Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaburzenia psychiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZPY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaburzenia psychiczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Diagnoza, psychopatologia

Osobowości grupy A (paranoiczne, schizoidalne, schizotypowe)

Osobowości grupy B - (antyspołeczne, pogranicza)

Osobowości grupy B cd. ( histrioniczne, narcystyczne)

Osobowości grupy C – unikające, zależne, anankastyczna

Zaburzenia pod postacią lęku panicznego, zaburz. lękowe uogólnione,

zaburz. obsesyjno-kompulsyjne, fobie

PTSD, somatyzacyjne, hipochondryczne

Zaburzenia psychiczne i zachowania wywołane substancjami psychoaktywnymi - marihuana, amfetamina, opiaty

Zaburzenia nastroju (afektywne)

Paranoja, parafrenia

Schizofrenia, zaburzenie schizoafektywne

Zaburzenia na tle organicznym (bez otępienia)

Literatura:

Bilikiewicz A. (red.) Psychiatria. PZWL 2011

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1, 2, 3 Elsevier Urban & Partner Wrocław 2012

Lieb K., Heblinger B., Jacob G. Przypadki kliniczne z psychiatrii i psychoterapii. Elsevier. Urban & Partner. Wrocław 2007

Morrison J. Diagnoza psychiatryczna. Wydawnictwo UJ. Kraków 2012.

Seligman Martin E.P., Walker Elaine F., Rosenhan David L. Psychopatologia

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- słuchacz zna podstawowe zaburzenia psychiczne osób dorosłych i dzieci, ich etiologię i patogenezę.

UMIEJĘTNOŚCI:

- słuchacz potrafi rozważyć rózne możliwości diagnostyczne.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- posiada świadomość specyfiki kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań testowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Kluczyńska
Prowadzący grup: Katarzyna Prot-Klinger
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)