Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasoby i umiejętności coacha

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZUC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasoby i umiejętności coacha
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: studium coachingu
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

1. Umiejętności interpersonalne a kompetencje coacha.

2. Motywacja do zmiany a oprogramowanie klienta.

3. Zasoby i umiejętności coacha z perspektywy modelu Diltsa.

4. Wartości, przekonania i postawy etyczne w procesie coachingu.

Pełny opis:

Wykłady

1. Umiejętności interpersonalne a kompetencje coacha.

2. Motywacja do zmiany a oprogramowanie klienta.

3. Zasoby i umiejętności coacha z perspektywy modelu Diltsa.

4. Wartości, przekonania i postawy etyczne w procesie coachingu.

Ćwiczenia

1. Wizerunek i autoprezentacja coacha a relacja z klientem

2. Wielorakie inteligencje H. Gardnera a style myslenia i działania klienta

3. Postawa poszukująca, umiejętność słuchania i odzwierciedlania jako podstawowa pętla coachingu

4. Komunikacja interpersonalna, mowa ciała a umiejętność empatii i współdziałania

5. Cele interpersonalne a cele klienta

6. Pytania coachingowe

7. Motywatory i de motywatory klienta i coacha

8. Zmiana i opór w coachingu

9. Poczucie własnej wartości, kompetencje miękkie, a poczucie spełnienia i szczęścia z perspektywy postaw etycznych.

10. Wartości, przekonania ograniczające i bariery w coachingu.

11. Powtórzenie i uporządkowanie wiadomości z zakresu przedmiotu.

12. Test sprawdzający.

Literatura:

  Smółka, P. (2009, red.). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress.

Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.

Bocheńska-Włostowska (2009) Akademia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Impuls

Zubrzycka-Nowak M.,Rybczyńska K. (2013), Coaching zdrowia. Sopot: GWP

Rogers,J.(2010). Coaching. Gdańska:GWP

Stewart,J.(2014).Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Nieckarz, Z(2013). Psychologia coachingu biznesowego. Gdańsk: Harmonia

Bennewicz,M.(2014) coaching Kreatywność Zabawa. Gliwice” Helion

Efekty uczenia się:

Wiedza

Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedze na temat umiejętności interpersonalnych w zakresie autoprezentacji, komunikacji, motywacji, wartości i przekonań istotnych dla pracy coacha

Ma wiedzę z zakresu inteligencji wielorakich, stylów myślenia i działania z perspektywy uwarunkowań społecznych

Ma usystematyzowaną wiedzę na temat rozwoju własnych zasobów i umiejętności profesjonalnych

Umiejętności

Posiada umiejętność obserwowania, przetwarzania, słuchania, interpretowania zjawisk społecznych istotnych z punktu widzenia własnego rozwoju

Stosuje poznane metody i techniki pracy coachingowej, korzysta z zasobów własnych w sposób kreatywny i odpowiedzialny

Odznacza się postawą poszukującą, umiejętnością słuchania, jest świadomy własnych ograniczeń, potrafi pracować nad rozwojem własnego potencjału.

Kompetencje społeczne

Rozumie potrzebę kształcenia własnego rozwoju, kształtowania odporności na stres, pracę nad równowagą emocjonalną oraz wzrostem samoświadomości.

Jest odpowiedzialny, samodzielny, rozważny i zaangażowany w projektowanie i realizowanie własnego rozwoju.

Potrafi niwelować ograniczenia własne, korzystać z zasobów i potencjałów. Odnajduje się w systemie wartości pożądanych społecznie. Jest otwarty, empatyczny w stosunku do świata i ludzi a jednocześnie podchodzi z dystansem do samego siebie.

Metody i kryteria oceniania:

test sprawdzający wiedzę i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/2015" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioletta Dziarnowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1. Umiejętności interpersonalne a kompetencje coacha.

2. Motywacja do zmiany a oprogramowanie klienta.

3. Zasoby i umiejętności coacha z perspektywy modelu Diltsa.

4. Wartości, przekonania i postawy etyczne w procesie coachingu.

Pełny opis:

Wykłady

1. Umiejętności interpersonalne a kompetencje coacha.

2. Motywacja do zmiany a oprogramowanie klienta.

3. Zasoby i umiejętności coacha z perspektywy modelu Diltsa.

4. Wartości, przekonania i postawy etyczne w procesie coachingu.

Ćwiczenia

1. Wizerunek i autoprezentacja coacha a relacja z klientem

2. Wielorakie inteligencje H. Gardnera a style myslenia i działania klienta

3. Postawa poszukująca, umiejętność słuchania i odzwierciedlania jako podstawowa pętla coachingu

4. Komunikacja interpersonalna, mowa ciała a umiejętność empatii i współdziałania

5. Cele interpersonalne a cele klienta

6. Pytania coachingowe

7. Motywatory i de motywatory klienta i coacha

8. Zmiana i opór w coachingu

9. Poczucie własnej wartości, kompetencje miękkie, a poczucie spełnienia i szczęścia z perspektywy postaw etycznych.

10. Wartości, przekonania ograniczające i bariery w coachingu.

11. Powtórzenie i uporządkowanie wiadomości z zakresu przedmiotu.

12. Test sprawdzający.

Literatura:

  Smółka, P. (2009, red.). Coaching. Inspiracje z perspektywy nauki, praktyki i klientów. Gliwice: Onepress.

Thorpe, S., Clifford, J. (2004). Podręcznik coachingu. Poznań: Rebis.

Bocheńska-Włostowska (2009) Akademia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Impuls

Zubrzycka-Nowak M.,Rybczyńska K. (2013), Coaching zdrowia. Sopot: GWP

Rogers,J.(2010). Coaching. Gdańska:GWP

Stewart,J.(2014).Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN

Nieckarz, Z(2013). Psychologia coachingu biznesowego. Gdańsk: Harmonia

Bennewicz,M.(2014) coaching Kreatywność Zabawa. Gliwice” Helion

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 16

Przygotowanie się do zajęć, lektury 25

Przygotowanie się do egzaminu 25

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 5

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.