Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

E-Learning - Theory and Technology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-ELT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: E-Learning - Theory and Technology
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis: (tylko po angielsku)

GENERAL OBJECTIVE:

The lecture presents the current concepts of e-learning and use of e-learning as well as dedicated IT tools.

Goals:

Students will understand the e-learning theory .

The students will understand the basics of designing the e-learning, web-based, environment and courses.

Students will gain the ability of implementing the e-learning into the curriculum. and construct e-learning course.

The presentations will be focused on following content:

E-learning theory

Web based e-learning tools

Learning Management Systems

Blended learning

Web 2.0 / e-learning 2.0

Connectivism learning theory

Literatura: (tylko po angielsku)

Current issues of e-learning web press, manuals for the applications

Recommended after each class accordingly.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- in-class activity

- student's project evaluation

- assessments

Pełny opis:

e-learning concepts and methods

e-learning tools.

Content development tools

E-learning strategies.

Individual project development

Literatura:

Current issues of e-learning web press, manuals for the applications

video tutorials

Recommended after each class accordingly.

Uwagi:

Student's labour input:

- hours in class - 15;

- hours of self-study and homework - 15;

- hours required for the exam/project preparation - 15;

ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sergo Kuruliszwili
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anwzhw2lvTeOLKAtYMvnAkdaB3R1iDt5o6VNeCNoxiSI1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b142e1d4-8a5f-4e93-b4b1-97b5baac52ab&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

- in-class activity

- student's project evaluation

- assessments

Pełny opis:

e-learning concepts and methods

e-learning tools.

Content development tools

E-learning strategies.

Individual project development

Literatura:

Current issues of e-learning web press, manuals for the applications

video tutorials

Recommended after each class accordingly.

Uwagi:

Student's labour input:

- hours in class - 15;

- hours of self-study and homework - 15;

- hours required for the exam/project preparation - 15;

ECTS - 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Sergo Kuruliszwili
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)