Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żywienie i pielęgnacja małych dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZPD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Żywienie i pielęgnacja małych dzieci
Jednostka: Instytut Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji
Grupy: Obow. dla stud. pod.: wsp. rozw. dzieci (0-5) w ramach pomocy - psych.-pedagog. w żłob. i przedszk.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa żywności

Zna zasady prawidłowego żywienia zgodnie z obowiązującymi normami

umiejętności

Potrafi zastosować zasady prawidłowego żywienia małych dzieci

Potrafi zastosować zasady prawidłowej pielęgnacji małych dzieci

Kompetencje społeczne

Student rozumie potrzebę prawidłowego żywienia i pielęgnacji dzieci w żłobu i przedszkolu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mikler-Chwastek
Prowadzący grup: Mirosława Nerło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

LITERATURA OBOWIAZKOWA I UZUPEŁNIAJĄCA

P. Zawitkowski (2002), Poradnik opieki i pielęgnacji małego dziecka, Wyd. IMID, Warszawa.

H. Weker, M. Barańskiej (2014), Żywienie niemowląt i małych dzieci. Zasady postępowania w żywieniu zbiorowym, Wyd. IMID, Warszawa

Uwagi:

NAKŁAD PRACY STUDENTA

FORMA AKTYWNOŚCI ŚREDNIA LICZBA GODZIN NA ZREALIZOWANIE AKTYWNOŚCI

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia 10g

Przygotowanie się do zajęć, lektury 30g

Przygotowanie się do egzaminu 30g

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.