa 1982

Sroka Cz. – „Polskie tańce narodowe”, COMUK, Warszawa 1990

Stachyra K. (red.) – „Podstawy muzykoterapii”, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012

Stadnicka J. – „Terapia dzieci muzyką, ruchem i mową”, WSiP, Warszawa 1998

Stadnicki A. – opracowania ruchowe piosenek w rytmach tanecznych /w/: Gummeson T. – „Miał raz tata grata fiata”, Warszawa WSiP 1989

Stasińska K. – „120 lekcji muzyki”, Warszawa WSiP 1995

Standardy edukacji muzycznej – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, Warszawa 2010

Versini A. i J.-M., Biguet M.-N. - „Zajęcia muzyczne w przedszkolu – grupa młodsza”, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2001

Zbiory piosenek dla dzieci

Zbiory z opisami tańców i zabaw ze śpiewem.

Uwagi:

Nakład pracy studenta :

Godziny kontaktowe: 18 h

Studia literaturowe: 20 h

Przygotowanie do zajęć:12 h

Sumaryczna Liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pietruszka
Prowadzący grup: Adam Pietruszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Chróściak
Prowadzący grup: Piotr Chróściak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.