Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy przedsiębiorczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-1F-PPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PE, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

I-go ROKU

WIEDZA

PE1_W26

ma podstawową wiedzę w zakresie przedsiębiorczości

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U15

Potrafi realizować zadania i rozwiązywać problemy teoretyczne i praktyczne w zakresie określonym specjalnością studiów w obszarze łączącym się z przedsiębiorczością

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością i przedsiębiorczością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

III-go ROKU

WIEDZA

PE1_W26

- Ma podstawową wiedzę dotyczącą przedsiębiorczości w sektorze edukacji

UMIEJĘTNOŚCI

PE1_U02

- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE1_K03

- ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

1. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

2. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

4. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

5. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

6. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 2001

7. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

8. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

1. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

2. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

4. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

5. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

6. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 2001

7. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

8. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjnarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2016-02-29 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

1. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

2. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

4. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

5. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

6. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 2001

7. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

8. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Wiśniewska
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZUJĄCA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 2001

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

2. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

3. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

4. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

5. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

Uwagi:

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 15h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Bluszcz
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-27 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Sposób pomiaru efektów kształcenia:

WIEDZA:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

UMIEJĘTNOŚCI:

- kolokwium ustne,

- prezentacja zadania problemowego,

KOMPETENCJE SPOŁECZNYCH:

- obserwacja i ocena zaangażowania w dyskusję dydaktyczną

- ocena zaangażowania w realizację i prezentację zadania problemowego

Pełny opis:

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Sylwetka człowieka przedsiębiorczego.

2. Kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

3. Aktywność człowieka w warunkach gospodarki rynkowej.

4. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

5. Uwarunkowania finansowe działalności gospodarczej.

6. Przedsiębiorstwo w systemie fiskalnym państwa.

7. Aktywność na rynku pracy.

Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1. J. Cieślik: Przedsiębiorczość dla ambitnych, WAiP, Warszawa 2008

2. J. Kufel, W. Siuda: Prawo gospodarcze dla ekonomistów, SCRIPTUS, Poznań 20011.

3. Ustawa: Kodeks spółek handlowych

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. D. Begg (red.): Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007

2. L. Gąsiorkiewicz: Ekonomika przedsiębiorstwa, PW, Warszawa 1999

3. J. Filar, J. Skrzypek: Biznesplan, Poltext, Warszawa 1999

4. G.K. Świderska: ABC rachunkowości dla menedżera, Poltext, Warszawa 1996

5. K. Albrecht: Inteligencja praktyczna, Helion, Gliwice 2010

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

- wykład aktywizujący

- dyskusja dydaktyczna

- objaśnienie

- analiza tekstów źródłowych

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury : 5h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 10h

Sumaryczna liczba punktów ECTS 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Sikora
Prowadzący grup: Jan Sikora
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.