Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka integracji treści nauczania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-0S-MIN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka integracji treści nauczania
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PLO, edukacja wczesnoszkolna, stac. I st.
Obowiązkowe dla PC II r. 2 specj.: PTL, edukacja wczesnoszkolna, niestac. I st.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

PC1_KK_W04 posiada wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki kształcenia zintegrowanego

Umiejętności

PC1_KS_U03 posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z zakresu metodyki kształcenia zintegrowanego

PC1_KS_U05 potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w zdobywaniu wiedzy w procesie kształcenia zintegrowanego

Kompetencje społeczne

PC1_KS_K02 odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, prace pisemne w czasie zajęć.

Pełny opis:

1. Podstawy programowe – cele, treści nauczania.

2. Założenia i sposoby integracji treści nauczania.

3. Analiza różnego rodzaju zadań edukacyjnych.

4. Dobre strony oraz wątpliwości wynikające z integracji treści nauczania w ujęciu szkolnym.

5. Opracowywanie scenariuszy zajęć do podstawy programowej. Projektowanie lekcji.

Literatura:

1. Dumont H., Istance D., Benavides F., Istota uczenia się. Warszawa 2013.

2. Cackowska M. - "Koncepcja integracji w nauczaniu początkowym". Życie Szkoły 4/1994.

3. Hanisz J. - "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna". Klasy I - III". Warszawa 1998, WSiP.

4. Jakowicka M. - "Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji w klasach początkowych". Życie Szkoły 10/1995.

5. Więckowski R. - "Kontrowersje wokół integracji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 4/1995.

6. Więckowski R. - "Organizacja edukacji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 6/1998.

7. Więckowski R - "Pedagogika wczesnoszkolna". Warszawa 1993, WSiP.

8. Podstawy Programowe.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Metody kształcenia: podające, praktycznego działania

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, prace pisemne w czasie zajęć.

Pełny opis:

1. Podstawy programowe – cele, treści nauczania.

2. Założenia i sposoby integracji treści nauczania.

3. Analiza różnego rodzaju zadań edukacyjnych.

4. Dobre strony oraz wątpliwości wynikające z integracji treści nauczania w ujęciu szkolnym.

5. Opracowywanie scenariuszy zajęć do podstawy programowej. Projektowanie lekcji.

Literatura:

1. Dumont H., Istance D., Benavides F., Istota uczenia się. Warszawa 2013.

2. Cackowska M. - "Koncepcja integracji w nauczaniu początkowym". Życie Szkoły 4/1994.

3. Hanisz J. - "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna". Klasy I - III". Warszawa 1998, WSiP.

4. Jakowicka M. - "Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji w klasach początkowych". Życie Szkoły 10/1995.

5. Więckowski R. - "Kontrowersje wokół integracji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 4/1995.

6. Więckowski R. - "Organizacja edukacji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 6/1998.

7. Więckowski R - "Pedagogika wczesnoszkolna". Warszawa 1993, WSiP.

8. Podstawy Programowe.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Metody kształcenia: podające, praktycznego działania

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, prace pisemne w czasie zajęć.

Pełny opis:

1. Podstawy programowe – cele, treści nauczania.

2. Założenia i sposoby integracji treści nauczania.

3. Analiza różnego rodzaju zadań edukacyjnych.

4. Dobre strony oraz wątpliwości wynikające z integracji treści nauczania w ujęciu szkolnym.

5. Opracowywanie scenariuszy zajęć do podstawy programowej. Projektowanie lekcji.

Literatura:

1. Dumont H., Istance D., Benavides F., Istota uczenia się. Warszawa 2013.

2. Cackowska M. - "Koncepcja integracji w nauczaniu początkowym". Życie Szkoły 4/1994.

3. Hanisz J. - "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna". Klasy I - III". Warszawa 1998, WSiP.

4. Jakowicka M. - "Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji w klasach początkowych". Życie Szkoły 10/1995.

5. Więckowski R. - "Kontrowersje wokół integracji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 4/1995.

6. Więckowski R. - "Organizacja edukacji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 6/1998.

7. Więckowski R - "Pedagogika wczesnoszkolna". Warszawa 1993, WSiP.

8. Podstawy Programowe.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Metody kształcenia: podające, praktycznego działania

Liczba punktów ECTS: 1

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichocka-Segiet
Prowadzący grup: Katarzyna Cichocka-Segiet
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Warunki zaliczenia: kolokwium pisemne, prace pisemne w czasie zajęć.

Pełny opis:

1. Podstawy programowe – cele, treści nauczania.

2. Założenia i sposoby integracji treści nauczania.

3. Analiza różnego rodzaju zadań edukacyjnych.

4. Dobre strony oraz wątpliwości wynikające z integracji treści nauczania w ujęciu szkolnym.

5. Opracowywanie scenariuszy zajęć do podstawy programowej. Projektowanie lekcji.

Literatura:

1. Dumont H., Istance D., Benavides F., Istota uczenia się. Warszawa 2013.

2. Cackowska M. - "Koncepcja integracji w nauczaniu początkowym". Życie Szkoły 4/1994.

3. Hanisz J. - "Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna". Klasy I - III". Warszawa 1998, WSiP.

4. Jakowicka M. - "Teoretyczne i praktyczne aspekty integracji w klasach początkowych". Życie Szkoły 10/1995.

5. Więckowski R. - "Kontrowersje wokół integracji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 4/1995.

6. Więckowski R. - "Organizacja edukacji wczesnoszkolnej". Życie Szkoły 6/1998.

7. Więckowski R - "Pedagogika wczesnoszkolna". Warszawa 1993, WSiP.

8. Podstawy Programowe.

Uwagi:

Liczba godzin kontaktowych: 15

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć: 5

Liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/ zaliczenia: 5

Liczba godzin przeznaczonych na inne zadania: 5

Sumaryczna liczba godzin aktywności studenta: 30

Metody kształcenia: podające, praktycznego działania

Liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.