Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-SOL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE profil praktyczny, (3-l) stacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Profil AKADEMICKI

WIEDZA

PE1_W07

- zna podstawowe pojęcia i teorie dotyczące struktury społecznej oraz zasady strukturalizacji życia społecznego;

- zna zasady funkcjonowania wybranych instytucji i ich roli w kształtowaniu i normowaniu rzeczywistości społecznej;

PE1_W08

- zna wybrane teorie dotyczące interakcji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji społecznej,

- opisuje model komunikowania interpersonalnego i grupowego,

- zna rodzaje komunikatów, sposoby komunikacji oraz zakłócenia występujące w procesie komunikacji;

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U01

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru oddziaływań pedagogicznych.

PE1_U03

- potrafi zastosować ujęcia teoretyczne z obszaru socjologii w analizie określonych zjawisk społecznych, szczególnie w obszarach działalności pedagogicznej.

PE1_U08

- potrafi formułować swoje myśli i opinie w sposób klarowny, czytelny i konkretny, stosując argumentację z obszaru wybranych perspektyw teoretycznych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym

PE1_K08

- odznacza się odpowiedzialnością za przygotowanie do swojej pracy pedagogicznej

------------------------------------------------------------------

Profil PRAKTYCZNY

WIEDZA

PEP1_W07

- zna zasady strukturalizacji życia społecznego, zasady funkcjonowania instytucji i ich roli w kształtowaniu i normowaniu rzeczywistości społecznej.

- potrafi odnaleźć i uzasadnić rolę instytucji w określonych dziedzinach życia.

- potrafi odnieść się do zasadności administrowania życia społecznego.

- zna teorię i potrafi zdefiniować elementarne pojęcia z zakresu socjologii struktur społecznych.

PEP1_W08

- zna genezę powstania komunikacji społecznej.

- potrafi opisać i zdiagnozować rodzaje komunikatów, sposoby komunikacji oraz istotę komunikacji intragrupowej i interpersonalnej.

- zdefiniuje i odniesie do rzeczywistości społecznej teorie konfliktu społecznego teorię funkcjonalistyczną i teorie wymiany.

UMIEJĘTNOŚCI

PEP1_U01

- zna metody prowadzenia obserwacji i analiz społecznych.

- potrafi odnieść metodologie badań społecznych do charakterystycznych środowisk poddawanych badaniu.

- potrafi konstruować narzędzia badawcze zarówno w sferze społecznej, jak i potrafi odnaleźć kontekst pedagogiczny relacji społecznych.

PEP1_U02

- zna zastosowanie poszczególnych teorii wobec określonych kontekstów i zjawisk społecznych.

- za pomocą teorii osobowości i temperamentu potrafi opisać człowieka i odnieść się do jego postaw i obserwowanych relacji.

PEP1_U12

- potrafi wypowiadać swoje myśli i opinie w sposób klarowny, czytelny i bardzo konkretny.

- nie wstydzi się relacji społecznych i nie unika ich.

- jako humanista nie unika możliwości ekspresji swoich postaw i otwartości wobec zjawisk napotykanych w życiu społecznym.

- w swoich wypowiedziach potrafi w sposób czytelny omawiać kwestie teoretyczne i odnosić się do ich kontekstu społecznego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PEP1_K01

- w sposób niekonfliktowy i niedrażniący potrafi pokazać, że posiada wiedzę i potrafi się nią posługiwać,

- jest skłonny podnosić swoje umiejętności i dokształcać się w różny sposób: czyta prasę, czasopisma, książki nie zatrzymuje się jedynie na wiedzy wyciągniętej z Wikipedii, ściagi.pl i codziennej gazety w stylu Metro.

PEP1_K03

- ukończenie modułu kształtuje kursanta jako osobę przygotowującą się do swoich codziennych zadań zawodowych,

- kursanci ze specjalnością profilu praktycznym potrafią realizować zadania pedagogiczne w strukturze społecznej podopiecznych z odniesieniem do uwarunkowań społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

egzamin pisemny zawierający pytania zamknięte (testowe) i otwarte (opisowe)

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykłady

- prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykłady

- prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kwiatkowski, Robert Pawlak
Prowadzący grup: Piotr Kwiatkowski, Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład multimedialny (prezentacja *.ppt, materiały video)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 24 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykłady

- prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykłady

- prezentacje multimedialne

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlak
Prowadzący grup: Robert Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład multimedialny (prezentacja *.ppt, materiały video)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kwiatkowski
Prowadzący grup: Piotr Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład multimedialny (prezentacja *.ppt, materiały video)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin testowy: pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

Literatura:

  Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

wykład i prezentacje multimedialne

2 pkt ECTS

nakład pracy studenta

30 g. wykładu

15 g. - lektura

15 g. przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

egzamin w formie testowej

pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

wykład i prezentacje multimedialne

2 pkt ECTS

nakład pracy studenta

30 g. wykładu

15 g. - lektura

15 g. przygotowanie do egzaminu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kwiatkowski
Prowadzący grup: Piotr Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

egzamin testowy: pytania otwarte i zamknięte

Pełny opis:

I. Przedmiot socjologii. Przedsocjologiczna wiedza o społeczeństwie. Wiedza potoczna i naukowa. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Socjologia wśród innych nauk. Rozwój socjologii. Czołowi przedstawiciele socjologii myśli socjologicznej. Współczesne teorie socjologiczne.

II. Metody i narzędzia badań socjologicznych. Zmienne i korelacje. Proces badawczy i jego etapy. Metody badawcze. Obserwacja. Badania sondażowe. Eksperymenty. Analizy dokumentów i danych zastanych. Problemy i dylematy socjologa w procesie badawczym.

III. Społeczny wymiar kultury. Kultura jako wyróżnik człowieka. Definicje kultury. Cechy kultury. Kultura materialna i niematerialna. Typy kultury. Kultura symboliczna i jej społeczne funkcje. Trywializacja symboli. Wartości i normy (rodzaje). Etnocentryzm i relatywizm kulturowy. Kultura masowa i jej społeczne znaczenie w świecie współczesnym. Rola telewizji i internetu. Społeczne oddziaływanie reklamy.

IV. Interakcje i struktura społeczna. Pojęcie interakcji. Interakcje jako: wymiana, gra i komunikacja. Komunikacja werbalna i niewerbalna. Mowa ciała. Status społeczny i jego rodzaje. Role społeczne – podejście dramaturgiczne (teoria E. Goffmana).

V. Zbiorowości społeczne. Pojęcie grupy społecznej. Cechy grupy społecznej. Typologia grup. Normy grupowe. Struktura grupy. Procesy grupowe. Komunikacja w grupie. Typy przywództwa. Spójność grupy. Konformizm grupowy. Mechanizm kontroli społecznej. Grupy odniesienia porównawczego i normatywnego. Organizacje społeczne. Typ idealny biurokracji Maxa Webera. Instytucje społeczne. Społeczność lokalna i zbiorowość terytorialna. Naród.

VI. Proces socjalizacji. Socjalizacja i wychowanie a natura. „Dzikie dzieci”. Osobowość społeczna. Dynamika socjalizacji – różne ujęcia. Socjalizacja pierwotna i jej znaczenie. Rozwój „jaźni” wg G.H.Meada. Socjalizacja wtórna. Resocjalizacja.

VII. Stratyfikacja społeczna. Pojęcie nierówności społecznych. Systemy stratyfikacji. Teorie stratyfikacji: funkcjonalna, teoria konfliktu, wielowymiarowe ujęcie M.Webera. Utrzymywanie systemu stratyfikacji społecznej. Klasy i warstwy. Zróżnicowanie społeczno-zawodowe. Ruchliwość społeczna i jej rodzaje. Klasa średnia. Underclass i marginalizacja społeczna. Bezrobocie (typy i skutki) i ubóstwo w Polsce.

VIII. Religia. Podstawowe pojęcia związane z religią. Typy religii. Religia wg funkcjonalistów i teorii konfliktu. Organizacja religii. Przemiany religijności społeczeństwa polskiego.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład multimedialny (prezentacja *.ppt, materiały video)

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład: 21 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 35 godz.

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jowita Bartczak
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) A. Giddens, Socjologia, PWN Warszawa 2004

2) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Warszawa 1997

3) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

1) E. Aronson, Człowiek-istota społeczna, Warszawa 1995, s. 494-522

2) P.L.Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 1983, s.202-227

3) E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1998, r.I

4) G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994, r.I

5) St. Ossowski, Konflikt niewspółmiernych skal wartości, Dzieła, t.III, Warszawa 1967

6) D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Warszawa 1998, r.I

7) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 1993, r. VII

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-03-02 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Grodecki
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie studentom podstawowych zagadnień, pojęć i teorii oraz głównych metod jakimi socjologowie posługują się w swoich badaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Jowita Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Mateusz Grodecki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.