Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia rozwoju i uczenia się dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-PUD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia rozwoju i uczenia się dzieci
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W06 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju dziecka oraz rozwoju procesu jego uczenia się

PC1_KK_W06 ma podstawową wiedzę teoretyczną o rodzajach więzi społecznych nawiązywanych przez uczestników procesu wczesnej edukacji oraz czynnikach wpływających na ich kształtowanie się w świetle różnych koncepcji psychologicznych

Umiejętności

PC1_KK_U02 na podstawie poznanych teorii psychologicznych potrafi dokonywać podstawowych obserwacji i prostych interpretacji zjawisk społecznych oraz działań i zjawisk zachodzących w procesie uczenia się zachodzących w grupie dzieci w wieku przedszkolnym

Kompetencje społeczne

PC1_KK_K01 docenia znaczenie wiedzy teoretycznej z obszaru pedagogiki, psychologii dla prawidłowego wspierania rozwoju dzieci w młodszym wieku szkolnym, rozumienia ich potrzeb i poszanowania autonomii

PC1_KS_K01 jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Omelańczuk
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1) Obecność na zajęciach (1 nieobecność) i aktywność

2) Zaliczenie kolokwium końcowego (50% + 1 ptk)

3) Zaliczenie wszystkich wejściówek

4) Przygotowanie badania

Pełny opis:

Procesy warunkowania

Uczenie się wykraczające poza warunkowanie

Pamięć

Procesy uwagi

Rozwój inteligencji wg Piageta

Literatura:

Procesy warunkowania

• Ostaszewski, P., (2007): Procesy warunkowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (str. 97-117). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Uczenie się wykraczające poza warunkowanie

• Ledzińska, M., (2007): Uczenie się wykraczające poza warunkowanie.. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (str. 118-136). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Pamięć

• Maruszewski, T., (2007): Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania informacji. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (str. 137-182). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Procesy uwagi

• Nęcka, E., (2007): Procesy uwagi. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki (str. 77-97). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Procesy poznawcze

• Gerrig, R., Zimbardo, P. G. (2006). Psychologia i życie (Procesy poznawcze). Wydawnictwo Naukowe PWN

Inteligencja

• Vasta, R., Haith, M., M., Miller, S. (2004). Psychologia dziecka (rozdział 8). Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

• Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju od dziecka do dorosłości (str. 235-283). Gdańsk: Harmonia Universalis

Uwagi:

METODY KSZTAŁCENIA

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna w wykonaniu prowadzącego

UMIEJĘTNOŚCI:

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

NAKŁAD PRACY STUDENTA (1 ECTS):

Liczba godzin kontaktowych - 15h

Przygotowanie się do zajęć (studiowanie literatury) - 10h

Przygotowanie się do zaliczenia - 5h

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Iwona Omelańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.