Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji technicznej i komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1S-MET1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka edukacji technicznej i komputerowej
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PE; spec.: pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna, (3-l) stac. I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PE1_W23 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie określonych obszarów treści wychowania i kształcenia,

PE1_U09 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,

PE1_U11 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania wiedzy,

PE1_K08 przywiązuje dużą wagę do znajomości dydaktycznych podstaw własnych działań pedagogicznych, programów nauczania i pakietów edukacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania na etapie wczesnej edukacji,

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis treści programowych:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych

Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć komputerowych

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i komputerowych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Urszula Fila, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena projektu zajęć technicznych i informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Pełny opis:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć informatycznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i informatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Dominika Bardzińska, Monika Rebizant, Miłosz Romaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Ocena projektu zajęć technicznych i informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Pełny opis:

Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych

Omówienie doświadczeń związanych z edukacją informatyczną i techniczną

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć technicznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć technicznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku pod kątem realizacji zajęć informatycznych

Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych

Projekt cyklu zajęć informatycznych (prowadzenie zajęć oraz zaprojektowanie scenariuszy i materiałów dydaktycznych)

Wykorzystanie tablicy multimedialnej w pracy z dzieckiem na zajęciach technicznych i informatycznych

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

(Góral) Rebizant M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej z 2017 roku w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 5

Przygotowanie projektu zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Bardzińska
Prowadzący grup: Urszula Fila, Anna Makaruk, Beata Szurowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Wiśniewska
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Justyna Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

Ocena projektu zajęć technicznych i komputerowych.

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych.

2. Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku podręczników i pomocy dydaktycznych.

3. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych (ze szczególnym uwzględnieniem nauki programowania na etapie edukacji wczesnoszkolnej)

4. Projekt cyklu zajęć komputerowych.

5. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych.

6. Projekt cyklu zajęć technicznych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznanń: Wydawnictwo Publicat S.A

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie scenariuszy zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Rebizant
Prowadzący grup: Anna Makaruk, Monika Rebizant
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

- ocena projektu zajęć technicznych oraz zajęć komputerowych

Pełny opis:

Opis realizowanych treści programowych:

1. Analiza zakresu treści i wymagań przedmiotowych.

2. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć technicznych.

3. Projekt cyklu zajęć technicznych.

4. Analiza podstawy programowej pod kątem realizacji zajęć komputerowych.

5. Prezentacja i omówienie dostępnych na rynku programów nauczania, podręczników pomocy dydaktycznych.

6. Projekt cyklu zajęć komputerowych.

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Kupisiewicz, Cz. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt.

Niemierko, B. (2002) Ocenianie szkolne bez tajemnic. Warszawa: WSiP.

Okoń, W. (2003).Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.

Węglińska, M. (1998) Jak przygotować się do lekcji - wybór materiałów dydaktycznych. Kraków: Impuls.

Góral. M., Wiśniewska J. (2011) Zajęcia komputerowe klasa 3. Kolorowa Klasa. Przewodnik dla nauczyciela. Gdynia: Operon

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w zakresie edukacji informatycznej i technicznej

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Cholewińska-Szkolik, A. (2012) Wszystko, co można zrobić z modeliny, plasteliny i koralików. Warszawa: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Lipov, B. (2009) Dzieciaki szykują Święta: pomysłowe prezenty, świąteczne dekoracje, pyszne potrawy. Warszawa: Świat Książki

Świć A. (2017), Kodowanie na dywanie w przedszkolu, w szkole i w domu. Opole: Wydawnictwo Nowik

Tołłoczko, J. (2013) Boże Narodzenie. Świąteczne dekoracje i smakołyki. Warszawa: Świat Książki

Van Saan, A. (2010) 365 pomysłów na majsterkowanie. Warszawa: Wydawnictwo REA

Watt, F. (2007) 365 rzeczy do zrobienia. Poznań: Wydawnictwo Publicat S.A

Uwagi:

Metody kształcenia:

Pogadanka, dyskusja, prezentacja, metody ćwiczebne i zadaniowe, metody aktywizujące.

Nakład pracy studenta:

Godziny kontaktowe,ćwiczenia - 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury - 10

Przygotowanie scenariuszy zajęć - 10

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.