Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PRC1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju człowieka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

PE1_W04

- charakteryzuje wybrane teorie dotyczące rozwoju człowieka (Piageta, Wygotskiego, Eriksona, Kohlberga), stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej

PE1_W08

- definiuje pojęcia używane w psychologii rozwoju dla opisu procesu rozwoju na różnych etapach życia człowieka;

- opisuje zmiany w różnych sferach rozwoju psychicznego człowieka: poznawczym, językowym, emocjonalnym, osobowości, społecznym, moralnym;

- zna rolę czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju psychicznym człowieka;

- wskazuje źródła różnic w indywidualnym rozwoju człowieka;

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii rozwoju w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

PE1_U08

- posiada umiejętność prezentowania wyników badań empirycznych poświęconych wybranemu aspektowi rozwoju;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K01

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy o rozwoju człowieka i jego uwarunkowaniach oraz rozumie potrzebę poszerzania tej wiedzy;

PE1_K08

- przygotowuje się do swojej pracy w sposób odpowiedzialny, mając świadomość znaczenia wiedzy o rozwoju człowieka dla pracy pedagogicznej;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maria Jankowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.