Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZMU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady muzyki
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: kształcenie muzyczno-ruchowe
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Dźwięk i jego cechy. Podstawowe cechy notacji muzycznej. Rytm muzyczny. Metrum muzyczne. Zjawiska rytmiczno – metryczne. Agogika i dynamika. System temperowany, skala, gama, tonacje, interwały. Diatonika, chromatyka, enharmonia. Gamy dur, moll. Gamy krzyżykowe i bemolowe, pokrewieństwo tonacji, transpozycja. Skale poza systemem dur, moll.

Problemy wykonawcze: artykulacja, frazowanie, skróty pisowni muzycznej. Elementy dzieła muzycznego, podział muzyki. Podstawowe zasady taktowania (dyrygowania).

Umiejętności kognitywne i praktyczne

Umie zastosować zasady muzyki w działaniach muzyczno – ruchowych.

Umie zastosować zasady muzyki w działaniach muzyczno – ruchowych.

Stosuje w praktyce wokalnej znajomość skal muzycznych, rytmu muzycznego oraz metryki muzycznej

Analizuje proste formy muzyczne.

Kompetencje społeczne

Uczestniczy czynnie podczas pracy w grupie

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.